Wymagane dokumenty - rekrutacja na studia | WSEI Kraków

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do rekrutacji na studia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

  • wypełniony i wydrukowany elektroniczny formularz rekrutacyjny
  • świadectwo maturalne (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty do wglądu
  • dowód opłaty wpisowej
  • 1 fotografia (według wymagań do dowodu osobistego)

 

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty musisz złożyć osobiście w naszym Punkcie Rekrutacyjnym. Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty (9:00 – 15:00). Ze względu na Twoje bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu przez uczelnianego FB lub telefonicznie (+(48) 515 388 491).

Jeśli nie możesz dotrzeć osobiście, wypełnij druk pełnomocnictwa i wskaż w nim osobę, która w Twoim imieniu złoży i podpisze dokumenty rekrutacyjne. Pobierz druk pełnomocnictwa

 


 

Opłatę wpisową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytuł: opłata wpisowa + imię i nazwisko Kandydata

Ze względów bezpieczeństwa płatności możesz dokonać wyłącznie przelewem.

Skip to content