Koła naukowe - WSEI Kraków

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie aktywnie uczestniczy w rozwoju zainteresowań zawodowych i pasji naukowych studentów. Od wielu lat w Uczelni funkcjonują koła naukowe, w których studenci mogą zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe doświadczenia, tak ważne w dzisiejszych czasach i cenione przez przyszłych pracodawców.

Członkowie pogłębiają wiedzę z interesujących ich dziedzin oraz wykorzystują nowo nabytą wiedzę do budowy nowych produktów.

Efektami spotkań Kół są nowe umiejętności, propagowanie dobrych wzorców o rozwiązań w zakresie poruszanych tematów oraz – co najważniejsze – realne produkty zrealizowane w czasie spotkań Kół.

Aktualnie prowadzone Koła Naukowe:

Koło Naukowe Projektowania Światów Rzeczywistości Wirtualnej

Do celów koła należą m.in.:

 • umożliwienie pracy na projektami pod okiem doświadczonego mentora
 • rozwój umiejętności biznesowych studentów
 • nauka i rozwój studentów w obszarze projektowania obiektów, jak również pełnoprawnych światów z wykorzystaniem technologii VR oraz AR
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nauki i biznesu, obecnych trendów rynkowych, nowych technologii

Główną tematyką koła naukowego jest:

 • realizacja projektu WSEIverse’a

Formuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego oraz spotkania członków Koła Naukowego w przestrzeni uczelnianej.

 

Opiekun koła: dr Krzysztof Groń

Kontakt: kgron@wsei.edu.pl

Prezes Koła Naukowego: Daniel Pawlikowski

Przewodniczący koła: Jakub Rodzaj

Międzykierunkowe Koło Naukowe Studentów WSEI – Design Thinking HuB

Do celów koła naukowego należą m.in.:

1. Poprawa kreatywności – Twórcza odwaga – ang. Creative Confidence.
2. Doskonalenie sposobu kreatywnego rozwiązywania problemów.
3. Poszukiwanie możliwości rozwoju w zarządzaniu rzeczywistymi projektami różnej wielkości.
4. Poprawa konkurencyjności absolwentów WSEI na rynku pracy.

Zainteresowane osoby – studentów i absolwentów WSEI – zapraszamy do współpracy projektowej. Zebrania Koła odbywają się dwa razy w miesiącu (według oddzielnego planu) w sali warsztatowej – Design Thinking HuB, ul. Westerplatte 1, sala Pekin.

 

Opiekun koła: dr inż. Ryszard Ćwiertniak

Kontakt: rcwiertniak@wsei.edu.p;

Przewodniczący koła: Szymon Świderek

Grupa: https://www.facebook.com/groups/408751307293415

 


Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości

Do celów koła należą m.in.:

 • umożliwienie studentom, poprzez działalność w organizacji, zdobycia zarówno wiedzy, jak i doświadczenia niezbędnego w przyszłym życiu zawodowym
 • rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy
 • odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym studencie
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką
 • rozwój umiejętności biznesowych i zdolności analitycznych
 • integracja środowiska studenckiego oraz promowanie członków Kola oraz całej Uczelni
 • współpraca z innymi organizacjami studenckimi, firmami, a także z kadrą akademicką, kolejne cele zostaną wypracowane na spotkaniach ze studentami

Główną tematyką koła:

 • są finanse, ekonomia, rachunkowość poprzez m. in.: organizowanie konferencji, spotkań z ludźmi biznesu, realizowanie projektów naukowych, konkursów wiedzy biznesowej

Formuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego oraz indywidualne spotkania członków Koła Naukowego w przestrzeni uczelnianej.

 

Opiekun koła: mgr Krzysztof Kleszcz

Kontakt: kkleszcz@wsei.edu.pl
Przewodniczący koła: Michał Osmęda

 

WSEI Game Dev Club

Do celów koła naukowego należą m.in.:

 • rozwijanie umiejętności praktycznych studentów w obszarze tworzenia gier
 • wspieranie zainteresowań studentów w obszarze game dev
 • reprezentacja uczelni podczas eventów branżowych, Game Jamach, hackathonach
 • stworzenie przykładowego projektu gry
 • wsparcie członków koła w rozwijaniu ich indywidualnych projektów

Formuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego oraz spotkania członków Koła Naukowego w przestrzeni uczelnianej.

 

Opiekun koła: mgr Jakub Pacura

Kontakt: jpacura@wsei.edu.pl
Przewodniczący koła: Hubert Czyszczoń

Koło Naukowe Elektroników

Do celów koła naukowego należą m.in.:

 • Stałe rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów w zakresie elektroniki, druku 3D, robotyki
 • Realizacja indywidualnych projektów pod okiem doświadczonego mentora
 • Wpieranie aktywności uczelnianych

Formuła spotkań Koła Naukowego to spotkania studentów z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego w przestrzeni warsztatowej WSEI.

 

Opiekun koła: dr Marcin Młynarczyk

Kontakt: mmlynarczyk@wsei.edu.pl
Przewodniczący koła: Mariusz Gajewski

Personal Development

slogan: „Zawsze rób to, czego się boisz”. – Ralph Waldo Emerson

Do celów koła naukowego należą m.in.:

 • wsparcie studentów w pracy nad rozwojem osobistym, komunikacją, autoprezentacją, budowaniem pewności siebie
 • stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem

Główną tematyką koła naukowego jest:

 • Małymi krokami sięgamy do wielkich efektów, tworząc środowisko osób chcących realizować się, rozwijać się i nigdy się nie poddawać.
 • Zasady Koła:
 • Być otwartym na zmiany
 • Być odpowiedzialnym
 • Znać swoją wartość
 • Być wdzięcznym
 • Działać z intencją
 • Wychodzić poza swoją strefę komfortu
 • Być odpornym na stres

 Formuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego oraz spotkania członków Koła Naukowego w przestrzeni uczelnianej.

 

Opiekun koła: mgr Katarzyna Kowalska-Jarnot

Kontakt: kkowalska@wsei.edu.pl
Przewodniczący koła: Valeriia Voloshyna

Marketing & Personal Branding

Do celów koła należą m.in.:

 • Nabycie rzez studentów umiejętności pracy badawczej
 • Pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności marketingowych studentów
 • Zdobycie przez studentów doświadczenia w dziedzinie marketingu

Główną tematyką koła naukowego jest:

 • Analiza potrzeb konsumentów. E- konsument. Segmentacja. Persony
 • Badania jakościowe i ilościowe
 • Content marketing
 • Personal Branding. Budowanie wizerunku eksperta
 • Planowanie komunikacji marketingowej
 • Wsparcie działu marketingu WSEI w wybranych działaniachFormuła spotkań Koła Naukowego to zdalne spotkania z opiekunem merytorycznym Koła Naukowego oraz spotkania członków Koła Naukowego w przestrzeni uczelnianej.

 

Opiekun koła: mgr Katarzyna Kowalska-Jarnot

Kontakt: kkowalska@wsei.edu.pl
Przewodniczący koła: Serhii Bilonoh

Skip to content