Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr inż. Tomasz Czapran

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot


dr Przemysław Stach


dr Stanisław Kowalski


dr Tomasz Gąsior


dr Tomasz Piwowarski


mgr Barbara Wachułka-Kościuszko


mgr Krzysztof Kleszcz

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda


dr inż. Mariusz Niekurzak


dr Mirosław Boruta


dr Iwona Lupa-Wójcik


dr Anna Ciborowska-Daszczyńska


dr Katarzyna Strojny


dr Mariusz Cembruch-Nowakowski


mgr Donata Adler


mgr Maciej Jagódka


mgr Aneta Oleksy-Gębczyk


mgr Jacek Sośniak


mgr Robert Szydło


mgr Katarzyna Drożdż


mgr Agnieszka Domagała


mgr Izabela Imiołek

polski