Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Anna Dereń

  • ul. Św. Filipa 17
  • tel. 12 431-18-90, wew. 108
  • aderen@wsei.edu.pl

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Republika Czeska). Specjalista z zakresu zarządzania, psychologii sprzedaży, komunikacji oraz negocjacji biznesowych. Prowadził zajęcia na Metropolitan University w Pradze oraz University of Tartu (Estonia). Obecnie wykłada na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Manager z 13-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania strategicznego. Pracował w Niemczech (Hamburg i Monachium), Czechach (Praga), Turcji (Izmir) oraz w Polsce (Warszawa i Kraków), m.in. dla Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Riverland Reply GmbH, SGS GmbH, GeoVision Inc., Archman Sp. z o.o. oraz Kontakt.io.
Trener biznesu oraz trener sprzedaży. Prowadzi szkolenia w języku angielskim, czeskim i polskim współpracując z brytyjską firmą Templeton & Partners Ltd., głównie z zakresu Microsoft Dynamics oraz Salesforce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ale także warsztaty sprzedażowe oraz szkolenia motywacyjne i produktowe.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier elektronik, pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking.

W pełni czerpie z myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów z zakresu planowania szkolenia, planowania operacyjnego i reagowania kryzysowego. Angażuje się w wiele inicjatyw, wspiera organizacje (firmy, fundacje i stowarzyszenia) w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów. Obecnie prowadzi kursy dla firm i instytucji, przygotowując zespoły do wdrożenia metodyki Design Thinking do praktyki projektowej, m.in. realizuje szkolenia dla Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który jest dedykowany podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji – Przemysł 4.0.

Maratończyk, rysownik, miłośnik prozy Thomasa Manna.

Czynny radca prawny w podmiotach gospodarczych i w administracji publicznej.
Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Collegium Medicum UJ (zdrowie publiczne).
Zainteresowania naukowe:
-prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne
-pogranicze prawa i innych nauk takich jak:
medycyna – w szczególności psychiatria, psychologia, ekonomia, zarządzanie, informatyka.

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie  zarządzania i jakości. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku matematyka o specjalności „Zastosowanie matematyki w finansach i w bankowości”. Ukończyła szereg kursów, szkoleń oraz studia podyplomowe: Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt, Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg. norm ISO 9000.

Jest praktykiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania w tym zarządzania obszarami księgowo-kadrowymi i płacowymi. Zasiadała również jako członek rady nadzorczej w przedsiębiorstwach.Zainteresowania naukowe i zawodowe skupione są wokół rachunkowości zarządczej zorientowanej na dostarczanie informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Wiceprezes w firmie doradczej SJOS sp. z o.o. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, doradzał w takich firmach, jak: Tauron, Boryszew, Zespół Elektrowni PAK, KGHM i wielu innych. Wraz ze swoim zespołem oferuje także outsourcing controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia w zakresie kulturowej integracji.

Urodzona w Krakowie, trenerka umiejętności miękkich, rekruterka, nauczycielka z 14 letnim stażem. Ukończyła filologię angielską, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz praktyczną psychologię kierowania i negocjacji.
W przeszłości przez 7 lat realizowała się jako koordynatorka procesów szkoleniowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, autorka programów szkoleniowych oraz rekruterka.
Obecnie prowadzi szkolenia w języku angielskim oraz polskim współpracując z firmami szkoleniowymi oraz korporacjami.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Human Resources na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Koordynatorka edukacyjnych unijnych projektów międzynarodowych.
W czasie wolnym tworzy praktyczne produkty biurowe związane z filozofią ‚zero waste’ oraz szkicuje.

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

Socjolog i politolog, felietonista, bloger, komentator w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Laureat Złotej Ryby, zwycięzca w konkursie na najlepszego polskiego felietonistę młodego pokolenia. Kierował Zakładem Socjologii Ekonomicznej w PWSZ w Jarosławiu. Prowadzący wykłady i szkolenia dla firm, m.in.: Alior Bank, Comarch, Oriflame. Współpracuje i realizuje projekty z Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym Aeropolis.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka trzech popularnonaukowych książek o mediach społecznościowych w marketingu i zarządzaniu oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w tej tematyce. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą związaną z konsultingiem, opracowywała strategie marketingowe dla firm oraz biznesplany. Prowadzi obsługę mediów społecznościowych dla klientów biznesowych. Posiada także doświadczenie jako trener przedsiębiorczości.

Psycholog społeczny, adiunkt w Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Specjalizuje się w psychologii społecznej i psychologii zachowań konsumenckich. Prowadzi badania naukowe dotyczące spostrzegania społecznego, motywacji i decyzji konsumenckich, wpływu społecznego, a także badania z pogranicza psychologii i prawa (dotyczące naruszenia znaków towarowych i nieuczciwych praktyk marketingowych). Autorka i współautorka artykułów z obszaru psychologii społecznej i konsumenckiej oraz książki “Psychologia konsumenta”.
Od kilkunastu lat prowadzi badania rynku, od kilku lat ekspert w sprawach sądowych z obszaru prawa własności przemysłowej. Ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa. Ukończyła Studia Podyplomowe – Rachunkowość i Finanse oraz Rachunkowość i Sprawozdawczość wg MSR/MSSF na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Autorka publikacji naukowych z dziedziny predykcji upadłości, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów. Długoletni praktyk w działach finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

Absolwentka psychologii stosowanej (2011) i kulturoznawstwa międzynarodowego (2008) Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat obroniła na macierzystej uczelni (2019). Obecnie asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Od 2011 r. członek zespołu badawczego Ośrodka Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z obszaru psychologii i neuronauki poznawczej, chronopsychologii oraz neuronauki konsumenckiej.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Bankowości UEK, wykładowca WSEI oraz UJ. Autor ponad 60 publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru bankowości komercyjnej i centralnej, sieci bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta usług finansowych. Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Jego praca doktorska zdobyła I miejsce w Konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, II miejsce w Konkursie BFG na najlepsze prace doktorskie, I miejsce w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie oraz II miejsce w organizowanym przez GUS Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2015 na podstawie dysertacji doktorskiej opracowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pt. “Czynniki wpływające na opracowanie strategii przedsiębiorstw hotelarskich”. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z zakresu tematyki zarządzania, ekonomii, turystyki i kultury. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, przedsiębiorczość i innowacyjność w turystyce, sektor przemysłów kultury i kreatywnych. Współpracuje z Katedrą Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej UP im. KEN w Krakowie, Urzędem Statystycznym w Krakowie oraz Instytutem Turystyki Sp. zo.o. w Krakowie.

Doświadczenie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi/firmą oraz nadzorem właścicielskim, w tym podmiotu notowanego na WGPW. Uczestnictwo w pracach licznych komisji i zespołów, zarówno wydziałowych, jak i uczelnianych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz jego obszarów i narzędzi. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich. Hobby: lotnictwo oraz myślistwo.

Współwłaściciel agencji Brave New specjalizującej się w tworzeniu stron, sklepów internetowych i aplikacji oraz właściciel marki KodujMata – mat edukacyjnych dla szkół podstawowych i przedszkoli. Edukację wyższą zdobywał w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Przez wiele lat prowadził szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji i sprzedaży. Autor książki Wystąpienia Publiczne dla nieśmiałych oraz bloga Ja mówię TO. Maratończyk, ultramaratończyk, zdobywca Korony Maratonów Polskich. Przez 6 miesięcy pracował zdalnie podróżując po Tajlandii, Wietnamie, Laosie i Kambodży. Kibic Cracovii, Stali Mielec i Barcelony. Fan kuchni azjatyckiej i włoskiej.

Specjalista w dziedzinie symulacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Trener modelowania symulacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim Simulation Software.
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Prywatnie pasjonat fotografii, muzyki dawnej i sportów biegowych.

Posiada certyfikaty: The Certification for Business Process Simulation Modeler oraz The Certification for Process Flow Consultant.

Rodowita krakowianka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii o specjalizacji Strategie rozwoju biznesu.
Obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swojej pracy badawczej skupia się na analizie strategicznej przedsiębiorstw, sukcesji firm rodzinnych.
Prywatnie związana,od zawsze, z firmą rodzinną zajmującą się produkcją i sprzedażą kwiatów ciętych – róż.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Podstaw zarządzania czy Przedsiębiorczości.

Kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, absolwent ekonomii oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Organizuje i prowadzi szkolenia dla studentów i absolwentów, odpowiada za współpracę uczelni z biznesem. Pracował w dziale marketingu, zajmował się kampaniami rekrutacyjnymi uczelni wyższej (5 lat doświadczenia), prowadzi zajęcia ze studentami (m.in. autoprezentacja, komunikacja), jest w trakcie intensywnej nauki programowania. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i zwiedza świat. Mieszka w Krakowie.

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

Prezes Zarządu agencji e-marketingowej Ideo Force Sp. z o.o. posiadającej na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Łączy pracę zawodową stricte związaną z e-marketingiem i e-commerce z pasją dzielenia się wiedzą. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a dodatkowo udziela wykładów gościnnych – m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Angażuje się w rozwój startupów – był mentorem w Startup Weekend, SAMSUNG INKUBATOR, Rzeszów Startup Akcelerator. Był członkiem komitetu oceniającego w akceleratorze “IDEA Global”. Jest autorem wielu książek, artykułów oraz publikacji, w tym między innymi: „E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”, „Content marketing – współczesny poradnik po marketingu treści”, „E-marketing – kompendium dla menadżerów”, „Leksykon pozycjonowania”.

Skip to content