Godziny pracy dziekanatu | WSEI Kraków

Godziny pracy dziekanatu

Informujemy i doradzamy!

Dziekanat znajduje się w budynku administracyjnym uczelni przy ul. św. Filipa 17 (obok bramy wjazdowej).

W tym miejscu uzyskasz informacje dotyczące zasad, kierunków i form prowadzonych studiów, a także pomożemy Ci w wielu ważnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem uczelni. Dyżury w Dziekanacie pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni sprawujący funkcję opiekunów studentów, specjalista ds. finansowych, dziekan, pracownicy administracyjni – doradcy studentów i studenci.

Zadzwoń: tel. 12-431-18-90 wew. 115, 128

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Nieczynne
Wtorek
9:00  – 14:00
Środa
9:00  – 14:00
Czwartek
Dzień wewnętrzny (dzień bez przyjmowania stron)
Piątek
14:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 14:00
Niedziela
Nieczynne

W jaki sposób sfinansować studia, poprzez stypendia, system ulg i indywidualnych terminów płatności?

Anna Sośniak – Prodziekan ds. studenckich.

Email: asosniak@wsei.edu.pl

Dyżury: wtorek 12.00-16.00


Jak dokonać płatności, ile mam zapłacić oraz wszystkie inne pytania związane z finansami.

Ewa Gabryś – Dział finansowy

Email: egabrys@wsei.edu.pl
Telefon: 12 431 18 90 wew. 103

Dyżury w godzinach otwarcia dziekanatu.


Jak zaplanować odbycie praktyki zawodowej lub uzyskać zaliczenie tej praktyki w oparciu o pracę zawodową? Pomoc w znalezieniu miejsca praktyki i pracy.

Krzysztof Tokarz – Kierownik Biura Karier

Email: ktokarz@wsei.edu.pl

Dyżury: 2 i 3 sobota miesiąca, 8.00 – 14.00


Jak możesz włączyć się w różne formy aktywności studenckiej – kulturalne, sportowe, dziennikarskie, charytatywne, naukowe itp. organizowane przez Samorząd Studentów?

Samorząd Studencki

Dyżury: piątek  10.00-11.00
Dyżury dla studentów: wtorek  14.00-15.00, środa 14.00-15.00


Jak skorzystać z oferowanych przez uczelnię możliwości odbywania praktyk i studiów zagranicznych?

Krzysztof Tokarz – Kierownik Biura Karier

Email: ktokarz@wsei.edu.pl


Jak skorzystać z oferowanych przez uczelnię możliwości i form nadrabiania zaległości związanych z przerwą lub brakiem postępów w nauce?,

Anna Sośniak – Prodziekan ds. studenckich

Email: asosniak@wsei.edu.pl

Dyżury: środa 10:00-11:00


Oprócz tego, w zależności od zainteresowań, możesz skorzystać z informacji i porad udzielanych przez wszystkich pracowników i władze uczelni w ramach ich dyżurów i konsultacji.

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków | tel. 12-431-18-90 wew. 110, 128 | e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl

polski