Wydawnictwo Naukowe WSEI - WSEI Kraków

Wydawnictwa naukowe WSEI

Historia i misja Studium Języków Obcych WSEI

Wydawnictwa WSEI

Wszystkie materiały złożone do Wydawnictwa WSEI podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym iThenticate 2.0.

Zeszyty Naukowe WSEI

Zeszyty Naukowe WSEI zostały zamieszczone na liście ministerialnej – pozycja 34272. Lista została ogłoszona 17.07.2023 r. Otrzymaliśmy 20 pkt.

Nabór artykułów do 20-tego numeru Zeszytów Naukowych WSEI odbędzie się od 1.05.2024 – 30.08.2024 r. Planowany termin wydania nr 20-tego Zeszytów Naukowych WSEI: październik/listopad 2024 r.


Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki wydaje przede wszystkim Zeszyty Naukowe z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. Numer pierwszy w założeniu miał dokumentować artykuły zaprezentowane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem WSEI w maju 2003 roku. Problematyka dotyczyła szans i zagrożeń, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników naszej Uczelni, którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy w celu publikacji swoich osiągnięć naukowych. W związku z ciągłym wzrostem liczby wartościowych artykułów do publikacji Wydawnictwo w 2005 roku uzyskało dla Zeszytów Naukowych nr ISSN, co podniosło prestiż naukowy czasopisma. Obecnie wydanych zostało 19 numerów Zeszytów Naukowych.

Wydawnictwa WSEI są indeksowane w: 

Pliki do pobrania

Zeszyty Naukowe online

Spisy treści

Zeszyty Naukowe WSEI są indeksowane w ICI Journals Master List.

Wydawnictwa książkowe

Oprócz Zeszytów Naukowych w Wydawnictwie WSEI są wydawane także książki, głównie skrypty wykładowców uczelni z zakresu: zarządzania, rachunkowości, informatyki.

Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania”, redakcja naukowa: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, dr Wojciech Blecharczyk

Wspólna książka PANU i WSEI. Monografia po cyklu konferencji „Smart city”.

Książka dostępna tutaj

Recenzja


Przestrzeń SMART – idea czy konieczność?”.

dr Wojciech Blecharczyk

Recenzja


Wykładowcy WSEI autorami nowego podręcznika!

„Badania operacyjne. Wybrane metody i zadania”

dr Anny Dereń, dr Gabrieli Malik i mgra Marcina Szydłowskiego.

Recenzja

Z wydawnictwem można się zapoznać w bibliotece WSEI.

 

“Wsparcie lokalnego rozwoju społecznego poprzez edukację osób dorosłych. Doświadczenia lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji (LOWE)”, Kraków 2019

Red. nauk.: Grażyna Prawelska-Skrzypek

 Pobierz

 

 

Archiwum

Materiały pokonferencyjne

Celem Wydawnictwa jest jednak nie tylko promowanie dorobku naukowego swych pracowników. Równie ważna jest kwestia współpracy z innymi uczelniami, wymiana poglądów i doświadczeń. Okazją do tego są konferencje organizowane przez Uczelnię. Plonem tych spotkań są publikacje wygłoszonych artykułów w formie materiałów konferencyjnych (część ukazała się w serii Zeszyty Studenckie):

 • Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej, Kraków 2004.
 • Can the transitional and development ever catch up?, Kraków 2005.
 • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2009, Zeszyty Studenckie, nr 1.
 • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2011, Zeszyty Studenckie, nr 2.
 • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2012, Zeszyty Studenckie, nr 3.

mm

Zeszyty dydaktyczne

Ponadto nakładem wydawnictwa ukazała się seria Zeszyty Dydaktyczne:

 • Biznes plan
 • Firma Symulacyjna
 • Poradnik początkującego przedsiębiorcy
 • Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • Rachunkowość zarządcza – zbiór wykładów

mm

Inne wydawnictwa:

 • R.Syrek i K. Kłęk Wprowadzenie do ekonometrii. Skrypt dla studiów licencjackich, Kraków 2012
 • D. Dziedzic, J. Pera, Metodyka pisania i obrony prac dyplomowych. Poradnik dla studentów WSEI w Krakowie, Kraków 2009.
 • R. Von Heusinger, Risk Management Implications of a Portfolio of Central European Banks, Kraków 2007mm

Kontakt:

Wydawnictwo WSEI
ul. Św. Filipa 17
31-150 Kraków
tel: 12 431-18-90
e-mail wydawnictwo@wsei.edu.pl

Skip to content