Stypendia - WSEI Kraków

Stypendia

STYPENDIA – STUDIA MAGISTERSKIE

 

Wnioski o stypendium SOCJALNE, REKTORA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na semestr LETNI roku akademickiego 2023/2024 będzie można składać w terminie

od 3.04.2024 do 13.04.2024

zgodnie z wytycznymi jak poniżej – dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Uwaga! Wnioski powinny być złożone na STOSOWNYCH wzorach wniosków – dokumenty do pobrania w dolnej części strony.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w terminie  3.04.2024 do 13.04.2024 w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie  3.04.2024 do 13.04.2024 wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Uwaga! Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnych dyżurów w terminach 03.04.2024 i 10.04.2024 w godz. 10:00-10:45.

Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochód rodziny studenta za rok bazowy tj. 2022 (szczegółowa informacja w regulaminie).

Kompletny wniosek musi być złożony w terminie do 13.04.2024.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA – studia magisterskie

STYPENDIA – STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

 

Wnioski o stypendium SOCJALNE, REKTORA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na semestr LETNI  roku akademickiego 2023/2024 będzie można składać w terminie

od 13.02.2024 do 06.03.2024

zgodnie z wytycznymi jak poniżej.

Uwaga! Wnioski powinny być złożone na aktualnych wzorach wniosków! Aktualny regulamin i wnioski do pobrania poniżej (na końcu strony) oraz w WD.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w terminie 13.02.2024 – 06.03.2024 w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

Uwaga! Do stypendium brana jest pod uwagę średnia z CAŁEGO POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO!

 

PROGRAM „WYSOKIE LOTY”

Program jest adresowany do maturzystów, którzy uzyskali na maturze min. 75% punktów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki.

Lista miejsc jest ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału w programie Wysokie Loty 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

JEŻELI SYTUACJA MATERIALNA RODZINY STUDENTA NIE ULEGŁA ZMIANIE, STUDENT SKŁADA WNIOSKEK O KONTYNUACJĘ POBIERANIA STYPENDIUM (w dziekanacie).

Jeśli sytuacja uległa zmianie lub jest to nowy wniosek, wtedy taki wniosek należy złożyć podczas specjalnie wyznaczonych dyżurów – terminy poniżej:

14.02.2024 (środa) godz. 11:00-11:30  sala Barcelona

28.02.2024 (środa) godz. 10:00-11:00 sala San Diego

02.03.2024 (sobota) godz. 8:00-9:30 sala Barcelona

06.03.2024 (środa) godz. 9:00-10:30 sala San Diego

PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OSTATNI MOMENT!

Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochód rodziny studenta za rok bazowy tj. 2022. (szczegółowa informacja w regulaminie).

Kompletny wniosek musi być złożony w terminie do 06.03.2024.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie 13.02.2024 – 06.03.2024

wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

Jeżeli złożone w semestrze zimowym zaświadczenie jest nadal aktualne – składa się wniosek o kontynuację świadczenia (bez załącznika w formie zaświadczenia).

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA – studia licencjackie i inżynierskie

Skip to content