Projekty - WSEI Kraków

Projekty

Projekty to wizytówka innowacyjności i zaangażowania WSEI w rozwój edukacji oraz współpracę z różnymi instytucjami na arenie krajowej, a także międzynarodowej. To tutaj prezentujemy najważniejsze inicjatywy mające na celu podniesienie jakości kształcenia oraz budowanie mostów między światem akademickim a biznesem, organizacjami pozarządowymi czy społecznością lokalną.
WSEI to zarówno miejsce zdobywania wiedzy, jak i przestrzeń, gdzie teoria spotyka się z praktyką. Nasze projekty są dowodem na to, że uczelnia nie jest zamkniętą instytucją, ale aktywnym uczestnikiem społeczności dążącym do tworzenia wartości oraz wprowadzania pozytywnych zmian w otaczającym świecie. Dzięki zaangażowaniu w różnorodne inicjatywy nasi studenci mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, nawiązywania cennych kontaktów i rozwijania swoich pasji.
Projekty to także dowód na to, że WSEI jest otwarta na współpracę. Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki łączeniu sił z innymi instytucjami, firmami czy organizacjami możemy osiągnąć najwyższe standardy.
Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywami, będącymi dowodem, że WSEI to przestrzeń twórczego działania, innowacji oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Nasze projekty to historia sukcesu pisana każdego dnia przez studentów, pracowników czy partnerów. Dołącz do nas i bądź częścią tej niezwykłej społeczności, która nieustannie dąży do doskonałości!

Działania informacyjne - e-learning

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przedsięwzięć w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt "Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II"

Zdobycie przez uczniów praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami osobistymi i bezpieczeństwa dokonywania transakcji oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez udział w atrakcyjnym i prowadzonym innowacyjnymi metodami projekcie

Projekt "Letnie wtorki z WSEI" z Fundacją Internationaler Bund Polska i UNICEF

Integracja uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych) ze środowisk polsko-ukraińskich oraz rozwój ich wiedzy i kompetencji, zwłaszcza w zakresie nowych technologii i komunikacji międzykulturowej.

WSEI w Krakowie - Uczelnia dostępna

Projekt „WSEI w Krakowie – uczelnia dostępna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”

Zapytania ofertowe

Zapoznaj się z dokumentami dostępnymi w zakładce "Zapytania ofertowe". Uczelniany asystent dla studentów z niepełnosprawnościami, Oferta cenowa sprzętu informatycznego i inne

Skip to content