Erasmus + informacje, rekrutacja na praktyki zagraniczne wymiany WSEI

Program Erasmus +

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych tj. podjęcia studiów, odbycia praktyk lub zaangażowania się kadry dydaktycznej i pracowników w wykłady oraz szkolenia wyjazdowe.Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia

kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja

Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Studenci WSEI w Krakowie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni

w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy (wykładowcy oraz pracownicy wszystkich departamentów) mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni

w celach szkoleniowych.


Kapitał mobilności

Kapitał mobilności – to ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus, zarówno na studiach jak i na praktyce, obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia. Kapitał mobilności na jeden poziom studiów = 12 miesięcy

W ramach programu Erasmus+, studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia i/lub praktykę za granicę, do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów kształcenia można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów, których czas trwania łącznie nie przekracza 12 miesięcy, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności*

Kapitał mobilności jest obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia.Minimalny czas wyjazdu na studia wynosi  jeden semestr, czyli od 4 do 6 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni.

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) – w ramach każdego poziomu kształcenia – również wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus (LLP ERASMUS – „Uczenie się przez całe życie”, SOCRATES-Erasmus).

Rekrutacja

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr letni kończy się 30.11.2021
Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr zimowy kończy się 31.05.2021

Rekrutacje dla wykładowców i pracowników trwają cały czas z wyłączeniem lipca i sierpnia.


Dodatkowe informacje

W Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI możesz liczyć na indywidualne podejście do osób ubiegających się o wyjazd, wsparcie mające na celu przedstawienie konkretnej oferty wyjazdu oraz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności.

Jakie korzyści płyną z wyjazdu w ramach programu?

 • doskonalenie języka obcego w międzynarodowych organizacjach, uczelniach oraz innych instytucjach.
  Przebywanie w międzynarodowym środowisku sprawi, że zanim się zorientujesz zaczniesz mówić płynnie w obcym języku!
 • rozwijanie kompetencji społecznych, wielokulturowych. Zdecydowanie przyda się w przyszłości podczas starania się o pracę w międzynarodowym środowisku. Zawieranie znajomości, kontaktów, przyjaźni na pewno wzbogaci Twoje życie prywatne.

Od września 2019 r., studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu otrzymują ulgę na czesne na ten okres w wysokości 80%. Płacisz tylko 20% czesnego! 

Dlaczego warto skorzystać z wymiany?

 • podróże kształcą, poznasz ciekawe miejsca, inne kultury i wiele nowych osób
 • znajomość języka obcego zawsze przyda Ci się zarówno w pracy jak i w życiu osobistym
 • Twoje CV będzie atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy, pokaże że miałaś/miałeś styczność z międzynarodowym środowiskiem

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagranicznych w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą checklistę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

przygotowanie CV w języku angielskim

wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać

potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej

organizacja planu podróży

wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

Linki z których możesz skorzystać:

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+

Proces formalny krok po kroku przed wyjazdem:

 • Wybierz uczelnię z pośród uczelni partnerskich WSEI i
  sprawdź dostępny program nauczania na wybranej przez siebie uczelni
 • Weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełnij formularz rekrutacyjny oraz napisz list motywacyjny w języku angielskim w którym uzasadnisz dlaczego chcesz wziąć udział w programie.
 • Złóż komplet dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI. Jeśli zakwalifikujesz się do wyjazdu od uczelni otrzymasz nominację, która potwierdzi Twój poziom języka angielskiego, zsumuje dotychczasowe osiągnięcia i przez wzgląd na opinie poszczególnych jednostek Uczelni WSEI (Dziekanat/Studium Języków Obcych) rekomenduje Cię jako studenta, który spełni wymogi formalne związane z wyjazdem.
 • Wypełnij i podpisz umowę ‘Learning Agreement‘ (z uwzględnieniem akceptacji Koordynatorów Programu Erasmus+ dla przedmiotów, które będą realizowane w wybranej przez Ciebie Uczelni)
 • Otrzymasz link do testu na platformie OLS który potwierdzi Twój poziom znajomości języka obcego. https://erasmusplusols.eu/pl
 • Po zakończeniu semestru poprzedzającego wyjazd musisz dostarczyć potwierdzenie zaliczenia semestru z dziekanatu oraz otrzymać zgodę Dziekana na wyjazd.
 • Podpisz umowę na wyjazd z wsparciem w ramach stypendium oraz wykup ubezpieczenie na okres mobilności.

 

Jesteś gotowa/gotowy do wyjazdu!

 

Jak zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym ?

 • Jeśli zdecydujesz się na wsparcie przyjezdnych studentów w ramach programu Erasmus+ i zostaniesz jednym z ‘buddies’ zyskasz dodatkowe punkty.
 • Działasz na uczelni? Udzielasz się w ramach wolontariatu? Podziel się z nami tym w liście motywacyjnym

 

Warto wiedzieć, że:

 • otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych dotyczących krajów UE oraz innych
 • na każdym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej

 

Pamiętaj o:

 • wypełnieniu testu językowego
 • podpisaniu ‘Learning Agreement’
 • wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą check-listę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

 • wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać wśród partnerów WSEI
 • przygotowanie CV w języku angielskim
 • potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej
  organizacja planu podróży
 • wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

 

Linki z których możesz skorzystać:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.isic.pl/pl/o-isic.html
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/
https://erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://leonet.joeplus.org/en/

 

KONTAKT:

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Ilość miejsc jest ograniczona.
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Koordynator: Barbara Wachułka-Kościuszko
email: bwachulka@wsei.edu.pl

Poniżej znajdziesz aktywny link do karty studenta Erasmus+ która określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+

Karta studenta Erasmusa

Erasmus Policy Statement

Erasmus charter for higher education 2014-2020 jest dostępny pod poniższym linkiem:

ECHE

IF YOU ARE AN INCOMING STUDENT YOU CAN FIND MORE INFORMATION IN THE BELOW LINKS:

English Information: Erasmus + information for incoming students

Application form for incoming students

Erasmus Guide

You can also contact our International Programmes Cooridinator:

Barbara Wachułka-Kościuszko
bwachulka@wsei.edu.pl

“Siła wyższa”, czyli przerwanie stypendium


Uczelnie partnerskie

Technical University of Kosice

The European University of the Atlantic

Toros University w Turcji

Metropolitan University Prague

Kampus Alcoi w Hiszpanii

European University Cyprus

Saxion university of applied sciences

Saxion University

universidade fernando pessoa

Universidade Fernando Pessoa
Mobilność dla wykładowców

Université Grenoble Alpes
Mobilność dla wykładowców

Istinye university

Istinye University

Strategia internacjonalizacji

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiuje proces ten jako nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także długo i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Wreszcie jest to również partycypacja w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry, takich jak Erasmus+.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej współpracuje z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi z zagranicy oraz inicjuje i współtworzy warunki w ramach WSEI dla:

 • przyjmowania studentów zagranicznych w ramach ścieżki angielskiej, czyli studiów w języku angielskim;
 • programów edukacyjnych oferowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi, w tym programów typu ‘podwójny dyplom’;
 • wymiany studentów, wykładowców oraz kadry administracyjnej w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych;
 • wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-wdrożeniowych w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych.

Skontaktuj się z nami

international@wsei.edu.pl

Nasz zespół

dr Przemysław Stach
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

pstach@wsei.edu.pl


mgr Barbara Wachułka-Kościuszko
Manager projektów zagranicznych, Koordynator Programu Erasmus Plus

bwachulka@wsei.edu.pl

Skip to content