Microsoft Imagine Academy - WSEI Kraków

Microsoft Imagine Academy

Akademia Technologii Microsoft

Imagine Academy to realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie program nauczania technologii i programów Microsoft w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Mogą z niego korzystać studenci wszystkich kierunków WSEI. Zainteresowani wybierają konkretne programy Microsoft, a następnie w  ramach zajęć dydaktycznych przygotowywani są do ich certyfikacji. W efekcie na zakończenie studiów mogą dysponować pakietem liczących się na rynku certyfikatów komputerowych potwierdzających praktyczne umiejętności.

Pakiet programów do wyboru

Microsoft Imagine Academy to program zarówno dla studentów specjalności informatycznych, jak i ekonomicznych.

Zapoznaj się z mapą ścieżek egzaminacyjnych Microsoft Certification Roadmap

Więcej o ścieżkach egzaminacyjnych można przeczytać na stronach Microsoft


Zasady korzystania z programu i korzyści dla studentów WSEI

1 darmowy voucher na egzamin Microsoft semestralnie
Studenci wszystkich specjalności otrzymują jeden darmowy voucher z rodziny MOS lub MTA semestralnie w ramach czesnego. Możliwe jest wykorzystanie wcześniejsze wykorzystanie voucherow.

Obniżone ceny egzaminów dla studentów WSEI
Dodatkowe egzaminy certyfikacyjne studenci WSEI mogą dokupić w obniżonych cenach ok. 220 zł/szt.

Akredytowane centrum egzaminacyjne Microsoft na terenie uczelni
Na terenie WSEI działa akredytowane centrum egzaminacyjne Certiport. W planach jest otwarcie centrum Pearson VUE.

Nauczanie IT w uczelni zintegrowane z Imagine Academy
Docelowo większość programów IT w uczelni będzie zintegrowana z kursami Imagine Academy, aby studenci mogli zdobywać kwalifikacje i certyfikaty w trakcie regularnych studiów.

ZOBACZ: VOUCHERY I EGZAMINY MICROSOFT DLA STUDENTÓW WSEI

Korzyści dla pracodawców

Kwalifikacje Microsoft potwierdzone certyfikatami
Najlepsi absolwenci WSEI oprócz dyplomu będą posiadać zestaw certyfikatów potwierdzających ich umiejętności w zakresie oprogramowania i technologii Microsoft

Nauczanie technologii i programów Microsoft na zamówienie
W ramach technologii IT pracodawcy będą mogli określać profil kompetencyjny pracownika – jakie certyfikaty są obowiązkowe do pracy na danym stanowisku. W oparciu o taki profil WSEI będzie budować dedykowane grupy studentów aspirujące do pracy w danej firmie.


Jakie certyfikaty komputerowe możesz zdobywać na WSEI?

Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) weryfikuje biegłe opanowanie narzędzi pakietu Microsoft Office, które usprawniają wykonywanie wielu zadań w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie certyfikatu MOS potwierdza umiejętność wykorzystywania aplikacji Office w codziennej pracy oraz stanowi ważny element wyróżniający przy ubieganiu się o pracę lub przyjęcie na studia. Dla osób chcących się starać o bardziej zaawansowane certyfikaty w dziedzinie nowoczesnych technologii zalecamy dodatkowo zdobycie certyfikatu MTA, nie jest on jednak obowiązkowy.

Certyfikat Microsoft Technology Associate (MTA) weryfikuje znajomość podstawowych koncepcji technicznych w dziedzinie tworzenia oprogramowania i technologii informatycznych. Posiadanie certyfikatu MTA potwierdza dysponowanie bazowym zasobem wiedzy technicznej oraz zdolność wykonywania podstawowych prac informatycznych. W razie potrzeby certyfikat Microsoft Technology Associate stanowi mocny fundament do poszerzania kompetencji w dziedzinie informatyki i środowisk informatycznych.

Ceny voucherów na egzaminy certyfikacyjne dla studentów WSEI:

MOS – 220 zł

MTA – 220 zł

Skip to content