Fakty o uczelni - studia programistyczne | WSEI Kraków

Fakty o uczelni

Założenie szkoły
w 2000 roku

Kampus w historycznym centrum Krakowa

Liczba absolwentów
>6000

Orientacja na karierę

Absolwenci gotowi do pracy

Nauczanie oparte na projektach (PBL)

Zabawa podczas tworzenia

Projektowanie innowacji

Ukierunkowane programy

Studia licencjackie

Informatyka i Ekonometria
(po polsku i angielsku)

Zarządzanie
(po polsku i angielsku)

Finanse i Rachunkowość
(po polsku)

Szkoła Programowania
(po polsku i angielsku)

Wprowadzenie do IT
Front-end Development
Back-end Development
Business Intelligence Development
Machine Learning Development

Studia podyplomowe

Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Digital Marketing
Social Media Manager
Finanse i Rachunkowość

Program akademicki oparty na

Certyfikowanych kursach

wł. Microsoft, Cisco

Program stażu i możliwości studiowania za granicą

6 miesięcy lub więcej

Zbuduj swoją karierę jeszcze na studiach

Studiuj i Pracuj

Twój własny start-up
Projekty badawczo-rozwojowe

94%

studentów znalazło pracę
podczas studiowania

37%

studentów podczas studiów wzięło udział
w zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach

89%

absolwentów
 oceniło wydziały co najmniej dobrze lub bardzo dobrze

74%

absolwentów
oceniło akademickie kursy jako dobre lub bardzo dobre

82%

absolwentów
oceniło klasy jako dobre lub bardzo dobre

79%

absolwentów
oceniło kampus co najmniej dobrze lub bardzo dobrze

90%

absolwentów
dostało pracę

9%

absolwentów
kontynuuje edukację

99%

absolwentów którzy nie pracowali podczas studiów, znajdowali pracę w mniej niż 6 miesięcy

83% absolwentów poleca WSEI

1 z 5

absolwentów
prowadzi fimę

1 z 5

absolwentów
pełni funkcję kierowniczą

3 z 5

absolwentów
jest specjalistami
w swojej dziedzinie

3 z 5

absolwentów
zarabia więcej niż
średnia krajowa pensja

Konferencje naukowe

Konferencja „Zarządzanie i Finansowanie Procesów Innowacyjnych w XXI wieku”
maj 2016 zorganizowana przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki

Konferencja „Service Process Improvement Network”
maj 2016

Konferencja w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego DOS-ELTea Masters in Action,
kwiecień 2013

„Studium Kompetencji Społecznych” – cykl spotkań seminaryjnych
dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, styczeń – luty 2013 r.

„Aktualne problemy rynku nieruchomości. Koniunktura, obsługa rynku, zarządzanie i instrumenty prawno-ekonomiczne”
seminarium naukowe Zakładu Inwestycji i Nieruchomości, maj 2012

Seminarium poswięcone tematyce strefy euro
zorganizowane przez Zakład Finansów i Rachunkowości, kwiecień 2012

„Wielokulturowość w życiu metropolii na przykładzie Krakowa”
seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją Stradomskie Centrum Dialogu, cykl spotkań styczeń – marzec 2012

„International Business”
seminarium w języku angielskim prowadzone przez dr Ruprechta von Heusingera, cykl spotkań grudzień 2010 – styczeń 2011

„IT w praktyce gospodarczej i w edukacji”
seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Informatyki, wrzesień 2011

„Aktualne problemy rynku nieruchomości i jego obsługi”
seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Inwestycji i Nieruchomości, czerwiec 2011 r.

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, maj 2011 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego”
pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji był prof. dr hab. Jan Czekaj, czerwiec 2010

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, kwiecień 2010 r.

III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości pod patronatem Ministra Infrastruktury,
październik 2009r. – przy współudziale m.in. Europejskiego Instytutu Nieruchomości w Warszawie, Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, styczeń 2009 r.

II Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”,
maj 2008 r.

I Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”,
kwiecień 2007r.

‘Business Ethics’ i ‘Practical Application of Internet Resources into Teaching Business English’
warsztaty; organizowane wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, czerwiec 2006 r.

„Bridging the Gap between Theory and Practice”
warsztaty szkoleniowe EALTA – European Association for Language Testing and Assessment, przygotowane we współpracy z Fundacją Roz-woju Systemu Edukacji programu unijnego Socrates, maj 2006 r.

’No Kidding – Integrating Language and Content with Young Learners’,
intensywne seminarium metodyczne przeprowadzone we współpracy z DOS (Teacher Training Solutions), Socrates Lingua i British Council, październik 2005 r.

‘The Internet and the Language Classroom’
warsztaty ICT, przygotowane wespół z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, październik 2005 r.

„Can the transitional and development economies ever catch up?”
międzynarodowa konferencja naukowa, wrzesień 2005 r.

‘CALL, WELL and TELL: Fostering Autonomy’ – międzynarodowa konferencja Eurocall
European Association for Computer-Assisted Language Learning – zorganizowana na terenie naszej Uczelni /pre-conference workshops/oraz na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, sierpień 2005 r.

‘Internet Technologies and e-Business: Development and Business Opportunities’
seminarium organizowane w ramach Festiwalu Kultury Brytyjskiej ‘Crossroads for Ideas’ pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i British Council, listopad 2004 r.

„Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”
ogólnopolska konferencja naukowa, listopad 2004 r.

‘ICT Workshop for EFL Teachers – ICT for Education and Teacher’s Professional Development’
warsztaty metodyczno – informatyczne dla nauczycieli języka angielskiego, wrzesień 2004 r.

Seminarium i warsztaty ICT dla trenerów British Council,
marzec 2004 r.

„Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”,
ogólnopolska konferencja naukowa, maj 2003 r.

polski