WSEI nominowana w konkursie IDOL 2020 Fundacji Szansa dla Niewidomych | WSEI Kraków
wsei_idol_2020

WSEI nominowana w konkursie IDOL 2020 Fundacji Szansa dla Niewidomych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 Fundacji Szansa dla Niewidomych. Celem konkursu było wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, wyrównywania życiowych szans oraz walce o emancypację osób z niepełnosprawnością. Nominacja w konkursie była możliwa dzięki wielu działaniom WSEI na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nasza uczelnia wprowadziła udogodnienia architektoniczne oraz dydaktyczne.

Infrastruktura
W budynku uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także: nakładki na poręcze, schody oraz tabliczki na drzwi z oznakowaniem brajlowskim. Przy wejściu do głównego budynku WSEI jest podjazd oraz miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Wybrane biura oraz sale zostały wyposażone w pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. W planach jest także budowa windy w Pawilonie Europa.

Parking
Parking przed naszymi budynkami jest bezpłatny dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku administracyjnego znajduje się właściwie oznakowane miejsce parkingowe.

Wsparcie procesu dydaktycznego
Studenci z niepełnosprawnością mogą się starać o formy egzaminów i zaliczeń dostosowane do swoich możliwości (w tym wydłużenie czasu pisania testu, zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów, uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do swoich potrzeb czy opcję zaliczenia materiału w mniejszych częściach).

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych przeprowadzone zostało szkolenie oraz podnoszące świadomość i kompetencje naszej kadry w tym zakresie.

Ponadto Biblioteka WSEI wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje i wykonuje działania, które mają na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Co to znaczy w praktyce? Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz asystent pomoże Ci m.in. w robieniu notatek i przemieszczaniu się po kampusie, a jeżeli stres związany z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku jest dla Ciebie zbyt duży, możesz skorzystać z konsultacji psychologicznych. Pamiętaj, że wszelkie informacje przekazywane przez Ciebie pracownikom Biura są objęte zasadą poufności.

Stypendia
Naszym studentom oferujemy szereg programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium socjalne dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz stypendium Rektora za wyróżniająco wysoką średnią ocen.

Wysoka ocena ekspertów ds. rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami
WSEI w Krakowie jest coraz bardziej dostępna dla studentów z dysfunkcją wzroku. Na terenie uczelni pojawiły się plany tyflograficzne, służące przede wszystkim osobom niewidomym, które za pomocą dotyku mogą poznać rozkład budynków przy ulicy Filipa 17 oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Westerplatte 1. Plany zostały wykonane w technologii wypukłej, z informacją przedstawioną w alfabecie Braille’a. Niewidomy student dzięki nim będzie wiedział, jak najłatwiej trafić do swojej sali.

Dodatkowo plany tyflograficzne zostały wyposażone w specjalne beacony z aplikacją Your Way. To dzięki niej student otrzyma dodatkowe informacje o dostępności WSEI bezpośrednio na swojego smartfona - mówi Jakub Nowak, przedstawiciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, która nominowała WSEI do nagrody Idol 2020. To rozwiązania, które sytuują krakowską WSEI na mapie najbardziej wrażliwych uczelni na potrzeby osób z niepełnosprawnością w Małopolsce - dodaje ekspert.

Skip to content