Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Lista dostępnych stypendiów:

 

Stypendia socjalne:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 został zakończony.

 

Stypendia Rektora:

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020 przyjmowane są w Dziekanacie (pełna informacja znajduje się na Wirtualnym Dziekanacie).

Wniosek wypełnia student ubiegający się o ww. stypendium na podstawie średniej uzyskanej w roku akademickim 2018/2019.

Wzór wniosku dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie.

O stypendium Rektora może ubiegać się każdy student, od 2. roku studiów, osiągający wysokie wyniki w nauce lub/oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Osoby te składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe osiągnięcia.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, winni zakończyć sesję egzaminacyjną w pierwszym terminie, tj. do 09 lutego 2020 (studenci studiów stacjonarnych), do dnia 24 lutego 2020 r. studenci studiów niestacjonarnych włącznie.

 

Zapomoga:

Przypominamy, że każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać jednorazową zapomogę  z funduszu stypendialnego.

W bieżącej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Udokumentowane wnioski (np. zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy/dochodów z powodu epidemii) o wsparcie z tego funduszu (scan lub zdjęcie) można składać na adres wnioski@wsei.edu.pl. Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane. Proszę pamiętać o przesłanie ich ze studenckiego konta mailowego. Po uruchomieniu tradycyjnej obsługi studentów oryginały wniosków należy złożyć w dziekanacie.

 


Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

Skip to content