Zarządzenie Dziekana ws. procedury składania prac inżynierskich (IiE) | WSEI Kraków

Zarządzenie Dziekana ws. procedury składania prac inżynierskich (IiE)

Zarządzenie Dziekana nr  7/2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie procedury składania prac inżynierskich na kierunku Informatyka i Ekonometria w okresie ograniczonego kontaktu bezpośredniego studentów

W związku z zawieszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. ze względu na walkę z epidemią koronawirusa, zarządzam, co następuje:

  • w okresie ograniczonego kontaktu bezpośredniego studentów z dziekanatem i przejściu na zdalną obsługę studentów przez WSEI, prace inżynierskie wraz z wymaganą w regulaminie dokumentacją, powinny być składane za pośrednictwem tradycyjnej poczty (list polecony), po wcześniejszym zatwierdzeniu pracy przez promotora (promotor powinien zatwierdzić przyjęcie pracy do obrony poprzez pocztę elektroniczną, ale co ważne, wykorzystując służbową skrzynkę pocztową WSEI)
  • po zakończeniu okresu ograniczonego kontaktu bezpośredniego studentów z dziekanatem, składanie prac dyplomowych będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi procedurami

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dziekan

dr inż. Zbigniew Handzel