Program Wysokie Loty | WSEI Kraków

Program Wysokie Loty

Jeśli jesteś maturzystą i na tegorocznej maturze (lub w ciągu ostatnich 2 lat) zdobyłeś/łaś na maturze rozszerzonej
ponad 75% z matematyki lub informatyki

Ten program jest dla Ciebie!

Dołącz do najlepszych i lataj z nami wysoko:)

Co zyskujesz przystępując do programu Wysokie Loty:

Bezpłatne studia stacjonarne na I roku na dowolnym kierunku.

Pakiet bezpłatnych szkoleń i warsztatów zakończonych uzyskaniem dodatkowych certyfikatów.

Nieodpłatne vouchery na egzaminy Microsoft. Pomyślne zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów.

Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych.

Indywidualne wsparcie i doradztwo mentora – wykładowcy WSEI, jeśli tylko będzie Ci potrzebne

Możliwość realizacji ciekawych projektów w Parku Technologicznym WSEI.

Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe.

Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach.

Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych.

Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń i staży.

Jak przystąpić do programu Wysokie Loty:

Przeczytaj Regulamin i pakiet korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.

Wypełnij Kartę Zgłoszeniową, wydrukuj i podpisz

Dołącz do Karty Zgłoszeniowej kopię świadectwa maturalnego

Kartę wraz z kopią świadectwa złóż w naszym punkcie rekrutacyjnym lub prześlij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, do dnia 25 czerwca – 1. edycja lub do dnia 15 września – 2 edycja. Dokumenty możesz również wysłać mailem na adres rekrutacja@wsei.edu.pl, a w późniejszym czasie donieść oryginały. Prosimy o dopisek „Program Wysokie Loty”.

Oczekuj na maila, w którym potwierdzimy otrzymanie dokumentów.

Następny krok – to już formalności. Przygotujemy dla Ciebie stosowne dokumenty, potwierdzenie zwolnienia z opłat oraz certyfikat uczestnictwa w Programie Wysokie Loty.

Witamy na pokładzie! Polecimy naprawdę wysoko! 🙂

polski