Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

P.O. Kierownika Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Stanisław Kowalski

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Wiceprezes w firmie doradczej SJOS sp. z o.o. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, doradzał w takich firmach, jak: Tauron, Boryszew, Zespół Elektrowni PAK, KGHM i wielu innych. Wraz ze swoim zespołem oferuje także outsourcing controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia w zakresie kulturowej integracji.

Urodzona w Krakowie, trenerka umiejętności miękkich, rekruterka, nauczycielka z 14 letnim stażem. Ukończyła filologię angielską, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz praktyczną psychologię kierowania i negocjacji.
W przeszłości przez 7 lat realizowała się jako koordynatorka procesów szkoleniowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, autorka programów szkoleniowych oraz rekruterka.
Obecnie prowadzi szkolenia w języku angielskim oraz polskim współpracując z firmami szkoleniowymi oraz korporacjami.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Human Resources na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Koordynatorka edukacyjnych unijnych projektów międzynarodowych.
W czasie wolnym tworzy praktyczne produkty biurowe związane z filozofią ‚zero waste’ oraz szkicuje.

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Jej zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ekonomią. Od kilku lat zajmuje się również problematyką związaną z marketingiem relacji, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych dotyczących wskazanej tematyki. Często dzieli się swoją wiedzą nie tylko na wykładach, ale również w ramach konferencji i seminariów. Podejmuję się również roli eksperta w różnych programach rządowych oraz unijnych, a także roli trenera. Prowadzi szkolenia m.in dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego, które mają im pomóc w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Laureatka nagród w różnych dziedzinach, m.in. za działalność naukowa i dydaktyczną. W swojej pracy łączy wiedzę oraz praktykę menedżerską, którą zdobywa prowadząc swój własny biznes. Wierzy, że nie da się być dobrym wykładowcą bez ciągłego rozwoju oraz autentycznej pasji. Dlatego z wielką determinacją i pragnieniem spełnienia oczekiwań studentów, pogłębia swoją wiedzę i stara się inspirować swoich słuchaczy do poszukiwania wartości, które niosą ze sobą wykładane przez nią przedmioty.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka trzech popularnonaukowych książek o mediach społecznościowych w marketingu i zarządzaniu oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w tej tematyce. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą związaną z konsultingiem, opracowywała strategie marketingowe dla firm oraz biznesplany. Prowadzi obsługę mediów społecznościowych dla klientów biznesowych. Posiada także doświadczenie jako trener przedsiębiorczości.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa. Ukończyła Studia Podyplomowe – Rachunkowość i Finanse oraz Rachunkowość i Sprawozdawczość wg MSR/MSSF na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Autorka publikacji naukowych z dziedziny predykcji upadłości, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów. Długoletni praktyk w działach finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2015 na podstawie dysertacji doktorskiej opracowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pt. „Czynniki wpływające na opracowanie strategii przedsiębiorstw hotelarskich”. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z zakresu tematyki zarządzania, ekonomii, turystyki i kultury. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, przedsiębiorczość i innowacyjność w turystyce, sektor przemysłów kultury i kreatywnych. Współpracuje z Katedrą Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej UP im. KEN w Krakowie, Urzędem Statystycznym w Krakowie oraz Instytutem Turystyki Sp. zo.o. w Krakowie.

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

Absolwentka finansów i rachunkowości Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz pedagogicznych studiów podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 20 lat związana zawodowo z rachunkowością zajmując się m.in. naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych oraz wdrażaniem programów finansowo – księgowych. Uczestniczyła w szeregu kursach zawodowych zarówno z zakresu rachunkowości, finansów publicznych jaki i zarzadzania projektami. Od 10 lat prowadzi zajęcia z rachunkowości, obsługi programów finansów-księgowych oraz wynagrodzeń i podatków. W wolnym czasie lubi aktywnie wypoczywać i słuchać audiobooków.

Absolwentka Zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od kilku lat zawodowo związana z branżą IT. Tworzyła kampanie reklamowe, materiały reklamowe, grafiki, działania w social media, materiały do aukcji i sklepów internetowych.
Współpracowała m.in. z firmami Madkom Spółka Akcyjna, Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A..
Zainteresowania obejmują tematykę social media, content marketing, UX, e-commerce, systemy CRM i fotografię.
Prywatnie miłośnik fotografowania i obróbki graficznej.

polski