Studium Języków Obcych - WSEI Kraków

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych we WSEI

Studium języków Obcych prowadzi lektoraty z języka angielskiego na 6 różnych poziomach zaawansowania : A2, B1, B1+, B2, B2+, C1. Lektorat trwa 5 semestrów, zaczynając od semestru letniego pierwszego roku studiów. Wszyscy nasi lektorzy posiadają tytuł magistra języka angielskiego oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu tego języka. Podczas zajęć rozwijamy wszystkie umiejętności językowe naszych studentów, kładąc szczególny nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się. Oprócz języka ogólnego uczymy również języka specjalistycznego (Business English) adresowanego do studentów kierunku Informatyka (English for IT specialists), Finanse i Rachunkowość ( Finance and Accountancy) oraz Zarządzania (Management).

Nauka języka w czasie wolnym

Nauka języka jest jak budowa domu, cegiełka po cegiełce. Liczy się tutaj systematyczność, wytrwałość oraz odpowiednia motywacja. WSEI dba o to, aby nasi studenci mieli stałą możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji językowych, nie tylko podczas lektoratów, ale również w czasie wolnym od zajęć. Poniżej treść benefitu językowego, który oferuje uczelnia wszystkim naszym studentom:

Od dziś możesz w pełni korzystać z największego serwisu do nauki języków online w Polsce – eTutor. To nowoczesna platforma, która pozwoli Ci w szybki sposób poznać angielski i niemiecki. Bez stresu, ograniczeń, mozolnych dojazdów i na Twoich warunkach – tak jak lubisz.

Co znajduje się w pakiecie?

W Twoim pakiecie znajdziesz aż 5 kursów, na każdym poziomie zaawansowania.

eTutor angielski na poziomach A1-C2, przystępny kurs Business English, Travel English, English For Specific Purposes i kurs języka niemieckiego A1-C1, jak i języka hiszpańskiego A1-C1.

Dla osób, które chcą korzystać z kursu na swoim telefonie, dostępna jest aplikacja. Szukaj jej w Google Play, AppStore lub AppGallery pod hasłem „eTutor”.

Aby za założyć konto na eTutor i rozpocząć naukę wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://www.etutor.pl/zapisy/wsei-studenci

Przy rejestracji podać domenę uczelnianą adresu e-mailowego.

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”

– Zig Ziglar

WSEI jest partnerem egzaminacyjnym firmy LanguageCert, dzięki czemu staliśmy się akredytowanym centrum rejestracyjnym umożliwiającym przystąpienie do egzaminu LTE oraz IESOL z języka angielskiego, zakończone uzyskaniem wiarygodnego jak i rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu językowego.

Egzamin LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą certyfikować swoją znajomość języka angielskiego w środowisku pracy, w międzynarodowym biznesie/biurze. Certyfikat LTE jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego, których wyniki są przełożone na skalę Rady Europy (CEFR), spełniające najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i otrzymują Certyfikaty po pomyślnym zdaniu egzaminów.

Egzaminy pisemne (Listening + Reading + Writing) i ustne (Speaking) można zdawać niezależnie od siebie dla większej wygody. Są to osobne testy, więc studenci mogą skoncentrować swoje przygotowanie na jednym egzaminie przed przystąpieniem do drugiego. Kandydaci otrzymują Certyfikaty z oceną High Pass lub Pass, zależnie od uzyskanego wyniku.

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólnoakademickim. Certyfikaty stanowią podstawę do np. przyjęcia na studia czy potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie wg CEFR.

Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych egzaminów można znaleźć w zakładce STUDIA > Certyfikaty.

Studia stacjonarne:

 1. mgr Sylwia Pradel
 2. mgr Aneta Nowińska
 3. mgr Anna Królikowska-Gryniuk
 4. mgr Marcin Ratajczyk

Studia niestacjonarne:

 1. mgr Sylwia Pradel
 2. mgr Anna Królikowska-Gryniuk
 3. mgr Agnieszka Rachwał-Mueller
 4. mgr Barbara Szubryt
 5. mgr Ewa Kołek
 6. mgr Aleksandra Rokowska
 7. mgr Patryk Rusin
 8. mgr Piotr Astramowicz
 9. mgr Marcin Ratajczyk
 10. mgr Katarzyna Kopek
 11. mgr Małgorzata Piechowicz-Pietruszka
 12. mgr Edyta Jęczmionek
 13. mgr Renata Piróg
 14. mgr Monika Solińska
 15. mgr Ilona Szurmańska
 16. mgr Agnieszka Czwartek

Konsultacje lektorów uczących w trybie niestacjonarnym zamieszczone są na Teams oraz w WD.

 

Konsultacje Kierownika SJO – semestr zimowy 2023/24

Każdy WTOREK g. 10:30 – 11:30 SJO/TEAMS

SOBOTY g. 11.15 – 12.45 SJO/TEAMS dla 2 i 3 roku Zarządzania

 

Sylwia Pradel

mgr Sylwia Pradel

Lektor języka angielskiego z 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Magister filologii angielskiej, ze specjalizacją metodyka nauczania języka angielskiego. Z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki jest związana od 14 lat, prowadząc lektoraty na różnych poziomach zaawansowania dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka ogólnego (General English), jak i języka specjalistycznego dedykowanego różnym kierunkom i zawodom.

Od lutego 2020 roku pełni funkcję Kierownika Studium języków Obcych.

Dyżury w roku akademickim 2023/24:

 • Każdy WTOREK g. 10:30 – 11:30 SJO/TEAMS
 • SOBOTY g. 11.15 – 12.45 SJO/TEAMS dla 2 i 3 roku Zarządzania

Skip to content