Rada Przedsiębiorców WSEI | WSEI Kraków

Rada Przedsiębiorców WSEI

Rada Przedsiębiorców Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Istotną rolę w kształtowaniu relacji z otoczeniem spełnia Rada Przedsiębiorców uczelni, w skład której wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół ponadgimnazjalnych i instytucji publicznych. Do zadań Rady należy m.in. promowanie uczelni w makroregionie, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze strategią rozwoju uczelni, wyrażanie opinii na temat planów i programów studiów.

Skład Rady Przedsiębiorców:


dr Franciszek Gaik

Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC S.A. w Krakowie, Wiceprezes Polskiego Klubu Biznesu – Przewodniczący Rady

mgr Jacek Izbiński

Prezes Zarządu Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Agnieszka Bender

Hr Partner, IBM BTO BCS Sp. z o.o.

dr Stanisław Bisztyga

Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

mgr Justyna Ciura

HR Manager/HR Business Partner, Capgemini Polska Sp. z o.o.

mgr Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Tauron Dystrybucja S.A.

mgr Beata Karp

Prezes STO w Zakopanem

mgr Jan Sady

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny MPEC S.A. w Krakowie

mgr Janusz Wesołowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych PFRON; Członek zarządu MPWiK

mgr inż. Tadeusz Zając

Prezes Zarządu Krakchem Sp. z o.o.

mgr inż. Jan Żakowski

Firma Jan Żakowski Sp. z o.o.

mgr Jacek Kwiatkowski

V- ce prezes Stowarzyszenie Małopolska Izba Samorządowa; Właściciel firmy coachingowej SYNERGIA

dr Wojciech Blecharczyk

Dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Krakowie

polski