Projekt "Letnie wtorki z WSEI" z Fundacją Internationaler Bund Polska i UNICEF - WSEI Kraków

Projekt "Letnie wtorki z WSEI" z Fundacją Internationaler Bund Polska i UNICEF

Główny cel projektu

Integracja uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych) ze środowisk polsko-ukraińskich oraz rozwój ich wiedzy i kompetencji, zwłaszcza w zakresie nowych technologii i komunikacji międzykulturowej.

Cele szczegółowe

• Rozwój umiejętności pracy w zespole o charakterze międzykulturowym
• Zwiększenie świadomości na temat rozwoju i roli nowych technologii we współczesnym świecie
• Nabycie wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości
• Nabycie podstawowych umiejętności obsługi programu Visual Studio
• Nauka podstaw programowania gier z wykorzystaniem silnika Unity
• Rozwój kreatywnego myślenia, w tym nauka twórczego rozwiązywania problemów

Harmonogram

Harmonogram Godzina Warsztat
Wtorek:
23.08.2022 10:00-13:00 Warsztaty programowania gier:
Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Mайстер-класи з програмування ігор: Майстер-класи з Minecraft. Створіть свою гру
Game programming workshop: Workshop with Minecraft. Design your own game
24.08.2022 10:00-13:00 Warsztat przedsiębiorczości:
Pierwszy krok w karierze
Семінар з підприємництва: Перша сходинка в кар’єр
Entrepreneurship workshop: First step on your career path
25.08.2022 10:00-13:00 Warsztat komputerowy:
Pierwsze kroki w Visual Studio
Комп’ютерний практикум: Перші кроки в Visual Studio
Computer workshop: First steps in Visual Studio
30.08.2022 11:00-13:00 Warsztat kreatywny:
Wieża Babel
Творчий майстерклас: Вавилонська вежа
Creative workshop: The Tower of Babel
06.09.2022 10:00-15:00 Warsztat komputerowy:
Pierwsze kroki w Visual Studio
Комп’ютерний практикум: Перші кроки в Visual Studio
Computer workshop: First steps in Visual Studio
13.09.2022 11:00-13:00 Warsztat kreatywny:
Wieża Babel
Творчий майстерклас: Вавилонська вежа
Creative workshop: The Tower of Babel
20.09.2022 10:00-13:00 Warsztaty programowania gier:
Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Mайстер-класи з програмування ігор: Майстер-класи з Minecraft. Створіть свою гру
Game programming workshop: Workshop with Minecraft. Design your own game
27.09.2022 10:00-13:00 Warsztat przedsiębiorczości:
Pierwszy krok w karierze
Семінар з підприємництва: Перша сходинка в кар’єр
Entrepreneurship workshop: First step on your career path

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim przez osobę posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przy wsparciu tłumacza języka ukraińskiego. Po zakończeniu każdych zajęć uczestnikom zostaną udostępnione materiały pozwalające usystematyzować nabytą wiedzę oraz umiejętności.

Warsztat dla młodzieży: Pierwszy krok w karierze
Grupa docelowa: młodzież; 13-17 lat
Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 20 osób

Tematyka warsztatu obejmuje poznanie swoich predyspozycji zawodowych. Dzięki poruszanym zagadnieniom uczestnicy dowiedzą się, jak wyróżnić się dla pracodawcy, tworząc profesjonalny życiorys oraz przygotowując się na spotkanie z rekruterem.

Warsztat Kreatywny dla młodzieży: Wieża Babel
Grupa docelowa: młodzież; 13-17 lat
Czas trwania: 2 godziny
Liczba uczestników: 20 osób
Tematyka:

Zabawa polegająca na stworzeniu wieży przez kilkuosobowe zespoły w wyznaczonym czasie ma na celu zbudowanie wspólnoty doświadczeń oraz wypracowanie grupowych mechanizmów, które ułatwią współpracę i doprowadzą drużynę do zwycięstwa.

Warsztat komputerowy dla młodzieży: Pierwsze kroki w Visual Studio
Grupa docelowa: młodzież; 13-17 lat
Czas trwania: 6 godzin
Liczba uczestników: 20 osób

Tematyka zajęć obejmuje omówienie teorii programowania obiektowego, w tym: zmienne, typy, pętle, instrukcje warunkowe, stworzenie pierwszego programu konsolowego, wyświetlanie tekstu, proste operacje arytmetyczne, omówienie klasy, metody, Windows Forms (projektowanie wyglądu aplikacji i prostego kalkulatora).

Warsztaty programowania dla dzieci: Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Grupa docelowa: dzieci; 7-12 lat
Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 2 grupy po 15 osób – łącznie 30

Tematyka zajęć obejmuje pracę z prefabami i componentami Unity.
Uczestnicy, bazując na znanych modelach, wykonają swój Minecraft  z wykorzystaniem innych technik. Celem warsztatu jest zaznajomienie z najpopularniejszym silnikiem do tworzenia gier oraz rozwój myślenia przestrzennego.

Partnerzy projektu

Koordynator projektu

Izabela Kurzeja-Jach

ikurzeja@wsei.edu.pl 504-344-561

Izabela Kurzeja-Jach

Projekt: Letnie wtorki z WSEI, jest realizowany w ramach zawartego porozumienia o współpracy z Fundacją Internationaler Bund, w związku zawartym porozumieniem o współpracy Fundacji a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzec dzieci UNICEF w dniu 12.08.2022 r. przy realizacji zadania pn. KRAKÓW WSPÓLNIE – LATO W MIEŚCIE, w szczególności w zakresie realizacji aktywnego, integracyjnego wypoczynku dla 15 000 dzieci i młodzieży (w wieku 7-24 lata) z Ukrainy, które przyjechały do Krakowa w wyniku wojny oraz dzieci i młodzieży mieszkających w Krakowie.

Skip to content