Dlaczego warto studiować na WSEI? | WSEI Kraków
Studenci WSEI

Dlaczego warto studiować na WSEI?

Jak nasi absolwenci wypadają na rynku pracy w porównaniu do innych uczelni? Raport Ekonomiczne Losy Absolwentów publikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdza, że nasi absolwenci są świetnie wypadają na rynku pracy.

Sprawdźcie, jak wypadamy w poniższych kategoriach.

 

Dane dotyczące absolwentów kierunku INFORMATYKA i EKONOMETRIA

  1. Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie jakiejkolwiek pracy w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci WSEI - 92,7%

Absolwenci AGH – 78,6%

 

  1. Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie pracy na umowę o pracę w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci WSEI – 76.4%

Absolwenci AGH – 57.1%

 

  1. Średnie miesięczne wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci WSEI –  3980,97 zł

Absolwenci AGH – 3652,54 zł

 

Dane dotyczące absolwentów kierunku ZARZĄDZANIE

  1. Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci UJ – 0,54

Absolwenci WSEI – 1,08

Absolwenci UEK – 1,57

 

  1. Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie pracy na umowę o pracę w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci WSEI – 77,3%

Absolwenci UEK – 70,4%

Absolwenci UJ – 67,6%

 

  1. Średnie miesięczne wynagrodzenia ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu:

Absolwenci UJ – 3730,62 zł

Absolwenci WSEI – 3458,81 zł

Absolwenci UEK – 2571,74 zł

Skip to content