Kadry i płace - Studia na WSEI w Krakowie
Kadry i płace

Kadry i płace – o module

Studia Kadry i płace to praktyczna wiedza i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie pracy jako specjalista ds. kadry i płace. Uzyskaj udokumentowane potwierdzenie swoich kompetencji w postaci wykształcenia wyższego, które będzie przepustką do atrakcyjnych ofert rynku pracy. Kadry i płace to kompleksowe podejście do tematyki branżowej, które uwzględnia najbardziej aktualne trendy i najnowsze zmiany w tych obszarach. Studia te są przygotowaniem do zawodu dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie, a także dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją dotychczasową wiedzę oraz wymieniać doświadczenia ze specjalistami.

Jeżeli jesteś pracownikiem działów kadrowo – płacowych, planujesz rozwijać się w tym kierunku lub prowadzisz własną firmę i chcesz samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo – płacowe lub rozważasz kadry i płace kurs, ten moduł jest właśnie dla Ciebie.

Na nim zdobędziesz lub poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Moduł studiów Kadry i płace to doskonały wstęp do kariery w tej branży. Nauczysz się rozliczać wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze. Poznasz różne formy zatrudnienia. Nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie prowadzić dokumentację kadrową, ubezpieczeniową i podatkową pracowników. Dodatkowo wykładowcy – praktycy wskażą Ci umiejętności przydatne w codziennej pracy w działach kadrowo –płacowych. Zwieńczeniem modułu Kadry i płace jest projekt, który pozwoli Ci zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce z wykorzystaniem oprogramowania wykorzystywanego na co dzień w działach kadrowo – płacowych.

Partner modułu

Twoja ścieżka kształcenia

Aby uzyskać tytuł licencjata, musisz zgromadzić co najmniej 180 ECTS.

W czwartym semestrze  sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. Wybierasz jeden moduł, który najbardziej Cię interesuje.

152 ECTS

Przedmioty obowiązkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość

20 ECTS

Moduł:
Kadry i płace

8 ECTS

Przedmioty do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Mikroekonomia
4 ECTS
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Psychologia
4 ECTS
Bankowość
4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Makroekonomia
4 ECTS
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Rynki finansowe
5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Ubezpieczenia
4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Podatki i prawo podatkowe
5 ECTS
Organizacja i obsługa systemów księgowo - kadrowych
4 ECTS
Rachunkowość finansowa
6 ECTS
Matematyka finansowa
4 ECTS
Finanse publiczne
5 ECTS
Firma symulacyjna/Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole wielokulturowym (w jęz. Ang.)
4 ECTS
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
5 ECTS
Etyka zawodowa
3 ECTS
Moduł specjalnościowy
16 ECTS

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Projekt modułowy
4 ECTS
Zintegrowane raportowanie biznesowe
4 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Przedmioty do wyboru
8 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Przedmioty w module

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
5 ECTS

Przedmiot Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne pozwoli Ci na zapoznanie się ze źródłami i zasadami prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat stosunku pracy, umów o pracę, sposobie jej nawiązania i rozwiązania z pracownikiem. Dowiesz się czym jest wynagrodzenie, jakie są zasady jego naliczania oraz składniki. Dodatkowo zapoznasz się z obowiązującymi w Polsce systemami wynagrodzeń. Prowadzący przybliży Ci pojęcie czasu pracy, jego wymiaru i rozkładu. Zaznajomisz się z uprawnieniami pracownika wynikającymi z pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, czy w niedzielę i święta. Będziesz wiedział jakie uprawnienia urlopowe przysługują pracownikowi. Dowiesz się czym jest odpowiedzialność materialna i jakie są jej konsekwencje.
Dodatkowo zaznajomisz się z systemem zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju, dowiesz się komu, kiedy i na jakich zasadach przysługują ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dokumentacja i ewidencja pracownicza
5 ECTS
Przedmiot Dokumentacja i ewidencja pracownicza pozwoli Ci zapoznać się z wymogami stawianymi przed pracodawcami w związku z zatrudnieniem pracowników. Dokumentacja pracownicza składa się z akt osobowych, ewidencji, rejestrów, kartotek, aktami związanymi z przebiegiem rekrutacji, zatrudnieniem, zakończeniem zatrudnienia czy po prostu wypłatą wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmie. Przedmiot ten pozwoli zapoznać Ci się z zasadami prowadzenia akt osobowych z uwzględnieniem najaktualniejszych przepisów prawa. Poznasz ewidencję zatrudnienia oraz czasu pracy. Zaznajomisz się z prowadzeniem dokumentacji placowej oraz dokumentami koniecznymi do prawidłowego ich naliczenia.
Praca w komórkach kadrowo – płacowych to stały kontakt z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami. Przedmiot ten pozwoli Ci zapoznać się z dokumentacją wymaganą przez te urzędy w związku z zatrudnianiem pracowników. Praktycy omówią z Tobą formularze konieczne do sprawnego wykonywania zadań komórek kadrowo – placowych. Dodatkowo poznasz wewnętrze dokumenty związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników.
Właściwe udokumentowanie zatrudnienia jest podstawą do naliczenia naszej przyszłej emerytury, dlatego przedmiot ten pozwoli Ci zapoznać się również z zasadami archiwizacji dokumentów kadrowo- płacowych w firmie. Dodatkowo na tym module zapoznasz się z inną dokumentacją kosztową, która związana jest z zatrudnianiem pracownika takimi jak polecenie wyjazdu służbowego czy umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych czy ekwiwalentów.
Płace i rozliczenia finansowe
6 ECTS
Przedmiot Płace i rozliczenia finansowe pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu rozliczania wynagrodzeń Twoich pracowników. Nauczysz się rozliczać wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego i umów o charakterze cywilno- prawnym. Poznasz zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz obliczysz zaliczkę na podatek dochodowy. Zidentyfikujesz inne koszty obciążające pracodawcę, a wynikające z funduszy poza ubezpieczeniowych. Zaznajomisz się z zasadami dotyczącymi rożnego rodzaju ulg w podatku dochodowym. Poznasz reguły dokonywania potrąceń Twojego wynagrodzenia wynikających z innych przepisów prawa. Naliczysz wynagrodzenie pracownika przebywającego na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Poznasz uprawnienia pracownika wynikające ze świadczeń socjalnych i społecznych. Zaznajomisz się z obowiązkowymi rozliczeniami pracodawcy wynikającymi ze współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Poznasz pozapłacowe świadczenia pracownicze wynikające z podroży służbowych, ekwiwalentów czy przepisów BHP.
Projekt
4 ECTS
Zwieńczeniem Twojej pracy na tym module będzie przedmiot Projekt, na którym wykorzystasz zdobytą wiedzę i umiejętności na dotychczasowych przedmiotach. Stworzysz symulację własnej firmy, w której zatrudnisz pracowników. Dokonasz wszystkich czynności, które są wymagane w rzeczywistej firmie w związku z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników. Przedstawisz i udokumentujesz Twój własny projekt składając odpowiednią dokumentację.

Dlaczego warto studiować na WSEI?

0001-min

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Nasi wykładowcy to cenieni w branży eksperci, którzy dzielą się aktualną wiedzą i doświadczeniem – to oni kreują trendy. Zdobywasz wiedzę od najlepszych graczy na rynku, pracujących w takich firmach jak: MOTOROLA czy BNP Paribas. To z nimi zrealizujesz swoją projektową pracę dyplomową, potwierdzisz zdobyte umiejętności i stworzysz portfolio, które wzmocni Twoją atrakcyjność na rynku pracy.
0002-min

Łączenie pracy ze studiami

Na WSEI pogodzisz pracę zawodową ze studiami. Wiemy, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia w trakcie studiów, dlatego też przykładamy ogromną wagę do formy (zajęcia w trybie hybrydowym) oraz elastycznego harmonogramu zajęć.
0003-min

Azure Dev Tools for Teaching (Microsoft)

Studenci WSEI mają bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft, z którego mogą korzystać również na własnym sprzęcie komputerowym.
0004-min

Certyfikaty WSEI

Wierzymy, że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim jej praktyczne potwierdzenie. Naszym studentom oferujemy przygotowanie merytoryczne oraz realizację międzynarodowych certyfikatów branżowych.
0005-min

#meetupy WSEI z praktykami

Udział w topowych konferencjach branżowych i hackathonach – wiemy, gdzie kreują się trendy i gdzie najlepiej zdobywać kontakty biznesowe. Będziesz uczestniczyć w spotkaniach z liderami branży oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę. Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach branżowych czy hackathonach, poznając najnowsze trendy, zdobywając doświadczenia oraz kontakty biznesowe.
0006-min

Park Technologiczny WSEI

To miejsce, w którym zrealizujesz swoje najlepsze pomysły. Wspieramy rozwój Twoich projektów i ich promocję m.in. na międzynarodowych konferencjach branżowych.
0007g

Studia po angielsku

Wiemy, jak ważne jest praktyczne wykorzystanie języka, dlatego też oferujemy studentom możliwość realizacji przedmiotów w j.angielskim.
0008-min

Program Erasmus +

W ramach programu każdy student WSEI ma możliwość studiowania za granicą. Współpracujemy z 28 uczelniami partnerskimi w wielu krajach europejskich i nie tylko! 90% naszych studentów spełniających warunki wyjeżdża na wymianę międzynarodową.

Opinie naszych studentów


dr Katarzyna Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa.

Rekomendacja koordynatora modułu

Specjalistyczny zakres wiedzy z przekroju prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń, a przede wszystkim praktyczne podejście do omawianych zagadnień sprawia, że student natychmiast konfrontuje poznane regulacje z ich rzeczywistym zastosowaniem.

Poznaje zagadnienia związane z naliczeniem wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, sporządza deklaracje podatkowe i ZUS, a także prowadzi dokumentację kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wykorzystując przy tym dedykowane oprogramowanie. Tak szeroki zakres wiedzy gwarantuje solidną pozycję na rynku pracy już na starcie.

Wykładowcy

Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Kontakt

Trwa rekrutacja na studia!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Studia licencjackie i inżynierskie: +48 503 473 917
Studia magisterskie: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Розпочато набір на навчання!

У вас є питання?
Зв’яжіться з нами:

Бакалаврат, інженерія: +48 503 473 917
Магістратура: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Recruitment for studies is ongoing!

Do you have any questions?
Contact us:

Bachelor’s and Engineering studies: +48 503 473 917
Master’s studies: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Skip to content