Zakład Informatyki i Metod Ilościowych | WSEI Kraków

Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

  • ul. Św. Filipa 17
  • tel. 12 431-18-90, wew. 122
  • dput@wsei.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu zarządzania, statystyki i informatyki oraz kilku podręczników akademickich. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi i informacją oraz integracją organizacji na poziomie zasobów informacyjnych.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni zakładu informatyki i metod ilościowych

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Studia ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Kierunku Elektronika Przetwarzania Danych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny automatyki. W 1989 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu informatyki “Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na Wydziale Matematyki – Nauk Przyrodniczych. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone prace badawcze i dydaktyczne dotyczą dwóch obszarów: modelowania i integracji zarządzania projektami informatycznymi w oparciu o metodyki PMBOK i Scrum oraz rozwijania skalowalnych systemów informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

doktor nauk technicznych w dziedzinie Automatyki i
Robotyki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył
studia magisterskie-inżynierskie na kierunku Elektronika, specjalność:
Aparatura Elektroniczna, oraz studia doktoranckie na kierunku Informatyka.

W latach 1998-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzykrotnie
otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę
dydaktyczną i administracyjną (w latach: 2006, 2010 i 2012).

Od roku akademickiego 2012/2013 związany z Wyższą Szkołą Ekonomii i
Informatyki w Krakowie, gdzie od 1 września 2013 roku pełni funkcję
dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Autor lub współautor prawie 90 publikacji naukowych w dziedzinach:
informatyki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz zarządzania
(zastosowanie informatyki w zarządzaniu).

Promotor licznych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich: w
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w
Krakowie oraz w Wyższej Szkole Biznesu WSB-NLU z Nowego Sącza, oddz. w
Tarnowie.

Prywatnie interesuje się sportem, a w szczególności sportami zimowymi,
muzyką oraz oczywiście nowymi technologiami.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a studia doktoranckie na University of New Mexico, Albuquerque, USA.
W latach 2008-2016 pracował jako Visiting Professor na Ohio University (Athens, OH, USA), a następnie w latach 2016-2019 na University of Delaware (Newark, DE, USA). Zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują analizę harmoniczną, zastosowania matematyki w ekonomii, oraz dydaktykę matematyki w szkołach średnich i wyższych, w szczególności zastosowanie technologii edukacyjnych w nauczaniu. Prowadzi zajęcia z matematyki, statystyki, w tym kursy przygotowujące matury międzynarodowej (w języku angielskim).

Z wykształcenia ekonomista – stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.
Z zamiłowania matematyk – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek matematyka.
– Pracownik etatowy Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych,
– Prodziekan ds. organizacji procesu kształcenia.
– Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Senatu WSEI,
– Sekretarz naukowy Wydawnictwa WSEI,
– Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Autorka wielu publikacji w dziedzinie zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, m.in. publikacja na tzw. liście filadelfijskiej.
Literatura fantastyczna oraz rockowo-metalowe klimaty muzyczne przenoszą mnie w wolnym czasie do innego świata, a górskie szlaki otwierają przede mną szersze horyzonty.

Uzyskał stopień doktora z Fizyki Komputerowej na University of Cambridge, gdzie wcześniej skończył studia magisterskie z wyróżnieniem. Na wspomnianym uniwersytecie zajmował się również uczeniem programowania i matematyki, za co w 2014 otrzymał nagrodę „Teaching Excellence Award”.
Obecnie pracuje jako Quantitative Analyst w międzynarodowym funduszu hedgingowym, gdzie zajmuje się programowaniem algorytmów do grania na giełdzie.
W wolnej chwili interesuje się problematyką mobilności w miastach, jeździ na motocyklu, gra na wiolonczeli.

Koordynator Centrum Egzaminacyjnego Microsoft.
Kieruje pracami Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego CERTIPORT (Certiport Authorized Testing Center, CATC) oraz Autoryzowanego Centrum Pearson VUE (Pearson VUE Test Center, PVTC).

Absolwent Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uzyskał liczne certyfikaty Microsoft.

Obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych:

  • Bazy danych
  • Technologie webowe
  • Data Science
  • Ekonomia behawioralna
  • Cognitive Neuroscience

Twórca i wydawca gier.
Od roku 2007 jako programista freelancer pracował dla klientów z kilkunastu różnych krajów.
W 2010 r. założył Empyrean – studio tworzące gry PC i VR.
W 2018 r. połączył siły z Frozen District, gdzie został udziałowcem i prezesem zarządu.
W maju 2018 wydał grę House Flipper, która trafiła na listę 100 najlepiej sprzedających się w tym roku gier.
W 2019 r. ilość graczy grających w jego gry przekroczyła milion, a łączny czas spędzony przez nich w jego grach odpowiada trzem i pół tysiąca lat grania bez przerwy.
Obecnie, tworzy gry wraz ze swoim 40-osobowym zespołem.

Wieloletni trener z obszarów prezentacji i reklamy firm w sieci Internet.
Właściciel Design.net.pl, na co dzień zajmujący się budową i optymalizacją witryn internetowych pod kątem działań SEO/SEM – Web developer z 15 letnim doświadczeniem.
Aktywny wykładowca akademicki.
Specjalizuje się w HTML5, JS oraz Zend Certified Engineer.
Wykonał ponad 100 projektów internetowych, frontendów aplikacji dedykowanych, intranetów, audytów technicznych witryn internetowych pod kątem działań SEM. Stworzył strony internetowe dla takich klientów jak: Powiat Krakowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, WSEI, Krakowska Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Misjonarze Saletyni
Interesuje się nowymi technologiami w Sieci, Smart Home, IoT
Zajęcia, które prowadzi to czysty livecoding, definicja praktyki w dydaktyce,HTML5, JS na komercyjnych projektach.
Podczas zajęć poznasz efektywne sposoby na rozwiązanie zadań stawianych przed webdeveloperem. Poznasz smak HTML5 i JS. Zaprojektujesz kilkanaście gotowych stron. Zdasz egzaminy Microsoft MTA/MCP.

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale EAIiE i kierunku Informatyka. W latach 2006-2008 byłem członkiem zespołu badawczego rozwijającego oprogramowanie do analizy sieci społecznych wspomagające wyszukiwanie wzorców zachowań grup przestępczych na podstawie bilingów telefonicznych. W latach 2008-2012 byłem członkiem, a później kierownikiem zespołu rozwijającego oprogramowanie dla sektora ubezpieczeń i bankowości. M. in. Rozproszony system dla agentów ubezpieczeniowych. W latach 2014-2018 byłem liderem zespołu rozwijającego system obiegu dokumentu. Realizowane projekty to m. in. zastosowanie sieci neuronowych do pobierania danych z dokumentów finansowych. Od 2018 roku jestem lider zespołu rozwijającego system do tworzenia aplikacji typu no-code/low-code.

Asystent w Zakładzie Informatyki i Metod Ilościowych WSEI w Krakowie, pracownik dydaktyczno-naukowy z wykształcenia specjalista w dziedzinie nauk ścisłych – matematyka z informatyką oraz społecznych – matematyka w finansach i ekonomii. Od 2019 roku pełniący funkcję Sekretarza Zakładu. Wieloletni praktyk w branży e-commerce, pasjonat nauczania z wykorzystaniem nowych technologii realizujący swoje cele poprzez przekazywanie wiedzy w nowoczesny i przyjazny sposób.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej. Specjalista w dziedzinie transmisji danych, posiadający wiedzę teoretyczną popartą długoletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie dedykowanych rozwiązań sieciowych w polskich przedsiębiorstwach. Obszar zainteresowania naukowego to przede wszystkim teleinformatyka, szeroko pojęte technologie telekomunikacyjne – sieci transmisji danych, począwszy od lokalnych LAN po rozległe wyspecjalizowane sieci teletransmisyjne – PDH, SDH, ATM, WDM, oraz sieciowe technologie dostępowe, (ISDN, xDSL, FTTH, itp.);  ich analiza funkcjonalności w organizacjach zarówno od strony technicznej jak też jako czynnika doskonalącego proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada stopień doktora nauk technicznych, z dziedziny Informatyka, specjalizacja: Sieci Komputerowe, uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest autorem wielu prac naukowych skupiających się wokół zagadnień z dziedziny „Zapewniania jakości usług w sieciach IP”.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy akademickiego, trenera szkoleń związanych z tematyką technologi sieci komputerowych, jak również administratora sieci komputerowej m.in. Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz firmy “Naprzód” Sp. Pr. Chr.
Certyfikowany specjalista technologii Microsoft oraz instruktor Akademii CISCO. Posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z
technologiami GNU/Linux.
Jest ponadto twórcą prężnie rozwijającego się kanału YouTube’owego “AdminAkademia”, skierowanego do pasjonatów technologii sieci
komputerowych, i wielokrotnym prelegentem konferencji technicznych, jak m.in. BIN Gigacon, czy Pancernik IT Security Show.
Uwielbia wycieczki rowerowe, wycieczki górskie i zwiedzanie ciekawych miejsc. Nie lubi marnotrawienia czasu, narzekania, stagnacji.

Urodzony 25.04.1971 roku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1996 w dyscyplinie: Elektronika, specjalność: Aparatura Elektroniczna. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w dyscyplinie: Informatyka w roku 2000. Do chwili obecnej pozostaje zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katerdze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z dyscypliną sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sztucznych systemów ewolucyjnych (algorytmy ewolucyjne, algorytmy rojowe, algorytmy immunologiczne, otwarte systemy ewolucyjne, symulowana ewolucja języka), oraz lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka naturalnego (analiza syntaktyczna, semantyczna i statystyczna języka naturalnego, języki, sztuczne i kontrolowane, przekład komputerowy). Jest autorem trzech opracowań monograficznych oraz około 300 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach lub materiałach konferencyjnych.

Inżynier materiałoznawstwa z wykształcenia, front-end developer z zawodu, nauczyciel z zamiłowania. Właścicielka firmy DLC Consulting świadczącej usługi z zakresu tworzenia stron internetowych oraz prowadzenia szkoleń (ECDL, Microsoft Office). Absolwentka Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, doktor nauk technicznych specjalizujący się w inżynierii powierzchni. Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, uczestniczka wielu projektów badawczych. Współautorka 10 publikacji oraz prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Wolontariuszka fundacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

Absolwent Wydz. Mat-Inf. UJ (1989). Staż w Lab. de Recherche en Informatique, Université Paris-Sud (1991-92). Od 1989 r. zatrudniony w UR w Krakowie, aktualnie w Katedrze Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej. Od 1999 r. pracownik WSEI w Krakowie, aktualnie trener w #Szkoła Programowania WSEI. Kierował Zakładem Informatyki i Działem IT WSEI, koordynował wdrożenia informatyczne w UR. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek zarządu POLSITA.
Specjalizacja: informatyka stosowana, programowanie (C#, Java), relacyjne i grafowe bazy danych, algorytmika, matematyka dyskretna, data science, uczenie maszynowe, e-learning.

Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (Matematyka Obliczeniowa i Komputerowa) oraz Uniwersytetu Rolniczego (Agrofizyka). Kierownik Centrum Obliczeniowego, Nowoczesnych Technologii i Informatyki UR, właściciel Center For Business Intelligence and Analytics. W przeszłości data scientist w Alior Bank (Big data w bankowości, TMobile usługi bankowe).
Specjalista z zakresu wykorzystania metod obliczeniowych i nowoczesnych technologii w przemyśle (prognozowanie, symulacje, modelowanie, optymalizacja).
Obszary tematyczne – badania operacyjne, metody sztucznej inteligencji, Business Intelligence, optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych, relacyjne i nierelacyjne bazy danych, Big Data.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał broniąc rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie z zakresu Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi oraz studia dla nauczycieli Technologii Informacyjnych i Informatyki. Nauczyciel akademicki przedmiotów: Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Administrowanie serwerem Windows, Podstawy obsługi Word i Excel, trener AutoCAD. Zawodowo specjalista ds. informatyki w jednostce szkolnictwa wyższego.

Z wykształcenia doktor inżynierii materiałowej, z zamiłowania i zawodu programista. Od stycznia 2017 tworzę komercyjnie oprogramowanie w firmie Motorola Solutions Systems. Pracuję głównie we Front Endzie, choć czasami zdarza mi się coś napisać po drugiej stronie. Codziennie zgłębiam techniki pisania czystego kodu. Prywatnie wielki fan Uncle Boba.

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku informatyka oraz edukacja techniczno-informatyczna. Od 7 lat jestem zatrudniony w szkole podstawowej jako nauczyciel informatyki oraz techniki. Prywatnie szczęśliwy maż i tata 2 letniej Amelii. W wolnym czasie ćwiczę na siłowni oraz uprawiam sport.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Zarządzanie i kierunku Rachunkowość i Controlling.
Od zawsze związany z ekonomią, finansami i oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania przedsiębiorstwem. Z doświadczenia kierownik projektów IT oraz team leader. W przeszłości prowadziłem projekty wdrożeniowe oprogramowania klasy DMS, a obecnie kieruję pracą zespołu tworzącego jeden z modułów systemu ERP. Lubię tworzyć procesy optymalizujące pracę przedsiębiorstw i ułatwiające codzienną pracę – tego też będę chciał Was nauczyć na przedmiocie Modelowanie procesów biznesowych.

Doświadczony kierownik projektów IT i team lider, od ponad 10 lat związany z globalnymi firmami branży mediów i reklamy. Absolwent kierunków Psychologia i Inżynieria Oprogramowania. Od 2018 związany z WSEI, gdzie prowadzi kursy z zakresu procesów Inżynierii Oprogramowania i Software Development Life Cycle.

Certyfikowany Trener Microsoft i wykładowca akademicki. Zajmuje się tematyką Windows Serwer, SCCM, wirtualizacji, PowerShell. Od 5 lat prowadzi firmę szkoleniowo-consultingową w zakresie technologii Microsoft i cyberbezpieczeństwa. Mocno ukierunkowany na zagadnienia związane z infrastrukturą klucza publicznego (PKI). W pracy zawodowej cechuje się szeroko pojętym pragmatyzmem. Oprócz tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej zajmuje się także praktyczną stroną prezentowanych zagadnień technicznych. Skupia się na planowaniu, wdrażaniu, utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej zwracając uwagę na wysoką dostępność usług i optymalizację kosztów oraz na podnoszenie efektywności.

Z wykształcenia i zamiłowania jestem fizykiem, ale ukończyłem również studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania w edukacji.

Na co dzień zawodowo zajmuję się uczeniem młodzieży fizyki, informatyki jak również zajęć z projektowania obwodów elektronicznych oraz urządzeń sterowanych przez mikrokontrolery. Na WSEI prowadzę zajęcia laboratoryjne: fizyka dla informatyków.

W wolnym czasie staram się rozwijać swoje umiejętności z zakresu programowania, projektowania urządzeń jak również ich fizycznej realizacji. Staram się uprawiać sport, a dokładniej “charatam w gałę”, trochę się jeszcze wspinam.

Jestem specjalistą w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym, z dekadą doświadczenia w między innymi w analizie ryzyka, wdrożeniach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i obecnie w audycie w banku. Posiadam kilka branżowych certyfikatów w tym szeroko rozpoznawane CISSP i CISA. Wierzę, w dążeniu do sukcesu najważniejsza jest droga, prawie nigdy nie jest możliwe osiągniecie perfekcji, ale każdy krok nas do niej zbliża. Lubię rozwiązywać problemy i tworzyć stabilne procesy bezpieczeństwa. Swoją pracę traktuję z entuzjazmem, bezgraniczną szczerością i dużą dozą specyficznego humoru.

A game developer passionate about software development, karate and guitar. Surfer between many IT domains: web-dev, functional programming, data-science and game-dev. Cannot imagine life without reading books and watching good movies. Combines his programming skills with open mind and unbridled creativity. A great manager, an eloquent negotiator and an eternal optimist. Always enthusiastic to work and rise to new challenges.

Urodził się w 1993 roku w Krakowie i w 2012 roku zaczął studia pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnia znacznie przyczyniła się do jego rozwoju, udostępniając mu sprzęt Motion Capture. Dzięki temu napisał algorytm analizujący ruch osoby badanej podczas wykonywania podstawowych ćwiczeń. Na podstawie algorytmu powstała aplikacja analizująca ruch, rozpoznająca rodzaj ćwiczenia oraz oceniająca poprawność jego wykonania. W roku 2015 zaczął pracę w silniku gier Unity.

W 2016 roku rozpoczął studia drugiego stopnia, specjalizację Biomechanika i Robotyka. Większość czasu spędzał nad nauką języków programowania i Unity, później zaowocowało to współpracą z firmą krej.net, Empyrean i Frozen District, gdzie kontynuował swój rozwój. Współpraca zaowocowała powstaniem aplikacji, wykorzystującej technologię VR, pomagającej osobom z PTSD, natomiast większość testów i badań przeprowadzonych zostało na uniwersytecie w Montanie.

Od tego czasu pracuje nad innymi firmowymi i własnymi projektami 3D. W tej chwili doświadczeniem dzieli się ze swoim zespołem, który rozwija grę HouseFlipper w technologii VR. Poza Unity, interesuje się również innymi silnikami gier, np, Unreal Engine i toxiclibs.

Już od szkoły średniej zafascynowany grafiką 3D oraz animacją, dzięki której może ożywiać nieożywione.
Od 2016 roku związany z krakowskim studiem gamedev Moonlit. Jest odpowiedzialny za tworzenie modeli 3D, animację keyframe oraz kierunek artystyczny produkcji.
Współpracuje z wieloma polskimi studiami z branży gamedev w zakresie character & creature animation.
Posiadający własną działalność zajmującą się produkcją teaserów do gier.

Praktyk, dydaktyk z ponad 20 letnim doswiadczeniem jako “sieciowiec”
Moje motto w pracy to:
“Świat będzie zamieszkiwany przez społeczeństwo połączone siecią.” ,Kevin Kelly
Jako osoba zajmująca się sieciami komputerowymi, bezpieczenstwem oraz systemami operacyjnymi posiadam :
– liczne doswiadczenia w integracji sieci o róznej skali od Cloud, Data Center poprzez LAN/WAN/Internet
– uczestniczylem w licznych projektach o zasięgu globalnym w środowisku międzynarodowym obejmującym zagadnienia sieci, systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci.
Sieci komputerowe to moja pasja ktora rozwijam od czasow ukonczenia studiow jeszcze w XX wieku az do dnia dzisiejszego.
Obenie pracuję w dużej kooperacji jako inżynier sieciowiec, gdzie realizuję swoje praktyczne umiejetności, a jako dydaktyk na WSEI ralizuję się jako teoretyk.

1. KWALIFIKACJE/SPECJALIZACJA:
Siedmioletnie letnie doświadczenie w software developmencie. Między innymi jako tester automatyczny (aplikacje webowe i desktop), .NET Developer, a obecnie team leader.
Specjalizacja w kwestii zarządzania jakością, testowanie w C# zarówno backend, jaki i automatyzacja procesów testowania.

2. DOŚWIADCZENIE/ZREALIZOWANE PROJEKTY – opisać szczegółowo
Automatyzacja testów w oparciu o SWT Bot, dla framework RCP, dla aplikacji desktopowych.
Testy aplikacji webowych, opartych o Selenium, realizowane w środowisku rozproszonym. Zautomatyzowane środowisko uruchomieniowe w oparciu o Jenkins, gdzie w oparciu o zaprogramowaną konfigurację w automatyczny sposób tworzyły się suity testowe z pełnymi raportami wykonania.
Badanie performance z wykorzystaniem JMeeter.

3. ZAJĘCIA, KTÓRE PROWADZĘ będą
Zajęcia ukierunkowane na zrozuminie zagadnień związanych z testowaniem i zapewnieniem jakości. Zaczniemy od podstawowych testów jednostkowych, dla prostych aplikacji konsolowych, aby później poznać złożone zagadniania związane z tworzeniem obiektów imitacji i spróbować zautomatyzować procesy, pozwalające na oszczędność czasu, a także podniesienie jakości całej aplikacji.

4. SŁUCHACZ NA MOICH ZAJĘCIACH – charakterystyka:

Dowie się jak tworzyć testy jednostkowe, jak je uruchomić, a także zlokalizować i poprawić problemy.
Na podstawie przygotowanych zadań programistycznych zapozna się z najlepszymi praktykami programistycznymi w kontekście testowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości kodu i całego programu.

Na co dzień programista. Zajęcie to towarzyszy mi już od lat szkolnych. Specjalista z dziedziny aplikacji mobilnych. Zajmuję się nimi od wielu lat, niemal od początku studiów, podobnie jak technologiami Microsoftu – od Windows Phone i WPF, przez Silverlight i ASP.Net do UWP i Xamarina. Umiejętności przy aplikacjach i grach mobilnych nabywałem również w innych technologiach, jak React Native, Swift, czy Unity. Doświadczenie dydaktyczne zbierałem podczas studiów występując na różnego rodzaju grupach czy wydarzeniach. Obecnie pracuję w korporacji nad projektami z różnych branż.

Absolwent AGH w Krakowie Wydziału Energetyki i Paliw (specjalizacja: Technologia Paliw). Poszerzałem swoją wiedzę na Uniwersytecie Warszawskim kończąc tam studia podyplomowe z zakresu Metrologii Chemicznej. Jestem członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach którego opiniuję normy badawcze. Na co dzień jestem Kierownikiem Działu Badań w laboratorium chemicznym działającym przy Elektrowni Połaniec. W mojej codziennej pracy nie tylko zajmuję się badaniami chemicznymi ale również serwisem aparatury badawczej (od wag i titratorów, poprzez sterowniki grzewcze PID, kończąc na spektrometrach rentgenowskich i atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie). 

Interesuje się elektroniką, informatyką i motoryzacją. W wolnym czasie lubię gry planszowe oraz 8-bitowe.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale EAIiIB w dyscyplinie informatyka.
Od 2019 roku asystent w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ.

Zapalony sieciowiec. Od ponad dekady zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem komercyjnych sieci i systemów komputerowych.

Na co dzień zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego z wykorzystaniem Pythona.
Autor i współautor publikacji związanych z tematyką NLP.

Na swojej drodze zawodowej pracowałam jako nauczyciel akademicki oraz analityk biznesowo-systemowy.
W obszarze pracy naukowej jestem współautorem kilkunastu publikacji z zakresu systemów zarządzania wiedzą. Prowadziłam zajęcia ze studentami z przedmiotów Języki formalne i kompilatory oraz Statystyka.
Jako analityk posiadam doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami dla rozmaitych projektów IT. Prowadziłam analizę w projektach dla zewnętrznych polskich klientów korporacyjnych, jak również wewnątrz międzynarodowych korporacji. Współpracowałam z zespołami programistycznymi pracującymi w podejściu Agile przy rozwoju i utrzymaniu systemów IT.

Programowanie aplikacji webowych oraz mobilnych to moja pasja, którą rozwijam już od 2002 roku. Pracowałem dla największych marek na rynku takich jak Orange, Lays, Pepsi, Milka, Onet itp. Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu HTML, CSS, JS, React, Redux, ReactNative oraz wielu innych. Doświadczenie jako wykładowca zacząłem zdobywać na przeróżnych konferencjach takich jak 4Developers, Meetjs, FrontTrend i wielu innych. Pracowałem również jako trener w jednej ze szkół programowania. Obecnie prowadzę kursy w Szkole Programowania WSEI. Na co dzień pracuję w startupie Seville More Helory jako Senior Frontend Developer/ Mobile Developer. Pracujemy and bardzo dużym systemem do obsługi prawników.

Na co dzień engineering manager w dziale mobilnym VMLY&R. Dawniej twórca aplikacji mobilnych (natywnych i cross-platformowych), programista Java.
Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inżynieria oprogramowania jako specjalizacja dobrze współgra z pasją do dobrych wzorców i architektury aplikacji.
Z zainteresowaniem patrzy w kierunku nowych technologii, a przyszłość widzi w urządzeniach mieszczących się w kieszeni i mniejszych.

Programistą jestem z zamiłowania i z zawodu. Pierwsze kroki w programowaniu stawiałem w czasach gimnazjum. Przez większość czasu zajmuję się obszarem aplikacji internetowych i technologii Microsoft. W chwili obecnej jestem członkiem zespołu w organizacji zajmującej się finansami. Z kolei doświadczenie dydaktyczne nabyłem wspierając kolegów w szkole, przygotowaniu do matury i czasem na studiach. W czasie wolnym od programowania lubię książki kryminalne, horrory oraz książki o psychologii.

Absolwentka WSEI (specjalność: Ekonomika i Rachunkowość Przedsiębiorstw) oraz AGH (specjalność: Zarządzanie Finansami). Późniejszą wiedzę zdobywała także na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kończąc tam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, techniki, informatyki i matematyki. Na co dzień nauczycielka matematyki, informatyki i techniki w Publicznej Szkole Podstawowej w jednej z małych podkrakowskich miejscowości. Mimo tego, że jej życie zawodowe podporządkowane jest liczbom lubi gotować i spędzać czas z swoim czekoladowym labradorem.

Od 2003 roku wykładowca w Zakładzie Medycznych Systemów Informacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. Na ukończeniu przewód doktorski dotyczący standardów zapisu i wymiany danych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Współautor lub autor prawie 50 artykułów naukowych w zakresie zastosowania informatyki w ochronie zdrowia. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT302 w Warszawie. W latach 2018-2019 główny specjalista ds. analizy dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Współtwórca portalu dane-i-analizy.pl. Konsultant merytoryczny dla Banku Światowego, PWC, oraz CSIOZ.

Skip to content