Konferencja Smart City | WSEI Kraków

KONFERENCJA

“Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października 2021 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny w Krakowie

O Konferencji

Konferencja, rozpoczynająca cykl oraz kolejne seminaria i warsztaty, ma na celu zaprezentowanie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast. W ramach cyklu przedstawiane będą innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców.

Wykład inaugurujący wygłosi
Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie
Patrick T. Slowinski, PhD

Program konferencji

Rada Programowa

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (UJ) – przewodnicząca
prof. dr hab. Jan Lach
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
dr inż. Tomasz Czech, prof. URK
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH (PAN)

dr Franciszek Gaik (MPEC S.A. w Krakowie)
dr Stanisław Kowalski (WSEI)
mgr Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś
mgr Jacek Kwiatkowski (Małopolska Izba Samorządowa)

Komitet organizacyjny

dr Wojciech Blecharczyk – przewodniczący
dr inż. Paweł Jastrzębski (AGH, MPEC S.A. w Krakowie)
mgr Martyna Kowalczyk (WSEI)
mgr inż. Wojciech Przywała (Centrum Innowacji URK)

Rejestracja

Skip to content