Władze Uczelni | WSEI Kraków

Władze Uczelni

dr Stanisław Kowalski

mgr Marcin Kowalski

mgr Monika Molas-Wołos

dr Przemysław Stach

dr inż. Zbigniew Handzel

dr Gabriela Malik

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

mgr Anna Magoska

dr Anna Dereń

Pełnomocnicy Rektora:

  • Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami – dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
  • Pełnomocnik ds. jakości – dr Przemysław Stach

  • Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Sylwia Pradel
  • Kierownik Studium WF – mgr Marek Miklowski