Program Erasmus + - WSEI Kraków

Program Erasmus +

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych tj. podjęcia studiów, odbycia praktyk lub zaangażowania się kadry dydaktycznej i pracowników w wykłady oraz szkolenia wyjazdowe. Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia

kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja

Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Studenci WSEI w Krakowie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni

w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy (wykładowcy oraz pracownicy wszystkich departamentów) mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni

w celach szkoleniowych.


Kapitał mobilności

Kapitał mobilności – to ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus, zarówno na studiach jak i na praktyce, obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia. Kapitał mobilności na jeden poziom studiów = 12 miesięcy

W ramach programu Erasmus+, studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia i/lub praktykę za granicę, do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów kształcenia można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów, których czas trwania łącznie nie przekracza 12 miesięcy, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności*

Kapitał mobilności jest obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia. Minimalny czas wyjazdu na studia wynosi  jeden semestr, czyli od 4 do 6 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni.

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) – w ramach każdego poziomu kształcenia – również wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus (LLP ERASMUS – „Uczenie się przez całe życie”, SOCRATES-Erasmus).

Rekrutacja

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr letni kończy się 20.10.2022
Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr zimowy kończy się 28.04.2023

Rekrutacje dla wykładowców i pracowników trwają cały czas z wyłączeniem lipca i sierpnia.


Dodatkowe informacje

W Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI możesz liczyć na indywidualne podejście do osób ubiegających się o wyjazd, wsparcie mające na celu przedstawienie konkretnej oferty wyjazdu oraz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności.

Jakie korzyści płyną z wyjazdu w ramach programu?

 • doskonalenie języka obcego w międzynarodowych organizacjach, uczelniach oraz innych instytucjach.
  Przebywanie w międzynarodowym środowisku sprawi, że zanim się zorientujesz zaczniesz mówić płynnie w obcym języku!
 • rozwijanie kompetencji społecznych, wielokulturowych. Zdecydowanie przyda się w przyszłości podczas starania się o pracę w międzynarodowym środowisku. Zawieranie znajomości, kontaktów, przyjaźni na pewno wzbogaci Twoje życie prywatne.

Od września 2019 r., studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu otrzymują ulgę na czesne na ten okres w wysokości 80%. Płacisz tylko 20% czesnego! 

Dlaczego warto skorzystać z wymiany?

 • podróże kształcą, poznasz ciekawe miejsca, inne kultury i wiele nowych osób
 • znajomość języka obcego zawsze przyda Ci się zarówno w pracy jak i w życiu osobistym
 • Twoje CV będzie atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy, pokaże że miałaś/miałeś styczność z międzynarodowym środowiskiem

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagranicznych w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą checklistę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

przygotowanie CV w języku angielskim

wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać

potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej

organizacja planu podróży

wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

Linki z których możesz skorzystać:

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+

Proces formalny krok po kroku przed wyjazdem:

 • Wybierz uczelnię z pośród uczelni partnerskich WSEI i
  sprawdź dostępny program nauczania na wybranej przez siebie uczelni
 • Weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełnij formularz rekrutacyjny oraz napisz list motywacyjny w języku angielskim w którym uzasadnisz dlaczego chcesz wziąć udział w programie.
 • Złóż komplet dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI. Jeśli zakwalifikujesz się do wyjazdu od uczelni otrzymasz nominację, która potwierdzi Twój poziom języka angielskiego, zsumuje dotychczasowe osiągnięcia i przez wzgląd na opinie poszczególnych jednostek Uczelni WSEI (Dziekanat/Studium Języków Obcych) rekomenduje Cię jako studenta, który spełni wymogi formalne związane z wyjazdem.
 • Wypełnij i podpisz umowę ‘Learning Agreement‘ (z uwzględnieniem akceptacji Koordynatorów Programu Erasmus+ dla przedmiotów, które będą realizowane w wybranej przez Ciebie Uczelni)
 • Otrzymasz link do testu na platformie OLS który potwierdzi Twój poziom znajomości języka obcego. https://erasmusplusols.eu/pl
 • Po zakończeniu semestru poprzedzającego wyjazd musisz dostarczyć potwierdzenie zaliczenia semestru z dziekanatu oraz otrzymać zgodę Dziekana na wyjazd.
 • Podpisz umowę na wyjazd z wsparciem w ramach stypendium oraz wykup ubezpieczenie na okres mobilności.

 

Jesteś gotowa/gotowy do wyjazdu!

 

Jak zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym ?

 • Jeśli zdecydujesz się na wsparcie przyjezdnych studentów w ramach programu Erasmus+ i zostaniesz jednym z ‘buddies’ zyskasz dodatkowe punkty.
 • Działasz na uczelni? Udzielasz się w ramach wolontariatu? Podziel się z nami tym w liście motywacyjnym

 

Warto wiedzieć, że:

 • otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych dotyczących krajów UE oraz innych
 • na każdym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej

 

Pamiętaj o:

 • wypełnieniu testu językowego
 • podpisaniu ‘Learning Agreement’
 • wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą check-listę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

 • wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać wśród partnerów WSEI
 • przygotowanie CV w języku angielskim
 • potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej
  organizacja planu podróży
 • wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

 

Linki z których możesz skorzystać:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.isic.pl/pl/o-isic.html
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/
https://erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://leonet.joeplus.org/en/

 

KONTAKT:

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Ilość miejsc jest ograniczona.
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Koordynator: Konrad Szczyrbak
email: kszczyrbak@wsei.edu.pl

Poniżej znajdziesz aktywny link do karty studenta Erasmus+ która określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+

Erasmus charter for higher education 2014-2020 jest dostępny pod poniższym linkiem:

IF YOU ARE AN INCOMING STUDENT YOU CAN FIND MORE INFORMATION IN THE BELOW LINKS:

You can also contact our International Programmes Cooridinator:

Konrad Szczyrbak
kszczyrbak@wsei.edu.pl

Dokumenty do pobrania

Zasady programu Erasmus+
Regulamin programu Erasmus+ 2021/27
Kwestionariusz stypendysty WSEI
“Siła wyższa”, czyli przerwanie stypendium
Zgoda Dziekana na wyjazd

Uczelnie partnerskie

Technical University of Kosice

The European University of the Atlantic

Toros University w Turcji

Metropolitan University Prague

Kampus Alcoi w Hiszpanii

European University Cyprus

Saxion university of applied sciences

Saxion University

universidade fernando pessoa

Universidade Fernando Pessoa
Mobilność dla wykładowców

Université Grenoble Alpes
Mobilność dla wykładowców

LUMSA Universita w Rzymie

Istinye university

Istinye University

Strategia internacjonalizacji

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiuje proces ten jako nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także długo i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Wreszcie jest to również partycypacja w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry, takich jak Erasmus+.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej współpracuje z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi z zagranicy oraz inicjuje i współtworzy warunki w ramach WSEI dla:

 • przyjmowania studentów zagranicznych w ramach ścieżki angielskiej, czyli studiów w języku angielskim;
 • programów edukacyjnych oferowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi, w tym programów typu ‘podwójny dyplom’;
 • wymiany studentów, wykładowców oraz kadry administracyjnej w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych;
 • wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-wdrożeniowych w ramach programu Erasmus Plus oraz innych programów grantowych.

Nasz zespół

dr Przemysław Stach
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

pstach@wsei.edu.pl


mgr Barbara Wachułka-Kościuszko
Manager projektów zagranicznych

bwachulka@wsei.edu.pl


mgr Konrad Szczyrbak
Koordynator Programu Erasmus Plus

kszczyrbak@wsei.edu.pl

Skontaktuj się z nami

international@wsei.edu.pl

Skip to content