Finanse i Rachunkowość | WSEI Kraków

Finanse i Rachunkowość

Partner strategiczny kierunku

Informacje o kierunku Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość we WSEI to jedyne studia w Polsce, w trakcie których możesz uzyskać certyfikat samodzielnego księgowego i być gotowym do pracy w zawodzie już po 2. roku studiów bez konieczności dodatkowych kursów. Ta certyfikacja jest możliwa dzięki współpracy uczelni ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Student Finansów i Rachunkowości zdobędzie kompetencje w zakresie umiejętności planowania i raportowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz oceny kondycji finansowej firmy, dokonania wyceny jej wartości i rozumienia sprawozdań finansowych.

W ramach wybranych modułów (dawnych specjalności) student pogłębi wiedzę z przekroju prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń, a także pozna nowoczesne techniki pracy na danych księgowych i finansowych oraz tajniki analizy finansowej wraz z elementami zarządczymi pod okiem praktyków i cenionych specjalistów.

Atuty kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia finanse i rachunkowość kompleksowo przygotują Cię do rozpoczęcia kariery w branży finansowej. W ramach kształcenia otrzymujesz od nas voucher na egzamin certyfikujący w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu na module Rachunkowość w praktyce otrzymasz ceniony na rynku certyfikat samodzielnego księgowego. To prestiżowe wyróżnienie uznawane na rynku pracy, które stanowi poświadczenie zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Kraków jest jedynym miastem w Polsce, w którym studenci mają możliwość już na studiach zostać certyfikowanym księgowym. Zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu nie tylko zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy, ale także umożliwi rozpoczęcie własnej działalności.

W trakcie standardowych zajęć na 2. roku w module Rachunkowość w praktyce otrzymujesz dawkę praktycznej wiedzy od trenerów z partnerskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Studia rachunkowość w Krakowie są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym. Na co dzień pracują w dużych korporacjach i firmach obsługujących klientów biznesowych, dlatego doskonale wiedzą, jakie wyzwania stoją przed pracownikami działu finanse i rachunkowość. Studia w Krakowie są niepowtarzalną okazją, aby uczyć się od najlepszych i poznać tajniki przydatne w późniejszej pracy. Nasi studenci są kompleksowo przygotowaniu do objęcia samodzielnego stanowiska w instytucjach świadczących usługi z zakresu finansów i rachunkowości.

Możesz otrzymać certyfikat Samodzielnego księgowego lub Specjalisty ds. kadr i płac i zacząć karierę zawodową już po drugim roku studiów. Na naszej uczelni w Krakowie, finanse i rachunkowość są kierunkiem mocno nastawionym na kształcenie praktyczne. Na zajęciach zostaniesz przygotowany do pracy w sektorze finansowych, bankach, instytucjach państwowych oraz firmach doradczych. Uzyskany certyfikat, jeszcze na studiach rachunkowości pozwoli Ci zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie i nawiązać kontakt z pracodawcami.

W ramach studiów gwarantujemy Ci szkolenia z programu do prowadzenia księgowości Comarch Optima. Jeżeli chodzi o finanse i rachunkowość, studia uwzględniają współczesne potrzeby naszych studentów. Oprócz tradycyjnego trybu nauki otrzymasz też dostęp do platformy e-learning, gdzie będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach zdalnych z finansów i rachunkowości. Studia w Krakowie oferują także możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania horyzontów na spotkaniach studenckich kół naukowych.

Rozdajemy studentom 1 voucher semestralnie w ramach czesnego na egzamin Microsoft (MOS lub MTA). Po zdaniu egzaminu otrzymasz prestiżowy certyfikat potwierdzający znajomość programów biurowych, które są niezbędne do pracy w rachunkowości. Studia na naszej uczelni pozwolą Ci zaoszczędzić na wysokich kosztach przystąpienia do testu Microsoft, a jednocześnie szczegółowo Cię do niego przygotują. Dzięki temu już po ukończeniu studiów licencjackich będziesz miał szansę pochwalenia się licznymi certyfikatami honorowanymi przez pracodawców.

Zajęcia mają głównie charakter praktyczny i warsztatowy, często polegający na pracy zespołowej nad wspólnym projektem. Kierunek finanse i rachunkowość został opracowany we współpracy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują w sektorze finansowym. Plan zajęć uwzględnia więc problemy i wyzwania, z którymi spotkasz się w karierze zawodowej związanej z obsługą finansów. Studia wyróżniają się elastycznością, dzięki czemu precyzyjnie dopasujesz zakres tematyczny nauki, wybierając odpowiednie moduły i przedmioty.

Ponad połowa naszej kadry to praktycy pracujący na co dzień w renomowanych centrach finansowych oraz bankach, pozostali to utalentowani dydaktycy z zacięciem praktycznym. Nasi wykładowcy potrafią przekazywać wiedzę w sposób ciekawy i zrozumiały, wyjaśniając nawet najtrudniejsze zagadnienia z finansów i rachunkowości. Kadrę dydaktyczną tworzą osoby zaangażowane w swoją pracę, dbające o przyjazną i profesjonalną atmosferę w trakcie zajęć.

Dysponujemy nowoczesnymi salami w dwóch prestiżowych krakowskich lokalizacjach: przy św. Filipa 17 i Westerplatte 1. Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają do dyspozycji niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz materiały dydaktyczne do nauki. Oprócz teoretycznych wykładów wiele zajęć odbywa się w salach komputerowych w formie zajęć praktycznych.

Jako student WSEI otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office 365.

Od 5 semestru możesz realizować moduły i wybrane przedmioty z innych kierunków. Studia finanse i rachunkowość w Krakowie pozwolą Ci się przygotować do rozpoczęcia kariery w wybranym sektorze zatrudnienia. Dzięki możliwości samodzielnego zaprojektowania programu zajęć, nie będziesz musiał tracić czasu na naukę zakresu tematycznego, którego nie będziesz potrzebował do realizacji celów zawodowych.

Zobacz, jak mogą wyglądać Twoje studia na WSEI!

Skomponuj swoje studia licencjackie

Na pierwszym roku realizujesz przedmioty obowiązkowe, natomiast już od 3 semestru (czyli 2. roku) sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. W jaki sposób? To proste, wybierasz minimum jeden moduł (dawną specjalność), który najbardziej Cię interesuje i idziesz wybraną ścieżką do końca studiów. Jeśli chcesz, to możesz studiować kolejne moduły lub pojedyncze przedmioty – także z innych kierunków. Wszystkie moduły, które zrealizujesz, wyróżnimy na Twoim dyplomie ukończenia studiów.

Zobacz listę przedmiotów obowiązkowych

Zobacz listę modułów do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Mikroekonomia
4 ECTS
Poznasz definicje i pojęcia z zakresu mikroekonomii. Zrozumiesz zasady funkcjonowania rynku, czynników wpływających na zachowanie konsumentów i przedsiębiorstw. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Bankowość
4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Makroekonomia
4 ECTS
Poznasz różne systemy gospodarcze oraz rolę, jaką Państwo pełni w gospodarce. Nauczysz się prawidłowo interpretować zjawiska w gospodarce używając klasycznych modeli makroekonomicznych. Będziesz potrafił analizować przyczyny, przebieg i skutki określonych zjawisk i procesów gospodarczych stosując poznane pojęcia, zasady, mechanizmy i prawa makroekonomiczne.
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Rynki finansowe
5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Ubezpieczenia
4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Podatki i prawo podatkowe
5 ECTS
Zrozumiesz istotę prawa podatkowego w kontekście prawa bilansowego. Poznasz formy prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów). Nauczysz się rozliczać kategorie podatków bezpośrednich (PIT, CIT) oraz pośrednich (VAT, akcyza). Zdobędziesz umiejętności w zakresie podatkowego rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, PCC, podatku od nieruchomości itd.
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych
4 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.

"E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa" Certyfikat Comarch, za darmo.

Rachunkowość finansowa
5 ECTS
Poznasz istotę prawa bilansowego w kontekście rachunkowości finansowej i rozwiązań podatkowych oraz szczegółowe uregulowania w zakresie polityki rachunkowości, inwentaryzacji oraz dokumentacji. Będziesz potrafił rozpoznać, zredagować i zadekretować operacje gospodarcze dotyczące między innymi środków trwałych, środków pieniężnych, kredytów i pożyczek, obrotu materiałowego, rozrachunków oraz przychodów i kosztów.
Moduł z grupy A - przedmiot 1
5 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Firma symulacyjna
4 ECTS
Sprawdzisz się jako przedsiębiorca. Wiedzę i umiejętności będziesz rozwijał podczas wirtualnej symulacji związanej z wybraną branżą. Doświadczysz, jak podejmować realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem. Będziesz potrafił zamienić pomysł w sukces rynkowy.
Moduł z grupy A - przedmiot 2
5 ECTS
Moduł z grupy A - przedmiot 3
7 ECTS
Moduł z grupy A - projekt
3 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Matematyka finansowa
4 ECTS
Dowiesz się jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz poznasz metod oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów związanych z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów oraz wyceny wybranych papierów wartościowych.
MODUŁ z grupy B i/lub przedmioty do wyboru
16 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Zintegrowane raportowanie biznesowe
4 ECTS
Dowiesz się, jakie raporty oprócz finansowych zobowiązane są składać organizacje. Poznasz terminologię i system klasyfikacji używany w opracowaniu wskaźników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG). Będziesz potrafił analizować dane i korzyści niefinansowe w zintegrowanych raportach biznesowych oraz zgodność z kluczowymi przepisami UE dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o finansowych mechanizmach i procesach występujących w przedsiębiorstwie, o ich uwarunkowaniach i celach, ponadto student zna podstawy metodologiczne podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nauczysz się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw opisywać, identyfikować oraz interpretować zjawiska i procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Finanse publiczne
4 ECTS
Poznasz istotę finansów publicznych oraz mechanizm ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej. Zrozumiesz funkcje oraz system finansów publicznych. Nauczysz się rozpoznawać dochody i wydatki publiczne oraz interpretować ich skutki społeczne i gospodarcze. Zapoznasz się z systemem budżetowym i podatkowym oraz funduszami celowymi i funduszem ubezpieczeń społecznych. Poznasz pojęcie równowagi budżetowej, deficytu finansów publicznych i długu publicznego. Uchwycisz sens racjonalizacji wydatków publicznych oraz koncepcje nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
Analiza finansowa
5 ECTS
Nauczysz się jak sporządzić oraz przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w układzie podstawowych wskaźników, analizę działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych, rentowności, ryzyka i wzrostu, przepływów, kosztu oraz efektywności kapitałów, a także rynku kapitałowego.
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Moduły do wyboru (dawne specjalności):

Kim możesz zostać?

Po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość to nie Ty szukasz pracy, to praca szuka Ciebie! Zobacz, jak możesz łączyć moduły i w jakich zawodach pracować.


prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Jest autorem ponad 100 opracowań z dziedziny rachunkowości, finansów oraz kontroli.

Opracowany w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie nowatorski program dla kierunku Finanse i Rachunkowość to unikatowa w skali kraju koncepcja kształcenia o charakterze wybitnie praktycznym. Program umożliwia zdobycie cenionych certyfikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przede wszystkim jednak, był konsultowany z pracodawcami i odpowiada ich oczekiwaniom w stosunku do osób podejmujących aktywność na współczesnym rynku pracy – zarówno w korporacjach międzynarodowych, małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i próbujących sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako praktyk i contractor z pełnym przekonaniem rekomenduję ten kierunek – bo to dobra podstawa do Twojej przyszłości zawodowej, w tym certyfikowanej.

agnieszka bender

Agnieszka Bender

HR Partner w IBM BTO BCS

IBM Client Innovation Center w Krakowie nieustannie poszukuje kandydatów do pracy w zespołach finansowo-księgowych, wspierających klientów międzynarodowych. Rodzaj zadań na oferowanych stanowiskach skupia się w dużej mierze na działaniach księgowych czy obsłudze klienta w tym obszarze.

Niezmiernie cenna wśród kandydatów jest już pewna wiedza księgowa czy rachunkowa. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dodatkowo wzmacnia kompetencje pozyskiwanych kandydatów. Dlatego w pełni popieramy ten kierunek działania i z niecierpliwością czekamy na pierwszych absolwentów, żeby mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

Skip to content