BIP - WSEI Kraków

BIP

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
ul. Św. Filipa 17
31-150 Kraków

Kancelaria Uczelni:
Tel. +48 12 431 18 90
e-mail: kancelaria@wsei.edu.pl

Instrukcja korzystania z BIP >>

Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu wyszukiwania dokumentów na stronie, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Strona podmiotowa BIP WSEI w Krakowie została opracowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz.1198),
 •  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz.1668).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr 10 poz. 68.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz.1861).
 • Pismo Podsekretarza Stanu w MNiSW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie obowiązku posiadania przez uczelnie niepubliczne urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Użytkownik strony może wybrać zamieszczoną informację w folderach przedmiotowych (menu przedmiotowe), umożliwiających odnalezienie aktualnych dokumentów, tj.:

 • statut WSEI,
 • strategia WSEI,
 • regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji,
 • regulamin studiów,
 • regulamin świadczeń dla studentów,
 • zasady i tryb przyjmowania na studia,
 • programy studiów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka Stosowana,
 • informacja o wysokości opłat pobieranych od studentów.

W każdym z folderów znajdują się aktualne pliki. Po kliknięciu w folder z nazwą przedmiotu, rozwija się lista artykułów – dokumentów. Użytkownik, który nie znajdzie potrzebnego dokumentu może pobrać wzór „Wniosku o udostępnienie informacji publicznej” oraz wypełnić oraz przesłać go do Kancelarii WSEI w celu pobrania archiwalnych dokumentów.
Na stronie BIP WSEI w Krakowie znajdują się informacje publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu „Adobe Reader”.

informację wytworzył: dr Stanisław Kowalski 
informację opublikował: dr Stanisław Kowalski 
data wytworzenia: 10.04.2024
data publikacji: 10.04.2024
data ostatniej modyfikacji: 10.04.2024

Skip to content