Kursy | WSEI Kraków

Kursy

Kurs przygotowujący do egzaminów Microsoft Office Specialist EXCEL i WORD

Kurs MOS Excel i Word jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać certyfikaty Microsoftu, potwierdzające nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się pakietem MS Office.

Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych
Początek: sierpień/wrzesień
Tryb zajęć: Online
Cena: 1 000 zł (cena zawiera kurs przygotowujący do egzaminów,
3 Egzaminy Microsoft Office Specialist + 1 Poprawka).
Kontakt: 503 055 901 / 515 970 471

Program kursu jest oparty na materiałach udostępnianych przez firmę Microsoft. Od kandydatów nie jest wymagane posiadanie żadnych umiejętności początkowych w zakresie posługiwania się nauczanymi aplikacjami.

Ze względu na to, iż egzaminy odbywają się w języku angielskim, materiały na zajęcia zostały opracowane w tym właśnie języku, natomiast same zajęcia odbywają się w języku polskim.

Po ukończeniu kursu uczestnikowi przysługuje podejście do 3 egzaminów oraz 1 poprawki:

MOS 77-418 Word: https://www.microsoft.com/pl-pl/learning/exam-77-418.aspx

MOS 77-427 Excel Expert Part One: https://www.microsoft.com/pl-pl/learning/exam-77-427.aspx

MOS 77-428 Excel Expert Part Two: https://www.microsoft.com/pl-pl/learning/exam-77-428.aspx

WPROWADZENIE DO MICROSOFT AZURE. Kurs przygotowujący do egzaminu AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Kurs ten stanowi wprowadzenie do Azure – chmury dostarczanej przez Microsoft i przygotowuje do zdania egzaminu Azure Fundamentals (AZ-900).

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych
Początek: 17, 18.04
Tryb zajęć: Online
Cena: 1 299 zł + opłata wpisowa 50 zł
Kontakt: 503 055 901 / 515 970 471

Obecnie technologie i usługi chmurowe są wszechobecne – od DropBox i Natalisa aż po systemy produkcyjne największych banków. Tysiące systemów w olbrzymim stopniu oparte są na rozwiązaniach chmurowych i wykorzystują ich największe zalety – skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo. Kurs ten stanowi wprowadzenie do Azure – chmury dostarczanej przez Microsoft i przygotowuje do zdania egzaminu Azure Fundamentals (AZ-900).

Kurs kierowany jest do osób przygotowujących się do zdania egzaminu Azure Fundamentals (AZ-900), chcących zdobyć solidne fundamenty Azure ’a umożliwiające samodzielną pracę z tym środowiskiem i dalsza naukę oraz przystąpienie do kolejnych egzaminów.

Techniki informacyjne i multimedialne w pracy nauczyciela

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w obszarze usług detektywistycznych.

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych
Początek: Szkolenie zostanie uruchomione w momencie zebrania grupy
Tryb zajęć: Online
Cena: 599 zł + opłata wpisowa 50 zł
Kontakt: 503 055 901 / 515 970 471

W ramach warsztatów zdobędziesz umiejętności sprawnego wykorzystywania nowoczesnych informacyjnych i multimedialnych technik w pracy nauczyciela, tworzenia prezentacji Prezi, PowerPoint, nagrywania filmów, obróbki zdjęć, publikowania materiałów naukowych za pośrednictwem profili społecznościowych, YouTube. Dowiesz się, w jaki sposób maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje świat cyfrowy:

 • jak uatrakcyjnić prowadzone lekcje,
 • jak trafić z przekazem edukacyjnym do ucznia,
 • w jaki sposób sprawić, aby wiedza była bezpośrednio doświadczana.

Stworzone przez Ciebie materiały edukacyjne zyskają zupełnie nowy technologiczny wymiar. Zobaczysz, w jaki sposób interaktywna praca z uczniem, studentem staje się płaszczyzną do realizacji różnorodnych pomysłów i sposobów postrzegania świata.

* Na czas realizacji szkolenia WSEI w Krakowie udostępni słuchaczom dostęp do uczelnianej platformy e-learningowej oraz Office 365 EDU.

* Sugerujemy, aby słuchacze na czas szkolenia, o ile to możliwe, przynieśli ze sobą prywatne smartfony, tablety, laptopy. Podczas zajęć trenerzy pomogą w instalacji i konfiguracji oprogramowania edukacyjnego, sprzęt będzie również wykorzystywany do obserwowania efektów prac „z punktu widzenia ucznia”.

Warsztaty dedykowane są szczególnie dla nauczycieli, wykładowców, trenerów, szkoleniowców, którzy pragną w znaczący sposób uatrakcyjnić sposoby i metody przekazywanej wiedzy. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie edukacji oraz kreowania własnego niepowtarzalnego interaktywnego przekazu. Nowy wymiar edukacji!

Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO/ISO

Szkolenie przygotowuje do wykonania analizy ryzyka w ochronie danych, a także oceny skutków dla ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Czas trwania: 5 godzin / 1 dzień
Początek: Szkolenie zostanie uruchomione w momencie zebrania grupy
Tryb zajęć: Online
Prowadzący: Sylwia Templin-Świtała. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Audytor wiodący wg ISO/IEC 27001
Cena: 400 zł + opłata wpisowa 50 zł
Kontakt: 503 055 901 / 515 970 471

Kurs prowadzony jest przez audytora wiodącego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001, praktykującego jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych.

Zgodnie z Art. 29. ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2163 z późn. zm.) o wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyła 21 lat;
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Tworzenie stron internetowych z użyciem WordPress

Szkolenie 100% praktyczne, wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas praktycznej realizacji konkretnego punktu szkolenia. W miarę możliwości tworzona jest witryna w oparciu o rzeczywiste wymagania i potrzeby wybranego uczestnika/uczestników szkolenia.

Czas trwania: 16 godzin, 2 dni
Początek: Szkolenie zostanie uruchomione w momencie zebrania grupy
Tryb zajęć: Online
Cena: 850 zł + opłata wpisowa 50 zł
Kontakt: 503 055 901 / 515 970 471

W czasie szkolenia tworzymy od podstaw serwis internetowy, wprowadzamy i optymalizujemy treści pod kątem działań pozycjonowania i reklamy w wyszukiwarce. Instalujemy popularne i sprawdzone wtyczki usprawniające działanie i zarządzanie serwisu. Integrujemy witrynę z Social mediami, instalujemy system statystyk Google Analytics.

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających firmowymi serwisami internetowymi lub chcących utworzyć od zera nową witrynę opartą o WordPress (firmową lub prywatną).

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Field is required!
Adres e-mail
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Wybór szkolenia
 • - wybierz kurs -
 • Kurs przygotowujący do egzaminów Microsoft Office Specialist EXCEL i WORD
 • WPROWADZENIE DO MICROSOFT AZURE. Kurs przygotowujący do egzaminu AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
 • Techniki informacyjne i multimedialne w pracy nauczyciela
 • Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO/ISO
 • Tworzenie stron internetowych z użyciem Wordpress
Field is required!
Field is required!

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na kurs! Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, odezwiemy się do Ciebie, aby omówić szczegóły.

Karolina

Karolina Worytkiewicz-Raś

Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji WSEI
kworytkiewicz@wsei.edu.pl
+48 503 055 901
Natalia

Natalia Uchwat

Project Manager
Centrum Rozwoju Kompetencji WSEI
nuchwat@wsei.edu.pl
+48 515 970 471

Skip to content