Martyna Kowalczyk | WSEI Kraków
26 marca 2020

Zarządzenie Dziekana ws. zmienionej procedury składania prac inżynierskich (IiE)

22 marca 2020

Komunikat Rektora ws. dalszego funkcjonowania WSEI

21 marca 2020

Zarządzenie Dziekana ws. przedłużenia sesji egzaminacyjnej

20 marca 2020

WSEI pracuje w chmurze do Wielkanocy

16 marca 2020

“Siła wyższa”, czyli przerwanie stypendium

14 marca 2020

Zarządzenie Dziekana ws. procedury składania prac inżynierskich (IiE)

14 marca 2020

Przedłużona ważność legitymacji studenckich

13 marca 2020

Komunikat Rektora ws. funkcjonowania WSEI

12 marca 2020

Zajęcia w Microsoft Teams – tutorial

Skip to content