Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć od 17.10. | WSEI Kraków
strefa-czerwona

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć od 17.10.

Komunikat nr 7
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

W związku z decyzją Premiera o przejściu uczelni - w strefie czerwonej - na zdalne nauczanie z
wyjątkiem zajęć praktycznych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki podtrzymuje zaplanowany w
harmonogramie zajęć sposób prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z Fizyki dla studentów I-roku na
kierunku Informatyka i Ekonometria.

Zajęcia prowadzone stacjonarnie z pozostałych przedmiotów przechodzą na tryb zdalny z dniem
17.10. 2020 roku do czasu wyjścia ze strefy czerwonej,
Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ zależy nam na zachowaniu ciągłości
kształcenia naszych studentów, pomimo sytuacji nadzwyczajnej, wynikającej z zagrożenia
epidemicznego COVID –19.

Wykładowców i studentów informuję, że uczelnia jest czynna codziennie i umożliwia korzystanie z
pomieszczeń, sprzętu oraz wsparcia informatyków podczas zajęć prowadzonych zdalnie.
Apeluję jednak o powstrzymanie się od zbędnych wizyt w uczelni. Uruchomiliśmy system
elektronicznej obsługi studentów i przyjmowania wniosków. Dziekanat i kadry pracują z pełną
wydajnością.

Studentów proszę, aby aktywnie uczestniczyli w zajęciach zdalnych. Prowadzący zajęcia mają
prawo i obowiązek sprawdzania obecności i to kilka razy w ciągu zajęć. Mają także prawo żądać
uwidocznienia twarzy studentów. Nagrywanie zajęć, zgodnie z Zarządzeniem rektora nie jest możliwe
z uwagi na ochronę danych osobowych (wizerunku, wypowiedzi, nazwiska).
Proszę studentów o zachowanie reżimu sanitarnego nie tylko w uczelni, ale także poza nią.
Ograniczenie rozpowszechniania się koronawirusa jest w interesie nas wszystkich.
Chcemy, aby do naszego życia wróciła normalność, abyśmy mogli spotykać się na uczelni bez
ograniczeń.

Pozdrawiam wszystkich.
Dr Stanisław Kowalski
Rektor

Skip to content