Czesne i opłaty - Ceny kierunków studiów - cennik | WSEI Kraków

Opłaty za studia

Kwestura pracuje on-line oraz stacjonarnie

Wszelkie opłaty i kwestie kadrowe regulujemy on-line od poniedziałku do piątku oraz stacjonarnie w środy i piątki w godzinach: 8 – 16.

Kwestura WSEI

mgr Ewa Gabryś

mail: egabrys@wsei.edu.pl
tel. kom. 507-065-511

We WSEI wszelkich płatności dokonasz:

Przelewem z każdego miejsca na świecie

Konto bankowe
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
Bank Pekao S.A O/Kraków ul. Pijarska 1

Studia Inżynierskie
Informatyka i Ekonometria

Studia I Stopnia
Inżynier Informatyki i Ekonometrii
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3.5 lat (7 semestrów)
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN
Czesne za semestry od 3 do 7
za semestr
3800 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
836 PLN

Studia Licencjackie
Zarządzanie

Studia I Stopnia
Licencjat Zarządzania
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
2500 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
550 PLN
Czesne za semestry od 3 do 6
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN

Studia Licencjackie Finanse
i Rachunkowość

Studia I Stopnia
Licencjat Finanse i Rachunkowość
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
2500 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
550 PLN
Czesne za semestry od 3 do 6
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN

Skip to content