Działania informacyjne - e-learning - WSEI Kraków

Działania informacyjne - e-learning

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przedsięwzięć w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nazwa programu

„Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Wartość dofinansowania

67 707,77 PLN

Całkowity koszt inwestycji

81 091,62 PLN

Na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” oraz według umowy nr MEiN/2021/86/DIR/WUN/12 zawartej między MEiN a WSEI w Krakowie, Uczelnia zakupiła sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wyposażenie IT oraz pozyskała literaturę w wersji elektronicznej do biblioteki ze zdalnym dostępem dla nauczycieli i studentów WSEI.

W zakresie przedmiotowego dofinansowania opracowano też wzorcowy kurs dla wykładowców nt.: „Planowanie i organizowanie kursu w systemie Moodle oraz Teams”. Jego zawartość tworzą opracowane materiały dydaktyczne oraz instrukcje.

Dodatkowo, przeprowadzono szkolenia wprowadzające dla nowo zatrudnionej kadry, która nie realizowała w przeszłości tego typu zajęć. Realizowano też zajęcia doskonalące z obsługi Platformy, które były inicjowane, a także przygotowywane i prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Skip to content