Erasmus + | WSEI Kraków

Erasmus +

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych tj. podjęcia studiów, odbycia praktyk lub zaangażowania się kadry dydaktycznej i pracowników w wykłady oraz szkolenia wyjazdowe.Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia

kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja

Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Studenci WSEI w Krakowie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni

w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy (wykładowcy oraz pracownicy wszystkich departamentów) mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni

w celach szkoleniowych.


Kapitał mobilności

Kapitał mobilności – to ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus, zarówno na studiach jak i na praktyce, obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia. Kapitał mobilności na jeden poziom studiów = 12 miesięcy

W ramach programu Erasmus+, studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia i/lub praktykę za granicę, do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów kształcenia można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów, których czas trwania łącznie nie przekracza 12 miesięcy, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności*

Kapitał mobilności jest obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia.Minimalny czas wyjazdu na studia wynosi  jeden semestr, czyli od 4 do 6 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni.

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) – w ramach każdego poziomu kształcenia – również wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus (LLP ERASMUS – „Uczenie się przez całe życie”, SOCRATES-Erasmus).

Rekrutacja

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr letni kończy się  31.05.2019

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr zimowy kończy się 30.11.2019

Rekrutacje dla wykładowców i pracowników trwają cały czas z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019


Dodatkowe informacje

W Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI możesz liczyć na indywidualne podejście do osób ubiegających się o wyjazd, motywację i wsparciemające na celu przedstawienie konkretnej oferty wyjazdu oeaz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności.

Korzyści z wymian studenckich to przede wszystkim:

doskonalenie języka obcego w międzynarodowych organizacjach, uczelniach oraz innych instytucjach (zanim się zorientujesz zaczniesz mówić zupełnie płynnie!) rozwijanie kompetencji społecznych, wielokulturowych (przyda się w przyszłości podczas starania się o pracę w międzynarodowym środowisku) wzbogacenie o nowe doświadczenia zawodowe (wzbogacisz swoje CV) zawieranie znajomości, kontaktów, przyjaźni (wiadomo, bezcenne!) w przyszłości perspektywy znalezienia ciekawej pracy (z pewnością!).

Od września 2019 r., studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu otrzymuje ulgę na czesne na ten okres w wysokości 80%. Płacisz tylko 20% czesnego! 

Dlaczego warto skorzystać z wymiany?

podróże kształcą, poznasz ciekawe miejsca i wiele nowych osób

znajomość języka obcego zawsze przyda Ci się zarówno w pracy jak i w życiu osobistym

Twoje CV będzie atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy, pokaże że miałaś/miałeś styczność z międzynarodowym środowiskiem

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagranicznych w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą checklistę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

przygotowanie CV w języku angielskim

wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać

potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej

organizacja planu podróży

wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

Linki z których możesz skorzystać:

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+

Proces formalny kro po kroku przed wyjazdem:

wybierz udostępniony kurs z Uczelni Partnerskich dostępnych w aktualnych ofertach wyjazdu

wypełnij test językowy dostępny na platformie OLS https://erasmusplusols.eu/pl

weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym.: Wypełnij formularz rekrutacyjny oraz napisz list motywacyjny w języku angielskim w którym uzasadnisz dlaczego chcesz wziąć udział w programie. Złóż komplet dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI. Od uczelni otrzymasz nominację, która potwierdzi Twój poziom języka angielskiego, zsumuje dotychczasowe osiągnięcia i przez wzgląd na opinie poszczególnych jednostek Uczelni WSEI (Biuro Karier, Dziekanat oraz Studium Języków Obcych) rekomenduje Cię jako studenta, który spełni wymogi formalne związane z wyjazdem.

po zakończeniu semestru poprzedzającego wyjazd musisz otrzymać potwierdzenie zaliczenia semestru od dziekanatu

podpisz umowę ‚Learning Agreement’ (z uwzględnieniem akceptacji Koordynatorów Programu Erasmus+ dla przedmiotów, które będą realizowane w wybranej przez Ciebie Uczelni)

Warto wiedzieć, że:

otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych dotyczących krajów UE oraz innych

na całym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej

Pamiętaj o:

wypełnieniu testu językowego

podpisaniu Learning Agreement

wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Koordynator: Barbara Wachułka-Kościuszko
email: bwachulka@wsei.edu.pl

Poniżej znajdziesz aktywny link do karty studenta Erasmus+ która określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+

Karta studenta Erasmusa

Erasmus Policy Statement

Erasmus charter for higher education 2014-2020 jest dostępny pod poniższym linkiem:

ECHE

IF YOU ARE AN INCOMING STUDENT YOU CAN FIND MORE INFORMATION IN THE BELOW LINKS:

English Information: Erasmus + information for incoming students

Application form for incoming students 

You can also contact our International Programmes Cooridinator:

Barbara Wachułka-Kościuszko

bwachulka@wsei.edu.pl


Uczelnie partnerskie

Erasmus + uczelnie partnerskie logo 1 1 300x202

Technical University of Kosice

Erasmus + uczelnie partnerskie logo 2 1 300x202

The European University of the Atlantic

Erasmus + uczelnie partnerskie logo 3 1 300x202

Toros University w Turcji

Erasmus + Metropolitan University Prague 1 300x144

Metropolitan University Prague

Erasmus + Kampus Alcoi w Hiszpanii 1 300x144

Kampus Alcoi w Hiszpanii

Erasmus + European University Cyprus 1 300x144

European University Cyprus

universidade fernando pessoa  Erasmus + ufp university 300x144

Universidade Fernando Pessoa

Istinye university  Erasmus + istinyeLogoX en 300x144

Istinye University

Saxion university of applied sciences  Erasmus + Saxion logo 500x250 300x144

Saxion University

polski