Program Wysokie Loty | WSEI Kraków

Program Wysokie Loty

Jeśli na tegorocznej maturze (lub w ciągu ostatnich 2 lat) zdobyłaś/łeś

ponad 80% punktów na maturze rozszerzonej z matematyki lub informatyki,

to ten program jest dla Ciebie!

Dołącz do najlepszych i lataj z nami wysoko! 🙂

 

Co zyskujesz, przystępując do programu Wysokie Loty:

Bezpłatny semestr studiów na I roku na dowolnym kierunku

Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych

Indywidualne wsparcie i doradztwo mentora – wykładowcy WSEI, jeśli tylko będzie Ci potrzebne

Możliwość realizacji ciekawych projektów w Parku Technologicznym WSEI

Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe

Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach

Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych

Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń i staży

Jak przystąpić do programu Wysokie Loty:

Przeczytaj Regulamin

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy – wydrukuj go i podpisz

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów złóż w naszym Punkcie Rekrutacyjnym. A teraz uzbrój się w chwilę cierpliwości i poczekaj na potwierdzenie przyjęcia do programu przez Komisję Ewaluacyjną.

Skip to content