Organizacja roku akademickiego | WSEI Kraków

Organizacja roku akademickiego

Drogi studencie, droga studentko WSEI!

Poniżej znajdziesz najważniejsze daty w roku akademickim 2022/2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Uwaga!

Wszystkie zajęcia dla studentów dziennych odbywają się stacjonarnie na uczelni.

Na studiach niestacjonarnych niektóre wykłady i konwersatoria odbywają się w formie zdalnej lub hybrydowej, wszystkie ćwiczenia i laboratoria odbywają się na uczelni.

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2022/2023 są już zamieszczone na Wirtualnym Dziekanacie. Będą one widoczne po zalogowaniu na konto: https://dziekanat.wsei.edu.pl/

DATY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – STUDIA STACJONARNE

Zarządzanie
4 października
Informatyka Stosowana
3 października
Finanse i Rachunkowość
4 października

DATY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – STUDIA NIESTACJONARNE

1 rok Zarządzanie
1 października
2 rok Zarządzanie, 3 rok Zarządzanie
7 października
1 rok Informatyka, 4 rok Informatyka
7 października
2 rok Informatyka, 3 rok Informatyka
30 września
1 rok Finanse
1 października
 2 rok Finanse, 3 rok Finanse
7 października

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym
01/10/2022
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
04/10/2022
Przerwa świąteczno – noworoczna
23/12/2022 – 01/01/2023
Koniec zajęć w semestrze zimowym
03/02/2023
Zimowa sesja egzaminacyjna
06/02/2023 – 10/02/2023
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
13/02/2023 – 24/02/2023
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
24/02/2023

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
27/02/2023
Przerwa świąteczna
06/04/2023 – 11/04/2023
Koniec zajęć w semestrze letnim
16/06/2023
Letnia sesja egzaminacyjna
19/06/2023 – 23/06/2023
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
04/09/2023 – 15/09/2023
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
18/09/2023

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY

Początek zajęć w semestrze zimowym
30/09/2022
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
05/10/2022
Przerwa świąteczno – noworoczna
23/12/2022 – 01/01/2023
Koniec zajęć w semestrze zimowym
19/02/2023
Zimowa sesja egzaminacyjna
24/02/2023 – 26/02/2023*
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru zimowego
27/02/2023 – 12/03/2023
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
12/03/2023

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

Początek zajęć w semestrze letnim
03/03/2023
Przerwa świąteczna
06/04/2023 – 11/04/2023
Koniec zajęć w semestrze letnim
16/07/2023
Letnia sesja egzaminacyjna
21/07/2023 – 23/07/2023*
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami
Sesja poprawkowa semestru letniego
04/09/2023 – 17/09/2023
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
18/09/2023
*Egzaminy z przedmiotów mogą odbywać się po zakończeniu zajęć lub w sesji egzaminacyjnej – regulamin studiów §17

Skip to content