Rada Przedsiębiorców WSEI | WSEI Kraków

Rada Przedsiębiorców Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Istotną rolę w kształtowaniu relacji z otoczeniem spełnia Rada Przedsiębiorców uczelni, w skład której wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół ponadgimnazjalnych i instytucji publicznych. Do zadań Rady należy m.in. promowanie uczelni w makroregionie, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze strategią rozwoju uczelni, wyrażanie opinii na temat planów i programów studiów.

Skład Rady Przedsiębiorców:


dr Franciszek Gaik

Były Prezes Zasada S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC S.A. w Krakowie, Członek Polskiej Rady Biznesu – Przewodniczący Rady Przedsiębiorców

mgr Jacek Izbiński

Prezes Zarządu Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorców

dr Stanisław Kowalski

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

mgr inż. Agnieszka Bender

Senior HR Partner w IBM BTO Business Consulting Services

mgr Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Reorganizacji, Tauron Dystrybucja S.A.

mgr Jan Sady

Prezes Zarządu MPEC S.A., v-ce prezydent ds. Handlu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

mgr inż. Jan Żakowski

Prezes Zarządu Firmy Jan Żakowski Sp. z o.o.

mgr inż. Tadeusz Zając

Prezes Zarządu Krakchem Sp. z o.o.

dr Wojciech Blecharczyk

Główny Specjalista ds. SMART City MPEC S.A., Członek PKOl, Członek LOP

Marek Kaszczyc

VP, Country Manager w Xceedance

Krzysztof Tracz

IT Lead at Xceedance

mgr Jacek Kwiatkowski

V-ce Prezes Zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Właściciel firmy coachingowej SYNERGIA-Szkolenia-Doradztwo-Coaching

mgr Janusz Wesołowski

V-ce Prezes Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie

polski