Studenckie koła naukowe | WSEI Kraków

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie aktywnie uczestniczy w rozwoju zainteresowań zawodowych i pasji naukowych studentów. Od wielu lat w Uczelni funkcjonują koła naukowe, w których studenci mogą zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe doświadczenia, tak ważne w dzisiejszych czasach i cenione przez przyszłych pracodawców.

Członkowie pogłębiają wiedzę z interesujących ich dziedzin oraz wykorzystują nowo nabytą wiedzę do budowy nowych produktów.

Efektami spotkań Kół są nowe umiejętności, propagowanie dobrych wzorców o rozwiązań w zakresie poruszanych tematów oraz – co najważniejsze – realne produkty zrealizowane w czasie spotkań Kół.

Aktualnie prowadzone Koła Naukowe:

Międzykierunkowe Koło Naukowe Studentów WSEI – Design Thinking HuB

Głównym celem Design Thinking Hub jest stałe rozwijanie umiejętności praktycznych studentów w obszarze zwinnego zarządzania projektami oraz poprawa ich kreatywności i innowacyjności w zakresie wykraczającym poza program studiów.

Statutowa działalność Koła obejmie przede wszystkim projektowanie nowych produktów lub usług według metodyki Design Thinking; wsparcie WSEI w Krakowie w tworzeniu nowych kierunków oraz zapewnieniu jakości kształcenia, organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych w krakowskich i małopolskich przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz NGO’s realizujących projekty metodami zwinnymi (np. Design Thinking, Prince Agile, SCRUM, Kanban, etc.). Przygotowanie i przeprowadzenie w partnerstwie z Politechniką Rzeszowską międzyuczelnianego konkursu Elevator Pitch. Udział przedstawicieli koła w konferencjach, webinariach oraz warsztatach związanych z tematyką innowacyjności.

Ambicją Przewodniczącego Koła – Szymona Świderka oraz jego członków jest też nawiązanie współpracy projektowej z Kołami Naukowymi Studentów Politechniki Rzeszowskiej – Project 5 oraz Szkoły Głównej Handlowej – Zarządzanie Projektami, przedsiębiorstwami oraz fundacjami, które zajmują się w praktyce zwinnym zarządzaniem projektami.

Zainteresowane osoby – studentów i absolwentów WSEI – zapraszamy do współpracy projektowej. Zebrania Koła odbywają się dwa razy w miesiącu (według oddzielnego planu) w sali warsztatowej – Design Thinking HuB, ul. Westerplatte 1, sala Pekin.

Opiekun koła: dr inż. Ryszard Ćwiertniak

Przewodniczący koła: Szymon Świderek

Grupa: https://www.facebook.com/groups/408751307293415


Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości

Do celów koła należą m.in.:

umożliwienie studentom, poprzez działalność w organizacji, zdobycia zarówno wiedzy, jak i doświadczenia niezbędnego w przyszłym życiu zawodowym

rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy

odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym studencie

pogłębianie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości poprzez m. in.: organizowanie konferencji, spotkań z ludźmi biznesu, realizowanie projektów naukowych, konkursów wiedzy biznesowej

nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką

rozwój umiejętności biznesowych i zdolności analitycznych

integracja środowiska studenckiego oraz promowanie członków Kola oraz całej Uczelni

współpraca z innymi organizacjami studenckimi, firmami, a także z kadrą akademicką, kolejne cele zostaną wypracowane na spotkaniach ze studentami.

W czasie pandemii spotkania odbywały się za pomocą Aplikacji MsTeams w formie spotkań grupowych, lecz również indywidualnych z Członkami KN.

Opiekun koła: mgr Krzysztof Kleszcz

Skip to content