Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami - Studia na WSEI w Krakowie

Finanse i Rachunkowość - NOWY PROGRAM

Partnerzy strategiczni kierunku

SJOS
ASTOR
ZUS
OSCBR

Finanse i rachunkowość – studia na WSEI

Wybierz studia Finanse i Rachunkowość i naucz się skutecznego zarządzania finansami w firmach i przedsiębiorstwach oraz podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Jako student tego kierunku zdobędziesz kompetencje, które umożliwiają Ci skuteczne działanie w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzania finansowego. Absolwent studiów z zakresu finansów i rachunkowości jest gotowy do pracy w różnych sektorach gospodarki począwszy od prowadzenia własnej działalności do pracy w firmach korporacyjnych, firmach audytorskich czy instytucjach finansowych. Praca po Finansach i Rachunkowości to atrakcyjne perspektywy zawodowe w zakresie księgowości, analityki, kontroli finansowej czy doradztwa inwestycyjnego.

W ramach wybranych modułów (dawnych specjalności) pogłębisz swoją wiedzę z przekroju prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń, finansów międzynarodowych, poznasz nowoczesne techniki pracy na danych księgowych i finansowych wraz z elementami controllingu pod okiem praktyków i cenionych specjalistów. Kierunek Finanse i Rachunkowość umożliwia rozpoczęcie kariery międzynarodowej w sektorze bankowym, finansowym, a także w globalnie działających przedsiębiorstwach.

Studia Finanse i rachunkowość – dla kogo?

Studia Finanse i Rachunkowość są szczególnie atrakcyjne dla osób dążących do kariery zawodowej w dziedzinie finansów, księgowości, audytu lub doradztwa finansowego, ponieważ zapewniają solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tych obszarach.

Finanse i rachunkowość – ścieżka kształcenia

Aby uzyskać tytuł licencjata, musisz zgromadzić co najmniej 180 ECTS.
W czwartym semestrze sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. Wybierasz jeden moduł, który najbardziej Cię interesuje.

Od czwartego semestru realizujesz jeden z pięciu modułów – ten który Cię najbardziej interesuje.

Masz do wyboru:

1.

Moduł:

Controlling finansowy

W niezwykle konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym wzrasta rola controllingu finansowego. Jeśli chcesz pracować na stanowiskach wspierających szczebel menadżerski w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych, ten moduł z pewnością Cię zainteresuje.

Moduł ten skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Controlling finansowy umożliwia monitorowanie i ocenę efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez analizę kluczowych wskaźników finansowych. Dzięki temu menedżerowie mogą identyfikować obszary wymagające optymalizacji i podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

1.

Moduł:

Controlling finansowy

W niezwykle konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym wzrasta rola controllingu finansowego. Jeśli chcesz pracować na stanowiskach wspierających szczebel menadżerski w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych, ten moduł z pewnością Cię zainteresuje.

Moduł ten skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Controlling finansowy umożliwia monitorowanie i ocenę efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez analizę kluczowych wskaźników finansowych. Dzięki temu menedżerowie mogą identyfikować obszary wymagające optymalizacji i podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

zarządzanie finansami w biznesie

2.

Moduł:

Rachunkowość przedsiębiorstw

Jeśli chcesz nabyć kompetencje w zakresie kompleksowego prowadzenia rachunkowości w firmie, ten moduł jest dla Ciebie.

Specjalizacja ta przygotowuje profesjonalistów do efektywnego i kompleksowego zarządzania finansami w firmie. Zaproponowany program pozwoli Ci poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zdobędziesz tu także wiedzę i umiejętności przydatne do samodzielnego prowadzenia zagadnień kadrowo – płacowych.

zarządzanie finansami w biznesie

2.

Moduł:

Rachunkowość przedsiębiorstw

Jeśli chcesz nabyć kompetencje w zakresie kompleksowego prowadzenia rachunkowości w firmie, ten moduł jest dla Ciebie.

Specjalizacja ta przygotowuje profesjonalistów do efektywnego i kompleksowego zarządzania finansami w firmie. Zaproponowany program pozwoli Ci poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zdobędziesz tu także wiedzę i umiejętności przydatne do samodzielnego prowadzenia zagadnień kadrowo – płacowych.

3.

Moduł:

Kadry i płace

Jeśli chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności do pracy związanej z procesami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, ubezpieczeniowej i podatkowej pracowników, ten moduł jest właśnie dla Ciebie.

Realizując ten moduł zdobędziesz lub poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nauczysz się rozliczać wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze. Poznasz różne formy zatrudnienia, a wykładowcy – praktycy wskażą Ci umiejętności przydatne w codziennej pracy w działach kadrowo –płacowych.

3.

Moduł:

Kadry i płace

Jeśli chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności do pracy związanej z procesami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, ubezpieczeniowej i podatkowej pracowników, ten moduł jest właśnie dla Ciebie.

Realizując ten moduł zdobędziesz lub poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nauczysz się rozliczać wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze. Poznasz różne formy zatrudnienia, a wykładowcy – praktycy wskażą Ci umiejętności przydatne w codziennej pracy w działach kadrowo –płacowych.

rachunkowość praktyczna

4.

Moduł:

Księgowość małej firmy

Jeśli chcesz w przyszłości otworzyć własną firmę lub zajmować się prowadzeniem księgowości dla takich firm, ten moduł jest dla Ciebie.

Moduł ten koncentruje się na dostarczeniu specjalistycznych umiejętności związanych
z prowadzeniem rachunkowości w małych przedsiębiorstwach. Program tego modułu uwzględnia specyficzne potrzeby małych firm, często związane z uproszczonymi procedurami rachunkowymi. Nie zabraknie tu też omówienia problematyki prawa pracy, płac i rozliczeń pracowników z US i z ZUS.

rachunkowość praktyczna

4.

Moduł:

Księgowość małej firmy

Jeśli chcesz w przyszłości otworzyć własną firmę lub zajmować się prowadzeniem księgowości dla takich firm, ten moduł jest dla Ciebie.

Moduł ten koncentruje się na dostarczeniu specjalistycznych umiejętności związanych
z prowadzeniem rachunkowości w małych przedsiębiorstwach. Program tego modułu uwzględnia specyficzne potrzeby małych firm, często związane z uproszczonymi procedurami rachunkowymi. Nie zabraknie tu też omówienia problematyki prawa pracy, płac i rozliczeń pracowników z US i z ZUS.

Finanse międzynarodowe

5.

Moduł:

Finanse międzynarodowe

Wybierz ten moduł jeśli interesuje Cię problematyka związana z zagadnieniami finansów międzynarodowych i sprawozdawczości zgodnej ze standardami międzynarodowymi.

W warunkach globalizacji przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i rządy coraz częściej działają na arenie międzynarodowej, co wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej finansów międzynarodowych. Ten moduł skoncentrowany jest właśnie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami w kontekście międzynarodowym.

Finanse międzynarodowe

5.

Moduł:

Finanse międzynarodowe

Wybierz ten moduł jeśli interesuje Cię problematyka związana z zagadnieniami finansów międzynarodowych i sprawozdawczości zgodnej ze standardami międzynarodowymi.

W warunkach globalizacji przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i rządy coraz częściej działają na arenie międzynarodowej, co wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej finansów międzynarodowych. Ten moduł skoncentrowany jest właśnie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami w kontekście międzynarodowym.

Zobacz, jak mogą wyglądać Twoje studia na WSEI!

Skip to content