Samorząd Studentów WSEI | WSEI Kraków

Samorząd Studentów WSEI

Działalność samorządu

Na WSEI bardzo aktywnie działa Samorząd Studencki. Od początku istnienia samorządu uczestniczymy czynnie w życiu szkoły. Zakres naszej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych.

Studiowanie nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy naukowej – to okres nabywania szeregu nowych, życiowych doświadczeń. Wobec studentów chętnych do podjęcia współpracy, staramy się o możliwie odpowiednie środowisko osobistego rozwoju pod kątem wzajemnej kooperacji oraz osiągania mniej lub bardziej dalekosiężnych celów – celów, którym punktem wspólnym zawsze jest dobro studentów.

Samorząd Studencki WSEI zajmuje się w głównej mierze reprezentacją interesów wszystkich studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Ponadto:

jest pośrednikiem między władzami uczelni a studentami,

współpracuje z działem marketingu WSEI wspierając organizację wydarzeń,

współpracuje z Biurem Karier wspierając organizację warsztatów praktycznych i spotkań z praktykami,

współdecyduje z senatem w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną uczelni,

współdecyduje z dziekanatem w sprawach związanych z realizacją zajęć,

aktywnie uczestniczy w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i artystycznych,

wspiera wszelkie inicjatywy studenckie,

reprezentuje uczelnię na zjazdach oraz spotkaniach.

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Ponadto sam Samorząd Studencki działa w oparciu o Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie który określa organizację i tryb działania samorządu.


Samorząd studentów WSEI

Jakub Sendal

Przewodniczący Samorządu Studentów WSEI

Mateusz Daszyk

Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów WSEI

Dominika Wiercińska

Sekretarz Samorządu Studentów WSEI

Kornelia Krasoń

Szefowa Sekcji Medialnej

Rada starostów:

Angelika Adamska

Kazimierz Bagrowski

Zofia Łojewska

Krzysztof Kaim

Justyna Stanek

Szymon Gliwa

Magdalena Ślusarczyk

Małgorzata Stępien

Norbert Wiązowski

Katarzyna Stańda

Krzysztof Micek

Natalia Foryś

Mentorzy Samorządu:

Tomasz Grochowski

Jakub Kulikowski

Krzysztof Kaim

Justyna Stanek

Kontakt:

FB:  https://www.facebook.com/SSWSEI

Email:  samorzad@wsei.edu.pl

Pokój: ul. Św. Filipa 17, III p. Pawilon Europa


Skip to content