Wydawnictwa WSEI | WSEI Kraków

Uwaga!

Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie prof. Henryk Gurgul zaprasza pracowników naszej uczelni do przesyłania artykułów do kolejnego – 17. – numeru Zeszytów Naukowych. Prosimy,  aby materiały zostały nadesłane do połowy września 2021 roku na email: wydawnictwo@wsei.edu.pl.

Poza tym przypominamy, że każdy pracownik naszej uczelni ma obowiązek wyrobić sobie numer ORCID wraz z afiliacją. Bez tego numeru nie będą przyjmowane żadne materiały do publikacji. Generowanie numeru ORCID jest bezpłatne.

Z pozdrowieniami

mgr Małgorzata Żmudzka-Kosała

Sekretarz

Wydawnictwa WSEI

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki wydaje przede wszystkim Zeszyty Naukowe z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. Numer pierwszy w założeniu miał dokumentować artykuły zaprezentowane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem WSEI w maju 2003 roku. Problematyka dotyczyła szans i zagrożeń, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników naszej Uczelni, którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy w celu publikacji swoich osiągnięć naukowych. W związku z ciągłym wzrostem liczby wartościowych artykułów do publikacji Wydawnictwo w 2005 roku uzyskało dla Zeszytów Naukowych nr ISSN, co podniosło prestiż naukowy czasopisma. Obecnie wydanych zostało 15 numerów Zeszytów Naukowych.

Wydawnictwa WSEI są indeksowane w: 

Pliki do pobrania

Zeszyty Naukowe online

Spisy treści

mm

Materiały pokonferencyjne

Celem Wydawnictwa jest jednak nie tylko promowanie dorobku naukowego swych pracowników. Równie ważna jest kwestia współpracy z innymi uczelniami, wymiana poglądów i doświadczeń. Okazją do tego są konferencje organizowane przez Uczelnię. Plonem tych spotkań są publikacje wygłoszonych artykułów w formie materiałów konferencyjnych (część ukazała się w serii Zeszyty Studenckie):

  • Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej, Kraków 2004.
  • Can the transitional and development ever catch up?, Kraków 2005.
  • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2009, Zeszyty Studenckie, nr 1.
  • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2011, Zeszyty Studenckie, nr 2.
  • Problemy ekonomii i zarządzania. Materiały z III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Kraków 2012, Zeszyty Studenckie, nr 3.

mm

Zeszyty dydaktyczne

Ponadto nakładem wydawnictwa ukazała się seria Zeszyty Dydaktyczne:

  • Biznes plan
  • Firma Symulacyjna
  • Poradnik początkującego przedsiębiorcy
  • Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
  • Rachunkowość zarządcza – zbiór wykładów

mm

Inne wydawnictwa:

mm

Kontakt:

Wydawnictwo WSEI
ul. Św. Filipa 17
31-150 Kraków
tel: 12 431-18-90 w. 105
e-mail wydawnictwo@wsei.edu.pl

Skip to content