Komunikat Rektora ws. dalszego funkcjonowania WSEI | WSEI Kraków

Komunikat Rektora ws. dalszego funkcjonowania WSEI

Komunikat nr 4

Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Szanowni Studenci!

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużył zawieszenie prowadzenia zajęć metodą tradycyjną do 11.04.2020 roku. Jednocześnie nakazał uczelniom prowadzić zajęcia zdalnie tak na studiach licencjackich jak i podyplomowych. Nasza uczelnia realizuje zajęcia on-line od początku zaistnienia  sytuacji kryzysowej i to z dużym sukcesem. Wygenerowane raporty są imponujące pod względem ilości prowadzonych przedmiotów jak i obecności studentów na zajęciach. Monitorujemy Wasze opinie i cieszymy się z nich.

Docelowo wszystkie przedmioty będą prowadzone zdalnie. Być może uda nam się zakończyć semestr w zaplanowanym terminie. Dlatego bardzo Państwa proszę o rzetelną i systematyczną pracę oraz uczestnictwo w zajęciach.

Studentów kończących studia i oczekujących na obrony prac, informuję, że będą mogły się one odbyć po zakończeniu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

 

W związku pojawiającymi się problemami finansowymi naszych studentów, pragnę Państwu przekazać kilka ważnych informacji:

  1. Każdy z Was, kto znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, może otrzymać jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być, oprócz przypadków chorobowych, utrata przez studenta lub rodzica (opiekuna) źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, w związku z zagrożeniem epidemicznym. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, w miarę jak będą pojawiać się środki na ten cel.
  2. Udokumentowane wnioski (np. zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy/dochodów z powodu epidemii ) o wsparcie z tego funduszu (scan lub zdjęcie) można składać na adres wnioski@wsei.edu.pl. Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane oraz przesłane ze studenckiego konta mailowego. W terminie późniejszym, po uruchomieniu obsługi studentów wnioski w oryginale trzeba złożyć w dziekanacie.
  3. Informuję, że złożone przez Państwa wnioski o stypendia (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych) na semestr letni są obecnie rozpatrywane. O wynikach poinformujemy Państwa indywidualnie.
  4. Pracujemy także nad uruchomieniem wsparcia dla tych studentów, którzy nie będą objęci systemem stypendialnym.

 

Szanowni Państwo

 

Nasza uczelnia jak wiele innych niepublicznych uczelni w Polsce, utrzymuje się tylko i wyłącznie z opłat czesnego wnoszonych przez studentów. Zaprzestanie wnoszenia wpłat może mieć dla uczelni trudne do przewidzenia skutki.

Uczelnia funkcjonuje „normalnie”, prowadzi kształcenie zdalne na poziomie najlepszym, jaki można w tej sytuacji zorganizować. Ten proces jest możliwy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników: wykładowców, działu IT i administracji.

 

Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia.

 

Rektor

Dr Stanisław Kowalski