Absolwenci Informatyki i Ekonometrii WSEI zarabiają najlepiej w Małopolsce | WSEI Kraków
WSEI_www2_20200810

Absolwenci Informatyki i Ekonometrii WSEI zarabiają najlepiej w Małopolsce

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, pokazuje, że absolwenci Informatyki i Ekonometrii WSEI, którzy pracowali w trakcie studiów, zarabiają najlepiej w Małopolsce.*

 

źródło: https://ela.nauka.gov.pl/pl

*Badanie zostało oparte na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. Dotyczy osób, które studiowały w trybie niestacjonarnym oraz stacjonarnym i odebrały dyplom w 2018 r. Podana kwota jest kwotą ogółem brutto otrzymywaną w pierwszym roku po uzyskaniu tytułu.

Skip to content