Nowo powołana asystentka ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych | WSEI Kraków
kontakt

Nowo powołana asystentka ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych

Od stycznia 2021 r. na WSEI pracuje asystentka ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych.

Zadaniem asystentki jest wspieranie studentów, będących osobami niepełnosprawnymi we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania na Uczelni.

Przykładowe formy pomocy:

 • asysta w dotarciu na uczelnię na zajęcia objęte planem studiów
 • asysta w przemieszczaniu się między zajęciami
 • pomoc w sporządzaniu, organizowaniu notatek, konspektów
 • pomoc w korzystaniu z zasobów biblioteki
 • pomoc w organizacji korepetycji
 • pomoc w komunikacji z wykładowcami
 • pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie i innych jednostkach organizacyjnych uczelni
 • zadbanie o to, aby wykładowca wiedział, że na zajęciach znajduje się osoba niepełnosprawna
 • dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby niepełnosprawne były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do ich potrzeb;
 • informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez Uczelnię
 • inne uzgodnione obszary pomocy

pppppp

Funkcję asystentki w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki pełni studentka II roku WSEI i sekretarz samorządu studenckiego: Dominika Wiercińska.

Dyżury online:  

Środa: 10:00 - 13:00

Czwartek: 16:00 - 19:00

Piątek 15:00 - 19:00

Kontakt:  dominikawiercinska28@gmail.com

Ms Teams: dominikawiercinska@microsoft.wsei.edu.pl

Skip to content