Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

Pracownicy naukowo – dydaktyczni
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Werewka
dr inż. Zbigniew Handzel
dr Gabriela Malik
dr Marcin Młynarczyk
dr Jacek Mosakowski
mgr inż. Ryszard Brzegowy
mgr inż. Adam Brzeziak
mgr Bartłomiej Karasiński
mgr inż. Krzysztof Krej
mgr Marcin Szydłowski
Współpracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof. zw. dr hab. inż. Henryk Gurgul
dr hab. Wit Urban
dr Miłosław Chodacki
dr inż. Mirosław Gajer
dr Krzysztof Molenda
dr inż. Jarosław Karcewicz
dr Marcin Sporysz
dr inż. Janusz Stal
dr inż. Marek Szeląg
dr Paweł Zając
mgr inż. Waldemar Bauer
mgr inż. Arkadiusz Chyżyński
mgr inż. Patryk Czajka
mgr Maciej Godny
mgr inż. Piotr Gromko
mgr inż. Adam Jakubiec
mgr Rafał Kańka
mgr inż. Piotr Kotula
mgr Tomasz Kostyrka
mgr inż. Wojciech Kubik
mgr Małgorzata Kuźnik-Urban
mgr Bartłomiej Moryc
mgr inż. Wojciech Olszewski
mgr inż. Andrzej Pękala
mgr inż. Piotr Pudełko
mgr Bartosz Szczap
mgr inż. Bartosz Stoliński
mgr Paulina Więcław
mgr inż. Daniel Wojnarowski
mgr inż. Sławomir Zakrzewski
mgr Marcin Wesel
polski