Historia i misja - WSEI Kraków

Historia i misja

Założenie uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych – Consulting and Training Institute Sp. z o.o.

Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.

Misja

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duży stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

wsei-pic-5-2

Strategiczne cele uczelni na najbliższe lata to:

  • Uzyskanie statusu lidera wśród uczelni praktycznych w Polsce
  • Wdrożenie modułowego modelu kształcenia opartego na wzorcach amerykańskich
  • Nasycenie uczelni technologią i innowacjami.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wynika z misji i strategii uczelni. Podstawą pracy nad nową strategią uczelni obowiązującą od 2016 roku była pogłębiona diagnoza otoczenia oraz potencjału uczelni. Zmiany zachodzące wewnątrz uczelni, ale także trendy na rynku, w tym nowe zawody, zmieniające się oczekiwania pracodawców i studentów stały się fundamentem nowego dokumentu wypracowanego podczas profesjonalnych warsztatów moderowanych przez zewnętrznych konsultantów (z Fundacji MIS).

wsei-pic-8-2

Skip to content