Organizacja roku akademickiego - WSEI Kraków

Organizacja roku akademickiego

Drogi studencie, droga studentko WSEI!

Poniżej znajdziesz najważniejsze daty w roku akademickim 2023/2024 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Uwaga!

Wszystkie zajęcia dla studentów dziennych odbywają się stacjonarnie na uczelni.

Na studiach niestacjonarnych niektóre wykłady i konwersatoria odbywają się w formie zdalnej lub hybrydowej, wszystkie ćwiczenia i laboratoria odbywają się na uczelni.

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2023/2024 zostaną zamieszczone na Wirtualnym Dziekanacie w

II połowie września. Będą one widoczne po zalogowaniu na konto: https://dziekanat.wsei.edu.pl/

DATY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – STUDIA STACJONARNE

Zarządzanie
3 października
Informatyka Stosowana
3 października
Finanse i Rachunkowość
3 października

DATY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – STUDIA NIESTACJONARNE

1 rok Zarządzanie
6 października
2 rok Zarządzanie, 3 rok Zarządzanie
6 października
1 rok Informatyka, 4 rok Informatyka
6 października
2 rok Informatyka, 3 rok Informatyka
29 września
1 rok Finanse
6 października
 2 rok Finanse, 3 rok Finanse
29 września

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym
01/10/2023
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
05/10/2023
Przerwa świąteczno – noworoczna
23/12/2023 – 01/01/2024
Koniec zajęć w semestrze zimowym
02/02/2024
Zimowa sesja egzaminacyjna
05/02/2024 – 09/02/2024
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
12/02/2024 – 23/02/2024
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
23/02/2024

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
27/02/2024
Przerwa świąteczna
28/03/2024 – 02/04/2024
Koniec zajęć w semestrze letnim
14/06/2024
Letnia sesja egzaminacyjna
17/06/2024 – 21/06/2024
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
02/09/2024 – 13/09/2024
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
16/09/2024

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym
29/09/2023
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
05/10/2023
Przerwa świąteczno – noworoczna
23/12/2023 – 01/01/2024
Koniec zajęć w semestrze zimowym
18/02/2024
Zimowa sesja egzaminacyjna
23/02/2024 – 25/02/2024*
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
26/02/2024 – 10/03/2024
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
10/03/2024

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
01/03/2024
Przerwa świąteczna
28/03/2024 – 02/04/2024
Koniec zajęć w semestrze letnim
14/07/2024
Letnia sesja egzaminacyjna
19/07/2024 – 21/07/2024*
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
02/09/2024 – 15/09/2024
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
16/09/2024
*Egzaminy z przedmiotów mogą odbywać się po zakończeniu zajęć lub w sesji egzaminacyjnej – regulamin studiów §17

Skip to content