WSEI realizuje projekt “Uczelnia Dostępna” | WSEI Kraków
A man in a wheelchair demonstrates business graphics. He is holding a green marker. Collegues are listening attentively to him and laughing.

WSEI realizuje projekt "Uczelnia Dostępna"

Od 1.01.2021 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie realizuje projekt „WSEI w Krakowie – uczelnia dostępna”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Wartość projektu to 974 712,50 zł.

Te środki pozwolą Uczelni na dostosowanie jej przestrzeni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły>

Skip to content