Wręczenie certyfikatów samodzielnych księgowych | WSEI Kraków
polski

Wręczenie certyfikatów samodzielnych księgowych

Z wielką dumą donosimy, że nasi studenci odebrali z rąk Prezesów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce certyfikaty samodzielnych księgowych! Pracowitym nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje.

Warto przypomnieć przy tej okazji, że WSEI, jako jedyna do tej pory uczelnia w Polsce, postanowiła połączyć studia ze ścieżką certyfikacyjną. W ten sposób powstały studia partnerskie prowadzone wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych. Program studiów i program kursu certyfikacyjnego został połączony w jeden kierunek, po którym studenci zdobywają nie tylko dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, ale i po dwóch latach nauki mogą podejść do egzaminu nadającego certyfikat SKwP samodzielnego księgowego.

Komentarze są wyłączone.