Na WSEI powstało Centrum Badań i Analiz | WSEI Kraków
Submit scanned copies of the required documents

Na WSEI powstało Centrum Badań i Analiz

Na uczelni powstała nowa jednostka: Centrum Badań i Analiz pod kierownictwem dr Katarzyny Kowalskiej - Jarnot. Zadaniem CBA będzie prowadzenie badań marketingowych. W pierwszej kolejności będą to badania własne WSEI, m.in. badanie satysfakcji kluczowych interesariuszy uczelni, w tym studentów, uczniów szkół średnich, pracodawców. Ale także badania zlecone, w tym badania rynku, badania trendów oraz badania wspierające pracę naszych wykładowców.

Skip to content