Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych na semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 będzie można składać w terminie od 01.02.2022 do 23.02.2022.Aktualne wzory wniosków dostępne w WD oraz na stronie uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w WYZNACZONYM terminie w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

 

PROGRAM „WYSOKIE LOTY”

Program jest adresowany do maturzystów, którzy uzyskali na maturze min. 80% punktów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki.

Lista miejsc jest ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału w programie Wysokie Loty 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek powinien być złożony w WYZNACZONYM terminie wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminie. PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OSTATNI MOMENT!

Uwaga! Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnie wyznaczonych dyżurów w Sali LWÓW w poniższych terminach.

 

Terminy dyżurów przyjmowania wniosków o stypendium socjalne:

02.02.2022 (Środa) godz. 9:00 – 10:00

05.02.2022 (Sobota) godz. 9:00 – 10:00

09.02.2022 (Środa) godz. 9:00 – 10:00

11.02.2022 (Piątek) godz. 16:00 – 17:00

16.02.2022 (Środa) godz. 9:00 – 10:00

19.02.2022 (Sobota) godz. 9:00 – 10:00

23.02.2022 (Środa) godz. 9:00 – 10:00

Uwaga! Jeśli sytuacja dochodowa analizowana przy wniosku w semestrze zimowym, nie uległa zmianie (tj. nie ma dochodu nabytego lub utraconego) student może złożyć wniosek o kontynuację stypendium. W takiej sytuacji wniosek może być złożony bezpośrednio w dziekanacie.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w WYZNACZONYM terminie wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

Uwaga! Jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składane przy wniosku w semestrze zimowym, nie uległo zmianie student może złożyć wniosek o kontynuację tego stypendium.

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o to stypendium >

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content