Konferencja Smart City - WSEI Kraków

KONFERENCJA IV

“Innowacje dla rozwoju miast i regionów” cz. 2

31 marca 2022 r., godz. 10:30
Edycja hybrydowa
Aula Wydziału Zarządzania AGH przy ul. Gramatyka 10 w Krakowie
oraz online – na kanale YouTube WSEI

KONFERENCJA III

“Innowacje dla rozwoju miast i regionów”

24 lutego 2022 r., godz. 10:30
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. św. Filipa 17
Aula “Toronto” – część główna konferencji
Coworking – część warsztatowa

HACKATHON

Sheep Your Hack 3
Maraton programowania rozwiązań Smart City

10-11 grudnia 2021 r.
Edycja hybrydowa
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

KONFERENCJA II

“Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

24-25 listopada 2021 r.
Edycja hybrydowa
Mercure Hotel Racławice Dosłońce Conference & Spa

KONFERENCJA I

“Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października 2021 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny w Krakowie

Daty kolejnych wydarzeń już wkrótce.

Cykl konferencji oraz eventów Smart City

O cyklu konferencji oraz eventów Smart City

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie jest głównym organizatorem cyklu konferencji, seminariów, warsztatów oraz eventów, które mają na celu zaprezentowanie i podniesienie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast.

21 października odbyła się konferencja Smart City dla mieszkańców i środowiska. 24-25 listopada miała miejsce kolejna odsłona wydarzenia – konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, w której można uczestniczyć online. 10-11 grudnia ponad 100 młodych entuzjastów programowania wzięło udział w hackathonie, podczas którego zaprojektowane zostały innowacyjne rozwiązania technologiczne z obszaru Smart City.

24 lutego 2022 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu wystąpień oraz eventów Smart City, adresowanego przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, administracji publicznej, nauki i biznesu. Wydarzenie Innowacje dla rozwoju miast i regionów miało formę hybrydową, a jego uczestnicy spotkali się w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, głównego organizatora przedsięwzięcia.

Tematem przewodnim III odsłony były innowacje dla miast, regionów i mniejszych aglomeracji, mające na celu podniesienie jakości życia ich mieszkańców. Gości powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Wojciech Blecharczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił dużą wagę podtrzymywania dyskusji o zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce na terenie Ukrainy. Prelegenci omówili różne aspekty projektowania innowacyjnych rozwiązań z obszaru polityki społecznej, ekologii i gospodarki oraz zaprezentowali case studies konkretnych przedsięwzięć (Smart City Bolesławiec, Life Urbangreen). Po podsumowaniu części teoretycznej uczestnicy wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Transmisję na żywo można było oglądać online na kanale YouTube WSEI. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 osób.

31 marca 2022 roku w auli Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się IV konferencja z cyklu Smart City. Wydarzenie, które miało charakter hybrydowy,  zostało zorganizowane pod hasłem „Innowacje dla rozwoju miast i regionów cz.2”.

Temat kolejnej odsłony cyklu poświęconego nowoczesnym rozwiązaniom i myśli urbanistycznej stanowił bezpośrednią kontynuację dyskusji zapoczątkowanej w lutowej edycji.

Otwarcie zainaugurował dr Wojciech Blecharczyk, wskazując przede wszystkim na dynamikę powstawania nowych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju w kontekście bieżącej rzeczywistości politycznej i wojennej. Goście zaprezentowali w swoich wystąpieniach rozwiązania zorientowane na aktualne problemy, takie jak wdrażanie Polskiego Ładu, konieczność dostosowania trendów w urbanizacji i transporcie oraz działań urzędów do napływu uchodźców z Ukrainy (Smart Public Transport, robotyzacja procesów biurokratycznych). Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w sesji warsztatów oraz paneli dyskusyjnych przygotowanych między innymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nieobecni stacjonarnie mogli oglądać transmisję na żywo online za pośrednictwem kanału YouTube WSEI.

Relacja z IV odsłony konferencji

Relacja z III odsłony konferencji

Rada Programowa

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (UJ) – przewodnicząca
prof. dr hab. Jan Lach
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
dr inż. Tomasz Czech, prof. URK
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH (PAN)

dr Franciszek Gaik (MPEC S.A. w Krakowie)
dr Stanisław Kowalski (WSEI)
mgr Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś
mgr Jacek Kwiatkowski (Małopolska Izba Samorządowa)

Komitet organizacyjny

dr Wojciech Blecharczyk – przewodniczący
dr inż. Paweł Jastrzębski (AGH, MPEC S.A. w Krakowie)
mgr Martyna Kowalczyk (WSEI)
mgr inż. Wojciech Przywała (Centrum Innowacji URK)

Inauguracja cyklu konferencji oraz eventów Smart City

21 października 2021 r. odbyła się konferencja Smart City dla mieszkańców i środowiska, która rozpoczęła cykl spotkań samorządów, nauki i biznesu spod znaku Smart City. Uczestnicy wydarzenia spotkali się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie na zaproszenie organizatora głównego – Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główną ideą spotkania było pokazanie inspirujących rozwiązań i pomysłów, tworzących miasta przyszłości. Różnorodna tematyka prelekcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem gości, a panel dyskusyjny wyraźnie dowiódł, jak ważna jest synergia wiedzy i pomysłów przedstawicieli władz miast, autorytetów akademickich oraz reprezentantów przedsiębiorców.

 

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, a transmisję na żywo można było oglądać online. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 osób.

Relacja z I. edycji konferencji

Skip to content