Współpraca uczelni z polsko-ukraińską fundacją Zustricz | WSEI Kraków
MicrosoftTeams-image

Współpraca uczelni z polsko-ukraińską fundacją Zustricz

Na przełomie maja i czerwca WSEI została partnerem polsko-ukraińskiej fundacji Zustricz. Wspólne działania zaowocowały powstaniem wydarzeń o charakterze integracyjnym – spotkań z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.  

Nawiązanie współpracy z fundacją Zustricz, która funkcjonuje nieprzerwanie od 2016 roku, ma na celu podtrzymanie długofalowych działań WSEI na rzecz mniejszości ukraińskiej, która żyje w Krakowie.  

W ciągu ostatnich kilku tygodni uczelnia wsparła pod względem finansowym i organizacyjnym koordynowane przez fundację okolicznościowe uroczystości, takie jak Dzień Matki oraz Dzień Dziecka. Spotkania miały miejsce kolejno w kawiarnio-księgarni NIĆ oraz nieopodal Sceny Ciśnień Teatru Słowackiego. Oprócz poczęstunków, odbyły się warsztaty artystyczne, m.in. tworzenia tradycyjnych ukraińskich lalek motanek i malowania, a także konkursy i pokazy filmowe.  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat konsekwentnie buduje relacje z organizacjami trzeciego sektora oraz instytucjami publicznymi. W ostatnich miesiącach priorytetowe dla społeczności uczelni stało się wspieranie ukraińskich uchodźców oraz studentów pochodzących z terenów objętych konfliktem. 

 

Skip to content