Biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych - WSEI Kraków

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje i wykonuje działania, które mają na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia akademickiego.

 

Co to znaczy w praktyce? Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz asystent pomoże Ci m.in. w robieniu notatek i przemieszczaniu się po kampusie, a jeżeli stres związany z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku jest dla Ciebie zbyt duży, możesz skorzystać z konsultacji psychologicznych. Pamiętaj, że wszelkie informacje przekazywane przez Ciebie pracownikom Biura są objęte zasadą poufności.

Infrastruktura

W budynku uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także: nakładki na poręcze, schody oraz tabliczki na drzwi z oznakowaniem brajlowskim. Przy wejściu do głównego budynku WSEI jest podjazd oraz miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Wybrane biura oraz sale zostały wyposażone w pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. W planach jest także budowa windy w Pawilonie Europa.

Plany informacyjne z nadajnikami YourWay Beacon

Plany informacyjne z nadajnikami YourWay Beacon

Brajlowska nakładka na poręcz

Brajlowska nakładka na poręcz

Tabliczki brajlowskie

Tabliczki brajlowskie

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących

Pola uwagi

Pola uwagi

Wsparcie procesu dydaktycznego

Studenci z niepełnosprawnością mogą się starać o formy egzaminów i zaliczeń dostosowane do swoich możliwości (w tym wydłużenie czasu pisania testu, zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów, uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do swoich potrzeb czy opcję zaliczenia materiału w mniejszych częściach).

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych przeprowadzone zostało szkolenie oraz podnoszące świadomość i kompetencje naszej kadry w tym zakresie.

Ponadto Biblioteka Uczelni wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

Stypendia

Naszym studentom oferujemy szereg programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium socjalne dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz stypendium Rektora za wyróżniająco wysoką średnią ocen.

Obszary działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. ON

 • kontakt ze studentami niepełnosprawnymi (dyżury stacjonarne i online, kontakt mailowy)
 • prowadzenie bazy osób niepełnosprawnych i potrzebujących
 • identyfikacja i analiza potrzeb osób niepełnosprawnych
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
 • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Wysoka ocena ekspertów ds. rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami

WSEI w Krakowie jest coraz bardziej dostępna dla studentów z dysfunkcją wzroku. Na terenie uczelni pojawiły się plany tyflograficzne, służące przede wszystkim osobom niewidomym, które za pomocą dotyku mogą poznać rozkład budynków przy ulicy Filipa 17 oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Westerplatte 1. Plany zostały wykonane w technologii wypukłej, z informacją przedstawioną w alfabecie Braille’a. Niewidomy student dzięki nim będzie wiedział, jak najłatwiej trafić do swojej sali.

Dodatkowo plany tyflograficzne zostały wyposażone w specjalne beacony z aplikacją Your Way. To dzięki niej student otrzyma dodatkowe informacje o dostępności WSEI bezpośrednio na swojego smartfona. To rozwiązania, które sytuują krakowską WSEI na mapie najbardziej wrażliwych uczelni na potrzeby osób z niepełnosprawnością w Małopolsce.

– Jakub Nowak, przedstawiciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, która nominowała WSEI do nagrody Idol 2020.

Zobacz animację o tym, jak działa Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Kontakt

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Email: kkowalska@wsei.edu.pl

Dyżur online
 • dla studentów stacjonarnych: wtorek:  8:30 – 15:30 (na platformie MS Teams lub mailowo)
 • dla studentów niestacjonarnych: piątek: 16:00 – 19:00 (na platformie MS Teams lub mailowo)

Skip to content