Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Anna Dereń

  • ul. Św. Filipa 17
  • tel. 12 431-18-90, wew. 108
  • aderen@wsei.edu.pl

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Republika Czeska. Specjalista z zakresu zarządzania, psychologii sprzedaży, komunikacji oraz negocjacji biznesowych. Prowadził zajęcia na Metropolitan University w Pradze oraz University of Tartu (Estonia). Obecnie wykłada na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Manager z 13-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania strategicznego. Pracował w Niemczech, Czechach, Turcji oraz w Polsce, m.in. dla Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Riverland Reply GmbH, SGS GmbH, GeoVision Inc., Archman Sp. z o.o., Kontakt.io oraz Oras Group. Trener biznesu oraz trener sprzedaży. Prowadzi szkolenia w języku angielskim, czeskim i polskim współpracując z brytyjską firmą Templeton & Partners Ltd., głównie z zakresu Microsoft Dynamics oraz Salesforce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ale także warsztaty sprzedażowe oraz szkolenia motywacyjne i produktowe.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier elektronik, pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking.

W pełni czerpie z myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów z zakresu planowania szkolenia, planowania operacyjnego i reagowania kryzysowego. Angażuje się w wiele inicjatyw, wspiera organizacje (firmy, fundacje i stowarzyszenia) w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów. Obecnie prowadzi kursy dla firm i instytucji, przygotowując zespoły do wdrożenia metodyki Design Thinking do praktyki projektowej, m.in. realizuje szkolenia dla Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który jest dedykowany podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji – Przemysł 4.0.

Maratończyk, rysownik, miłośnik prozy Thomasa Manna.

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie  zarządzania i jakości. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku matematyka o specjalności „Zastosowanie matematyki w finansach i w bankowości”. Ukończyła szereg kursów, szkoleń oraz studia podyplomowe: Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt, Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg. norm ISO 9000.

Jest praktykiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania w tym zarządzania obszarami księgowo-kadrowymi i płacowymi. Zasiadała również jako członek rady nadzorczej w przedsiębiorstwach.Zainteresowania naukowe i zawodowe skupione są wokół rachunkowości zarządczej zorientowanej na dostarczanie informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Ukończone studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku Technika i Energetyka.

Doktorat (1989 r.) w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: inżynieria mechaniczna

Ukończył (2004 r.) studia podyplomowe na UJ z zakresu Zarządzania Jakością, posiada certyfikat asystenta jakości wydany PCBC. Zaliczył pozytywnie egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Dorobek naukowy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzania jakością. Autor ponad 40 publikacji naukowych w wydawnictwach w dyscyplinie inżynierii mechanicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Współautor 2 monografii. Uczestnik i wykonawca w kilkunastu grantach naukowo-badawczych. Za działalność naukową otrzymał 4 nagrody Rektora UR oraz 1 nagrodę Ministra.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyte na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w WSEI. Prowadzone przedmioty: Zarządzanie produkcją i usługami, Teoria procesów produkcyjnych, Organizacja produkcji, Zarzadzanie jakością. Promotor ponad 50 prac inżynierskich i magisterskich.

Doświadczenie praktyczne:

  1. Współzałożyciel, kanclerz a następnie rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  2. Prezes Zarządu Consulting i Training Institute sp. z o.o. od 1994 – nadal
  3. Wdrożenia w 2 firmach systemów jakości wg PN- 9001
  4. Koordynator ponad 30 projektów finansowanych z UE
  5. Panelista, moderator i członek kapituły na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie
  6. Panelista i moderator na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Z wykształcenia ekonomista – stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.
Z zamiłowania matematyk – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek matematyka.
– Pracownik etatowy Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych,
– Prodziekan ds. organizacji procesu kształcenia.
– Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Senatu WSEI,
– Sekretarz naukowy Wydawnictwa WSEI,
– Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Autorka wielu publikacji w dziedzinie zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, m.in. publikacja na tzw. liście filadelfijskiej.
Literatura fantastyczna oraz rockowo-metalowe klimaty muzyczne przenoszą mnie w wolnym czasie do innego świata, a górskie szlaki otwierają przede mną szersze horyzonty.

Wiceprezes w firmie doradczej SJOS sp. z o.o. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, doradzał w takich firmach, jak: Tauron, Boryszew, Zespół Elektrowni PAK, KGHM i wielu innych. Wraz ze swoim zespołem oferuje także outsourcing controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia w zakresie kulturowej integracji.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Urodzona w Krakowie, trenerka umiejętności miękkich, rekruterka, nauczycielka z 14 letnim stażem. Ukończyła filologię angielską, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz praktyczną psychologię kierowania i negocjacji.
W przeszłości przez 7 lat realizowała się jako koordynatorka procesów szkoleniowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, autorka programów szkoleniowych oraz rekruterka.
Obecnie prowadzi szkolenia w języku angielskim oraz polskim współpracując z firmami szkoleniowymi oraz korporacjami.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Human Resources na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Koordynatorka edukacyjnych unijnych projektów międzynarodowych.
W czasie wolnym tworzy praktyczne produkty biurowe związane z filozofią ‚zero waste’ oraz szkicuje.

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniłam doktorat uzyskując tytuł dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Ukończyłam szkolenia z zakresu neuropsychologii, psychologii biznesu, psychoterapii. Jako psycholog pracowałam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II na oddziale Neuroinfekcji oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Krakowie. Współpracowałam z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego oraz Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego jako wykładowca. Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie radca prawny (specjalność prawo pracy).

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Bankowości UEK, wykładowca WSEI oraz UJ. Autor ponad 60 publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru bankowości komercyjnej i centralnej, sieci bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta usług finansowych. Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Jego praca doktorska zdobyła I miejsce w Konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, II miejsce w Konkursie BFG na najlepsze prace doktorskie, I miejsce w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie oraz II miejsce w organizowanym przez GUS Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Autor książek popularnonaukowych z marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży. Współpracowała z firmami w zakresie opracowywania i wdrażania strategii marketingowych. Dla klientów prowadzi kampanie w mediach społecznościowych.

Starszy wykładowca w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor około 50 publikacji (w tym 4 książkowe) z zakresu zarzadzania. Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu (Studia MBA i Studia Podyplomowe) oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej (Studia Podyplomowe). Ekspert w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach projektu: Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020, oraz ekspert i współautor raportu pt. Technologiczne Mapy Drogowe jako narzędzie implementacji strategii rozwoju kluczowych technologii. Autor programu szkoleń z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla podmiotów systemu wymiaru sprawiedliwości: Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autor programu szkolenia pt. Doskonalenie kompetencji kierowniczych oraz wykładowca w ramach Projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości1.

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC

Zarządzanie strategiczne; Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim; Przywództwo jako funkcja zarządzania kapitałem ludzkim; Audyt strategiczny; Controlling zarządczy; Projektowanie strategii przedsiębiorstwa; Metody implementacji strategii przedsiębiorstwa; System zarządzanie projektami, Kreowanie wizerunku i reputacji firmy; Instrumenty działalności promocyjnej

Doktor nauk ekonomicznych, promowany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor i współautor ponad 60 publikacji ogłoszonych drukiem. Pracownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, gdzie odpowiada za zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością. Wcześniej pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Przewozach Regionalnych. Jako niezależny konsultant współpracował z Bankiem Światowym, Najwyższą Izbą Kontroli oraz Biurem Analiz Sejmowych, realizował także liczne zlecenia doradcze dla podmiotów rynku transportu publicznego oraz instytucji publicznych.

Jej zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ekonomią. Od kilku lat zajmuje się również problematyką związaną z marketingiem relacji, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych dotyczących wskazanej tematyki. Często dzieli się swoją wiedzą nie tylko na wykładach, ale również w ramach konferencji i seminariów. Podejmuję się również roli eksperta w różnych programach rządowych oraz unijnych, a także roli trenera. Prowadzi szkolenia m.in dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego, które mają im pomóc w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Laureatka nagród w różnych dziedzinach, m.in. za działalność naukowa i dydaktyczną. W swojej pracy łączy wiedzę oraz praktykę menedżerską, którą zdobywa prowadząc swój własny biznes. Wierzy, że nie da się być dobrym wykładowcą bez ciągłego rozwoju oraz autentycznej pasji. Dlatego z wielką determinacją i pragnieniem spełnienia oczekiwań studentów, pogłębia swoją wiedzę i stara się inspirować swoich słuchaczy do poszukiwania wartości, które niosą ze sobą wykładane przez nią przedmioty.

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Doktor nauk prawnych (2010), na stałe związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie cywilnym i gospodarczym; ukończyła Studia podyplomowe Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2012).

Jest autorką licznych publikacji (artykułów oraz rozdziałów w monografiach) z zakresu prawa gospodarczego, w tym współautorką „Kodeksowych umów handlowych” pod red. A. Kidyby (wyd. I 2016, wyd. II 2018). Od 2009 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

Trener i konsultant z zakresu PR, promocji i marketingu. Pedagog, ekonomistka, aktorka. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi w szkolnictwie wyższym, w organizacjach pozarządowych, we współpracy z biznesem. Inicjatorka i organizatorka kampanii społecznych, eventów, szkoleń. Wielokierunkowe wykształcenie: absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, marketingu, zarządzania i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym. Związana z ośrodkami nauki, edukacji i kultury. Uważny słuchacz i obserwator życia społecznego.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie firmą. Jeszcze podczas studiów związany z radiem i bankowością, później już wyłącznie z marketingiem. W kolejnych agencjach interaktywnych i marketingowych pracował jako Content Manager, Specjalista ds. Social Media oraz Creative Copywriter, co pozwoliło mu uzyskać szeroką wiedzę i doświadczenie w digital marketingu. Autor i współautor koncepcji kreatywnych i strategii komunikacji zarówno dla mniejszych marek, jak i dużych, rozpoznawalnych brandów. Twórca licznych haseł reklamowych, namingów i branżowych tekstów eksperckich. Pasjonat sportu, geografii i pisarstwa.

Specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się doradztwem klienta w zakresie: prawa bankowo- gospodarczego, produktów kredytowych dla osób fizycznych oraz doradztwem firmowym i indywidualnym w zakresie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Obecnie Dyrektor oddziału w Santander Bank Polska.

Specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskał najlepszą lokatę spośród studentów studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018,  laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Karierosfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako manager ds. księgowych, jest również aplikantem w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Aktywny działacz Stowarzyszeni Księgowy w Polsce w Krakowie, w tym: członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP, przewodniczący Zespołu Ekspertów i Konsultantów oraz członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Skip to content