FAQ, czyli odpowiadamy na Wasze pytania o pracę w chmurze | WSEI Kraków

FAQ, czyli odpowiadamy na Wasze pytania o pracę w chmurze

 1. Czy Dziekanat pracuje?

Tak. W związku z wyjątkową sytuacją pracownicy Dziekanatu WSEI starają się odpowiadać na e-maile i telefony studentów oraz pracowników 6 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty.

 

Kierowniczka Dziekanatu: mgr Anna Magoska

amagoska@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 114

 

Anna Gawęda:

agaweda@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 115

 

Magdalena Malaga:

mmalaga@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 119

 

Małgorzata Kubik:

mkubik@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 128

 

Elżbieta Paszkot:

epaszkot@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 120

 

 1. Co z opłatami za studia? Czy działa Kwestura?

Tak, pani Ewa Gabryś pracuje w regularnych godzinach, natomiast wszelkie opłaty i kwestie kadrowe regulujemy wyłącznie on-line. Kwestura zawiesza do odwołania obsługę bezpośrednią.

kwestura@wsei.edu.pl

tel. 12 431-18-90 wew. 103

 

 1. Czy ważność legitymacji będzie przedłużona?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra NiSW (z dnia 12 marca br.): legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

Nie trzeba ich przedłużać indywidualnie w Dziekanacie.

Link do rozporządzenia Ministra NiSW.

 

 1. Czy sesja egzaminacyjna będzie przedłużona?

Zgodnie z 8/2020 Zarządzeniem Dziekana terminy przedłużenia zimowej sesji egzaminacyjnej zostały przesunięte do dnia 30 kwietnia 2020r. Natomiast terminy realizacji przedmiotów z wpisów warunkowych zostały automatycznie przedłużone o okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni.

Link do 8/2020 Zarządzenia Dziekana.

 

 1. Jak prawidłowo złożyć pracę inżynierską?

Prace inżynierskie, wraz z wymaganą w regulaminie dokumentacją, powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (w domenie wsei.edu.pl). Wcześniej powinny zostać zatwierdzone przez promotora również tą samą drogą.

Wraz z pracą należy przesłać skany lub zdjęcia wydrukowanych i podpisanych oświadczeń. Pracę w wersji papierowej należy dostarczyć do dziekanatu po powrocie studentów na uczelnię (przed egzaminem dyplomowym).

 

 1. Kiedy poznamy terminy obron?

Terminy egzaminów dyplomowych (obron prac) zostaną wyznaczone po zakończeniu ograniczonego funkcjonowania uczelni. Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 1. Gdzie student powinien wysłać wniosek lub podanie?

Wszelkie podania i wnioski studenckie powinny być przesyłane emailem na adres: dziekanat@wsei.edu.pl za pośrednictwem studenckich skrzynek pocztowych WSEI (z domeny: wsei.edu.pl).

Więcej w 3/2020 Komunikacie Rektora.

 

 1. Jak mogę odebrać zaświadczenie w okresie ograniczenia bezpośredniego kontaktu?

Stosowne zaświadczenia wystawiamy na bieżąco, a ich skany przesyłamy emailem. W tej kwestii prosimy kontaktować się z Kierowniczką Dziekanatu, mgr Anną Magoską: amagoska@wsei.edu.pl.

 

 1. Czy mogę skorzystać z biblioteki?

Tak. Biblioteka działa w tradycyjnych godzinach pracy. Obsługa studentów oraz pracowników odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

biblioteka@wsei.edu.pl

 

 1. Czy będę płacić karę za niezwrócenie książki do biblioteki w terminie?

Nie. Kara będzie anulowana.

 

 1. Moja sytuacja finansowa się pogorszyła. Czy mogę liczyć na wsparcie?

Tak, oczywiście.

Każdy student WSEI, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, może otrzymać jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być, oprócz przypadków chorobowych, utrata przez studenta lub jego rodzica (opiekuna) źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać na adres: wnioski@wsei.edu.pl.

Odpowiedni druk jest do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie oraz tutaj.

Więcej w 4/2020 Komunikacie Rektora.