Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Lista dostępnych stypendiów:

Składanie wniosków o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 odbywa się przez system workflow lub w Dziekanacie (w godzinach jego otwarcia).

Termin składania wniosków: 10-28 lutego 2021

Uwaga! W przypadku braku zmian w dokumentacji do wniosku, proszę wypełnić wniosek o kontynuację przyznanego świadczenia.

Dyżury ws. stypendiów (w pokoju obok Dziekanatu) odbędą się w terminach:

  • 12 lutego, czwartek 10:00 – 11:30
  • 18 lutego, czwartek 10:00 – 11:30
  • 20 lutego, sobota 10:00 – 11:30
  • 25 lutego, czwartek 10:00 – 11:30
  • 27 lutego, sobota 10:00 – 11:30

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga: 

Może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiować. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Scany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane.


Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

Skip to content