Samorząd Studentów WSEI | WSEI Kraków

Samorząd Studentów WSEI

Działalność samorządu

Na WSEI bardzo aktywnie działa Samorząd Studencki. Od początku istnienia samorządu uczestniczymy czynnie w życiu szkoły. Zakres naszej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych.

Studiowanie nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy naukowej – to okres nabywania szeregu nowych, życiowych doświadczeń. Wobec studentów chętnych do podjęcia współpracy, staramy się o możliwie odpowiednie środowisko osobistego rozwoju pod kątem wzajemnej kooperacji oraz osiągania mniej lub bardziej dalekosiężnych celów – celów, którym punktem wspólnym zawsze jest dobro studentów.

Samorząd Studencki WSEI zajmuje się w głównej mierze reprezentacją interesów wszystkich studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Ponadto:

jest pośrednikiem między władzami uczelni a studentami,

współpracuje z działem marketingu WSEI wspierając organizację wydarzeń,

współpracuje z Biurem Karier wspierając organizację warsztatów praktycznych i spotkań z praktykami,

współdecyduje z senatem w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną uczelni,

współdecyduje z dziekanatem w sprawach związanych z realizacją zajęć,

aktywnie uczestniczy w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i artystycznych,

wspiera wszelkie inicjatywy studenckie,

reprezentuje uczelnię na zjazdach oraz spotkaniach.

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Ponadto sam Samorząd Studencki działa w oparciu o Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie który określa organizację i tryb działania samorządu.


Mentorzy samorządu studentów WSEI

Kuba Kulikowski  Samorząd Studentów WSEI Kuba Kulikowski 350x350

Kuba Kulikowski – studenci dzienni
Hej! Kuba z tej strony! Jestem studentem drugiego roku Informatyki i Ekonometrii, Od tego roku akademickiego pełnię rolę Wiceprzewodniczącego Samorządu dla studentów stacjonarnych. W wolnych chwilach tworzę muzykę i aplikacje webowe.

Krzysztof Kaim  Samorząd Studentów WSEI Krzysztof Kaim 350x350

Krzysztof Kaim – studenci zaoczni
Dzień dobry! Z tej strony Krzysztof Kaim, studiuję informatykę na krakowskim WSEI. Lubię oddawać siebie w tworzonej grafice oraz pisanym kodzie, tak jak lubię budować siebie poprzez sport – głównie biegi i kolarstwo.

Tomasz Grochowski  Samorząd Studentów WSEI Tomasz Grochowski 350x350

Tomasz Grochowski – sekretarz
Cześć! Nazywam się Tomek Grochowski i studiuje Informatykę na II roku zaocznie. Oprócz oczywistych zainteresowań związanych z programowaniem i poznawaniem nowych technologii, do moich hobby należy także uprawianie sportu w postaci jazdy na rowerze, gry w koszykówkę, wspinaczki i bilardu.


Rada starostów:

Małgorzata Stępień

Bartłomiej Czarnota

Kazimierz Bagrowski

Joanna Ziętara

Magdalena Ślusarczyk

Maggie Bartnik

Krzysztof Kaim

Damian Tomczyk

Angelika Adamska

Katarzyna Stańda

Joanna Adamik

Grzegorz Warias

Justyna Stanek

Jagoda Kucy

Rada starostów:

Bartłomiej Czarnota

Bogusław Dunikowski

Iga Jurek-Klonowska

Bartłomiej Łakuta

Michał Madejski

Szymon Przybyszewski

Damian Tomczyk

Eryk Wajs

Kajetan Jóźwiak

Julia Kożuch

Filip Lipowiecki

Mikołaj Musialik

Joanna Zubilewicz


Nasz kontakt:

Profil samorządu na FB: https://www.facebook.com/SSWSEI

Mail samorządu: samorzad@wsei.edu.pl

Miejsce: ul. Św. Filipa 17, III p. Pawilon Europa

polski