Program Wysokie Loty | WSEI Kraków

Program Wysokie Loty

Mierz wysoko! Studiuj bezpłatnie na WSEI

Jeśli na tegorocznym egzaminie maturalnym zdobyłaś/łeś

co najmniej 80% punktów z rozszerzonej matematyki lub informatyki,

to ten program jest dla Ciebie!

Dołącz do najlepszych i lataj z nami wysoko! 🙂

 

Co zyskujesz, przystępując do programu Wysokie Loty:

✅  Bezpłatny semestr studiów na I roku na dowolnym kierunku

✅  Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych

✅  Indywidualne wsparcie i doradztwo mentora – wykładowcy WSEI, jeśli tylko będzie Ci potrzebne

✅  Możliwość realizacji ciekawych projektów w Parku Technologicznym WSEI

✅  Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe

✅  Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach

✅  Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych

✅  Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń i staży

 

Jak przystąpić do programu Wysokie Loty:

Przeczytaj Regulamin

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy – wydrukuj go i podpisz

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów złóż w naszym Punkcie Rekrutacyjnym, który będzie otwarty od 10 maja 2023 r. 

Skip to content