Konferencje naukowe - WSEI Kraków

Konferencje naukowe

Wydarzenia naukowe we WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z szeroko rozumianych obszarów: zarządzania, ekonomii oraz IT:

II edycja Seminarium Młodego Naukowca ,,Wyzwania organizacji XXI wieku”
wydarzenie zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2023

VI Seminarium naukowe ,,Niestabilność otoczenia a zarządzanie i finanse przedsiębiorstwa” 
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, kwiecień 2023

,,Płaca minimalna – rozwiązanie czy problem?”
debata zorganizowana przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, marzec 2023

I edycja Seminarium Młodego Naukowca
wydarzenie zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, czerwiec 2022

„Czy inflacja ma granicę?”
debata zorganizowana przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2022

V Seminarium naukowe „Determinanty informacji ekonomicznej w zarządzaniu i finansach przedsiębiorstw w erze COVID – 19”
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, kwiecień 2022

Coronavirus and the Cyberspace: a year of changes and challenges
zorganizowana przez: CyBureau – The Institute for Cyber Policy Studies (Izrael), University of Galati (Rumunia) oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki, styczeń 2021

Virtual Symposium: International Cybersecurity Leadership
zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki oraz Capitol Technology University (USA), styczeń 2021

IV Seminarium naukowe „Współczesne determinanty informacji ekonomicznej w zarządzaniu i finansach przedsiębiorstw”
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2019

The speech about „Urban design methods to mitigate air pollution and health impacts”
listopad 2018

III Seminarium naukowe „Rola informacji ekonomicznej w zarządzaniu i finansach przedsiębiorstw w labilnym otoczeniu”
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2018

II Seminarium naukowe „Specyfika informacji ekonomicznej i jej rola w finansach oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem”
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2017

I Seminarium naukowe „Zarządzanie i finansowanie procesów innowacyjnych w XXI wieku”
zorganizowane przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, maj 2016

Konferencja „Service Process Improvement Network”
maj 2016

Konferencja w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego DOS-ELTea Masters in Action
kwiecień 2013

„Studium Kompetencji Społecznych” – cykl spotkań seminaryjnych
dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, styczeń – luty 2013 r.

„Aktualne problemy rynku nieruchomości. Koniunktura, obsługa rynku, zarządzanie i instrumenty prawno-ekonomiczne”
seminarium naukowe Zakładu Inwestycji i Nieruchomości, maj 2012

Seminarium poświęcone tematyce strefy euro
zorganizowane przez Zakład Finansów i Rachunkowości, kwiecień 2012

„Wielokulturowość w życiu metropolii na przykładzie Krakowa”
seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją Stradomskie Centrum Dialogu, cykl spotkań styczeń – marzec 2012

„International Business”
seminarium w języku angielskim prowadzone przez dr Ruprechta von Heusingera, cykl spotkań grudzień 2010 – styczeń 2011

„IT w praktyce gospodarczej i w edukacji”
seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Informatyki, wrzesień 2011

„Aktualne problemy rynku nieruchomości i jego obsługi”
seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Inwestycji i Nieruchomości, czerwiec 2011 r.

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, maj 2011 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego”
pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji był prof. dr hab. Jan Czekaj, czerwiec 2010

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, kwiecień 2010 r.

III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości pod patronatem Ministra Infrastruktury
październik 2009 r. – przy współudziale m.in. Europejskiego Instytutu Nieruchomości w Warszawie, Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych
„Problemy ekonomii i zarządzania”, styczeń 2009 r.

II Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”
maj 2008 r.

I Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”
kwiecień 2007r.

“Business Ethics” i “Practical Application of Internet Resources into Teaching Business English”
Warsztaty; organizowane wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, czerwiec 2006 r.

„Bridging the Gap between Theory and Practice”
Warsztaty szkoleniowe EALTA – European Association for Language Testing and Assessment, przygotowane we współpracy z Fundacją Roz-woju Systemu Edukacji programu unijnego Socrates, maj 2006 r.

“No Kidding – Integrating Language and Content with Young Learners”
Intensywne seminarium metodyczne przeprowadzone we współpracy z DOS (Teacher Training Solutions), Socrates Lingua i British Council, październik 2005 r.

“The Internet and the Language Classroom”
Warsztaty ICT, przygotowane wespół z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, październik 2005 r.

„Can the transitional and development economies ever catch up?”
Międzynarodowa konferencja naukowa, wrzesień 2005 r.

“CALL, WELL and TELL: Fostering Autonomy” – międzynarodowa konferencja Eurocall
European Association for Computer-Assisted Language Learning – zorganizowana na terenie naszej Uczelni /pre-conference workshops/oraz na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, sierpień 2005 r.

“Internet Technologies and e-Business: Development and Business Opportunities”
Seminarium organizowane w ramach Festiwalu Kultury Brytyjskiej ‘Crossroads for Ideas’ pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i British Council, listopad 2004 r.

„Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”
Ogólnopolska konferencja naukowa, listopad 2004 r.

“ICT Workshop for EFL Teachers – ICT for Education and Teacher’s Professional Development” 
Warsztaty metodyczno – informatyczne dla nauczycieli języka angielskiego, wrzesień 2004 r.

Seminarium i warsztaty ICT dla trenerów British Council
marzec 2004 r.

„Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”
Ogólnopolska konferencja naukowa, maj 2003 r.

Skip to content