Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

Pracownicy naukowo – dydaktyczni
mgr Marcin Szydłowski
mgr inż. Krzysztof Krej
mgr Bartłomiej Karasiński
mgr inż. Adam Brzeziak
mgr inż. Ryszard Brzegowy
dr Jacek Mosakowski
dr Marcin Młynarczyk
dr Gabriela Malik
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Werewka
dr inż. Zbigniew Handzel
Współpracownicy naukowo-dydaktyczni:
mgr Marcin Wesel
mgr inż. Sławomir Zakrzewski
mgr inż. Daniel Wojnarowski
mgr Paulina Więcław
mgr inż. Bartosz Stoliński
mgr Bartosz Szczap
mgr inż. Piotr Pudełko
mgr inż. Andrzej Pękala
mgr inż. Wojciech Olszewski
mgr Bartłomiej Moryc
mgr Małgorzata Kuźnik-Urban
mgr inż. Wojciech Kubik
mgr Tomasz Kostyrka
mgr inż. Piotr Kotula
mgr Rafał Kańka
mgr inż. Adam Jakubiec
mgr inż. Piotr Gromko
mgr Maciej Godny
mgr inż. Patryk Czajka
mgr inż. Arkadiusz Chyżyński
mgr inż. Waldemar Bauer
dr Paweł Zając
dr inż. Marek Szeląg
dr inż. Janusz Stal
dr Marcin Sporysz
dr inż. Jarosław Karcewicz
dr Krzysztof Molenda
dr inż. Mirosław Gajer
dr Miłosław Chodacki
dr hab. Wit Urban
prof. zw. dr hab. inż. Henryk Gurgul
polski