Czesne i opłaty - Ceny kierunków studiów - cennik | WSEI Kraków

Opłaty za studia

We WSEI wszelkich płatności dokonasz:

Przelewem z każdego miejsca na świecie

Konto bankowe
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
Bank Pekao S.A O/Kraków ul. Pijarska 1

W Kwesturze

(Budynek Administracyjny, I piętro, nad Dziekanatem) u Ewy Gabryś:

Kartą płatniczą
Gotówką

Kwestura

mgr Ewa Gabryś
tel. 12 431-18-90 wew. 103,

tel. kom. 507-065-511

Godziny przyjmowania:

wtorek: 9:00 – 14:00
środa: 9:00 – 14:00
piątek: 14:00 – 18:00
sobota: 9:00 – 14:00

Studia Inżynierskie Informatyka i Ekonometria

Studia I Stopnia
Inżynier Informatyki i Ekonometrii
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3.5 lat (7 semestrów)
Minimalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
212
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN
Czesne za semestry od 3 do 7
za semestr
3800 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
836 PLN

Studia Licencjackie Zarządzanie

Studia I Stopnia
Licencjat Zarządzania
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Minimalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
180
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
2500 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
550 PLN
Czesne za semestry od 3 do 7
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN

Studia Licencjackie Finanse i Rachunkowość

Studia I Stopnia
Licencjat Finanse i Rachunkowość
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Minimalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
190
Opłata rejestracyjna
bezzwrotna
200 PLN
Czesne za 1 i 2 semestr
za semestr
2500 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
550 PLN
Czesne za semestry od 3 do 7
za semestr
3000 PLN
za miesiąc (płatność ratalna)
660 PLN
polski