Zeszyty Naukowe - WSEI Kraków

Nabór artykułów do 20-tego numeru Zeszytów Naukowych WSEI odbędzie się od 1.05.2024 – 30.08.2024 r.

Planowany termin wydania nr 20-tego Zeszytów Naukowych WSEI: październik/listopad 2024 r.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki wydaje przede wszystkim Zeszyty Naukowe z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. Numer pierwszy w założeniu miał dokumentować artykuły zaprezentowane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem WSEI w maju 2003 roku. Problematyka dotyczyła szans i zagrożeń, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników naszej Uczelni, którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy w celu publikacji swoich osiągnięć naukowych. W związku z ciągłym wzrostem liczby wartościowych artykułów do publikacji Wydawnictwo w 2005 roku uzyskało dla Zeszytów Naukowych nr ISSN, co podniosło prestiż naukowy czasopisma. Obecnie wydanych zostało 18 numerów Zeszytów Naukowych.

Wydawnictwa WSEI są indeksowane w: 

Pliki do pobrania

 

Zeszyty Naukowe online

Spisy treści

Zeszyty Naukowe WSEI są indeksowane w ICI Journals Master List.

Skip to content