Biuro Współpracy Międzynarodowej | WSEI Kraków

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej współpracuje z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi z zagranicy oraz inicjuje i współtworzy warunki w ramach WSEI dla:

  • przyjmowania studentów zagranicznych w ramach ścieżki angielskiej, czyli studiów w języku angielskim;
  • programów edukacyjnych oferowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi, w tym programów typu ‘podwójny dyplom’;
  • wymiany studentów, wykładowców oraz kadry administracyjnej w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych;
  • wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-wdrożeniowych w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych.

Skontaktuj się z nami

international@wsei.edu.pl

Nasz zespół

dr Przemysław Stach
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

pstach@wsei.edu.pl


mgr Barbara Wachułka-Kościuszko
Manager projektów zagranicznych, Koordynator Programu Erasmus Plus

bwachulka@wsei.edu.pl

Skip to content