Komunikat Rektora ws. organizacji zajęć w roku akademickim 21/22 | WSEI Kraków
pen signing white paper

Komunikat Rektora ws. organizacji zajęć w roku akademickim 21/22

Komunikat nr 1/2021

Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Szanowni Studenci,

zgodnie z wytycznymi  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20. lipca 2021 opublikowanymi na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dla-uczelni-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-20212022

zajęcia od nowego roku akademickiego co do zasady będą prowadzone w siedzibie uczelni.

Korzystając jednak z możliwości wynikających z  art. 67 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, cześć zajęć, określonych w programach studiów i przyjętych przez senat Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, będzie prowadzona w sposób zdalny.

Dotyczy to głównie wykładów i konwersatoriów na studiach niestacjonarnych oraz w niewielkim wymiarze także na studiach stacjonarnych. Uczelnia posiada wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednią infrastrukturę i odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pozostałe formy zajęć: jak ćwiczenia i laboratoria będą prowadzone w siedzibie uczelni.

Najbliższy jednak czas pokaże - jak podkreślono w komunikacie Ministra - jakie będą ostateczne zalecenia i decyzje związane z organizacją zajęć w nowym roku akademickim. Szczegółowe harmonogramy zajęć na poszczególnych kierunkach i rocznikach studiów zostaną opracowane i opublikowane w Wirtualnym Dziekanacie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Jednocześnie zwracam się do naszych obecnych i przyszłych Studentów z apelem o skorzystanie ze szczepień przeciwko COVID-19. Nabycie odporności umożliwi nam wszystkim powrót do normalności, a uczelni pozwoli bezpiecznie i we właściwy sposób realizować proces kształcenia. Bądźmy świadomi, że wszelkie nieplanowane przerwy w zajęciach oraz przymusowa ich realizacja w sposób inny niż zaplanowano w programie studiów, skutkują trudnościami w nabyciu właściwych kompetencji w czasie studiów. To może być dla wielu z Was czas niewykorzystanych szans.

Pamiętajmy: szczepiąc się, chronimy siebie i innych.

 

Życzę Państwu miłych wakacji.

Rektor

dr Stanisław Kowalski

Skip to content