Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr inż. Tomasz Czapran

Pracownicy naukowo – dydaktyczni
dr Stanisław Kowalski
dr Tomasz Gąsior
dr Tomasz Piwowarski
dr Przemysław Stach
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
mgr Barbara Wachułka-Kościuszko
Współpracownicy naukowo-dydaktyczni:
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
dr Anna Ciborowska-Daszczyńska
dr Bartosz Mazur
dr inż. Mariusz Niekurzak
dr Iwona Lupa-Wójcik
dr Katarzyna Strojny
dr Krzysztof Prendecki
dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
dr Mirosław Boruta
dr Paweł Zając
dr Wojciech Blecharczyk
mgr Agnieszka Bartczak
mgr Agnieszka Domagała
mgr Aneta Oleksy-Gębczyk
mgr Anna Wieczór
mgr Donata Adler
mgr Ewa Warzecha-Ważydrąg
mgr Grzegorz Grzybczyk
mgr Izabela Imiołek
mgr Jacek Sośniak
mgr Joanna Gabryś
mgr Katarzyna Drożdż
mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska
mgr Krzysztof Kleszcz
mgr Maciej Jagódka
mgr Przemysław Pyrek
mgr Robert Szydło
polski