Władze Uczelni - WSEI Kraków

Władze Uczelni

dr Stanisław Kowalski

mgr Marcin Kowalski

mgr Monika Molas-Wołos

dr Przemysław Stach

dr Anna Stolińska, prof. WSEI

dr hab. inż. Piotr Szymczyk, prof. WSEI

dr inż. Zbigniew Handzel, prof. WSEI

dr Gabriela Malik

dr hab. inż. Jan Werewka, prof. WSEI

dr hab. Dariusz Put, prof. UEK

dr Anna Dereń

mgr Sylwia Pradel

mgr Anna Magoska

Karolina Worytkiewicz-Raś

Pełnomocnicy Rektora

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot

dr Anna Dereń

dr inż. Ryszard Ćwiertniak

mgr Monika Molas-Wołos

Rzecznicy dyscyplinarni:

  • Rzecznik ds. nauczycieli akademickich – dr hab. inż. Jan Werewka, prof. WSEI
  • Rzecznik ds. studenckich – dr Anna Daszczyńska – Ciborowska

 

Kierownik Studium WF:

  • Kierownik Studium WF – mgr Marek Miklowski

Skip to content