Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr inż. Tomasz Czapran

Pracownicy naukowo – dydaktyczni
dr Tomasz Gąsior
dr Stanisław Kowalski
dr Przemysław Stach
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Współpracownicy naukowo-dydaktyczni:
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
dr Mirosław Boruta
dr Anna Ciborowska-Daszczyńska
dr Tomasz Piwowarski
dr Krzysztof Prendecki
dr Piotr Zając
mgr Donata Adler
mgr Mariusz Cembruch-Nowakowski
mgr Katarzyna Gibek
mgr Maciej Jagódka
mgr Krzysztof Kleszcz
mgr Izabela Kurzeja
mgr Aneta Oleksy-Gębczyk
mgr Przemysław Pyrek
mgr Jacek Sośniak
mgr Ewa Warzecha-Ważydrąg
mgr inż. Antoni Wójcik
mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska
dr Wojciech Blecharczyk
dr Bartosz Mazur
mgr Robert Szydło
polski