Samorząd Studentów WSEI - WSEI Kraków

Samorząd Studentów WSEI

Działalność samorządu

Na WSEI bardzo aktywnie działa Samorząd Studencki. Od początku istnienia samorządu uczestniczymy czynnie w życiu szkoły. Zakres naszej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych.

Studiowanie nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy naukowej – to okres nabywania szeregu nowych, życiowych doświadczeń. Wobec studentów chętnych do podjęcia współpracy, staramy się o możliwie odpowiednie środowisko osobistego rozwoju pod kątem wzajemnej kooperacji oraz osiągania mniej lub bardziej dalekosiężnych celów – celów, którym punktem wspólnym zawsze jest dobro studentów.

Samorząd Studencki WSEI zajmuje się w głównej mierze reprezentacją interesów wszystkich studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Ponadto:

jest pośrednikiem między władzami uczelni a studentami,

współpracuje z działem marketingu WSEI wspierając organizację wydarzeń,

współpracuje z Biurem Karier wspierając organizację warsztatów praktycznych i spotkań z praktykami,

współdecyduje z senatem w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną uczelni,

współdecyduje z dziekanatem w sprawach związanych z realizacją zajęć,

aktywnie uczestniczy w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i artystycznych,

wspiera wszelkie inicjatywy studenckie,

reprezentuje uczelnię na zjazdach oraz spotkaniach.

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Ponadto sam Samorząd Studencki działa w oparciu o Regulamin Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie który określa organizację i tryb działania samorządu.


Samorząd studentów WSEI

Jakub Malicki

Przewodniczący Samorządu Studentów WSEI

Emilia Loska

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów WSEI

Wiktoria Gaweł

Sekretarz i Szefowa Sekcji Medialnej

Rada starostów:

Angelika Adamska

Kazimierz Bagrowski

Zofia Łojewska

Krzysztof Kaim

Justyna Stanek

Szymon Gliwa

Magdalena Ślusarczyk

Małgorzata Stępien

Norbert Wiązowski

Katarzyna Stańda

Krzysztof Micek

Natalia Foryś

Mentorzy Samorządu:

Szymon Świderek

Damian Deptuch

Kontakt:

FB:  https://www.facebook.com/SSWSEI

Email:  samorzad@wsei.edu.pl

Pokój: ul. Św. Filipa 17, III p. Pawilon Europa


Skip to content