Akademia sieci CISCO - certyfikaty Kraków WSEI

Akademia Sieci CISCO

Akademia CISCO w Wyższej Szkole Ekonomii I Informatyki w Krakowie

Lokalna Akademia Sieci CISCO na WSEI realizuje program szkoleń prowadzony w ramach Cisco Networking Academy, przygotowując studentów do egzaminów certyfikujących. Z programu szkoleń Cisco Networking Academy mogą korzystać już studenci 2-go roku kierunek/specjalność  “Informatyka i ekonometria/”Administrowanie Sieciami komputerowymi”.

Program Cisco Networking Academy w ramach zajęć dydaktycznych przygotowuje studentów do certyfikacji CISCO. W wyniku zakończenia studiów studenci otrzymują potwierdzenie ukończenia każdego semestru szkolenia Cisco Networking Academy, potwierdzający ich praktyczne umiejętności.

Dodatkowo studenci który pozytywnie zdadzą egzamin teoretyczny tzw. „final course exam” mogą otrzymać zniżkę w postaci tzw voucher’a na zewnętrzny egzamin CISCO do zrealizowania w naszym ośrodku Pearson VUE.

Ścieżki kariery i poziomy certyfikacji dla programu CISCO Networking Academy

droga krztalcenia cisco wsei

CISCO Networking Academy – Wybór szkoleń realizowanych na WSEI

CCNA R&S: Intro to Networks

CCNA R&S: Routing and Switching Essentials

CCNA R&S: Scaling Networks

CCNA R&S: Connecting Network

Skip to content