Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych na semestr ziomowy roku akademickiego 2021/2022 będzie można składać w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Aktualne wzory wniosków są dostępne w Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie uczelni.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w wyznaczonym terminie w Dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub za pomocą platformy Workflow poprzez przeznaczonydo tego celu wniosek (wniosek o stypendium). Wnioski o stypendium Rektora będą dostępne w systemie Workflow w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021. Wnioski złożone poprzez inne formularze nie będą akceptowane. Wniosek złożony poprzez system Workflow musi być podpisany podpisem elektronicznym. Brak tego podpisu będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek powinien być złożony w Dziekanacie w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021 wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminie. Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnie wyznaczonych dyżurów. Terminy dyżurów zostaną podane po 15.09.2021.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w Dziekanacie w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021 wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w Dziekanacie.

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiować. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w Dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

 

UWAGA!

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content