Relacja z Inauguracji 2019/2020 | WSEI Kraków
polski

Relacja z Inauguracji 2019/2020

W dniu 1 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Było to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ tym samym weszliśmy w obchody jubileuszu 20-lecia istnienia WSEI.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie hymnem Gaude Mater Polonia. Następnie powitani zostali goście oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. Tuż po tym przemówienie wygłosił Rektor uczelni, dr Stanisław Kowalski.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr Przemysław Stach oraz reprezentant Samorządu Studentów WSEI - pan Krzysztof Kaim. Po ostatnim wystąpieniu dziesięcioro nowo przyjętych studentów, w imieniu wszystkich swoich koleżanek i kolegów, złożyło ślubowanie. Jego tekst odczytał Dziekan Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, dr inż. Zbigniew Handzel.

Po wysłuchaniu przez wszystkich pieśni Gaudeamus Igitur, pan Rektor uroczyście otworzył Rok Akademicki 2019/2020.

Jako ostatni z niezwykle inspirującym wykładem inauguracyjnym wystąpił nasz gość specjalny - dr hab. Michał Rusinek. Przemówienie profesjonalnego mówcy i himalaisty zostało nagrodzone gromkimi brawami od wszystkich zgromadzonych gości i studentów.

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym gościom i studentom za tak liczne przybycie na to ważne dla naszej uczelni wydarzenie i życzymy wspaniałego Nowego Roku Akademickiego!

Na ręce władz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i życzeń dalszego rozwoju Uczelni.

Komentarze są wyłączone.