Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Anna Dereń

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier elektronik, pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking.

W pełni czerpie z myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów z zakresu planowania szkolenia, planowania operacyjnego i reagowania kryzysowego. Angażuje się w wiele inicjatyw, wspiera organizacje (firmy, fundacje i stowarzyszenia) w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów. Obecnie prowadzi kursy dla firm i instytucji, przygotowując zespoły do wdrożenia metodyki Design Thinking do praktyki projektowej, m.in. realizuje szkolenia dla Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który jest dedykowany podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji – Przemysł 4.0.

Maratończyk, rysownik, miłośnik prozy Thomasa Manna.

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Urodzona w Krakowie, trenerka umiejętności miękkich, rekruterka, nauczycielka z 14 letnim stażem. Ukończyła filologię angielską, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz praktyczną psychologię kierowania i negocjacji.
W przeszłości przez 7 lat realizowała się jako koordynatorka procesów szkoleniowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, autorka programów szkoleniowych oraz rekruterka.
Obecnie prowadzi szkolenia w języku angielskim oraz polskim współpracując z firmami szkoleniowymi oraz korporacjami.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Human Resources na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Koordynatorka edukacyjnych unijnych projektów międzynarodowych.
W czasie wolnym tworzy praktyczne produkty biurowe związane z filozofią ‚zero waste’ oraz szkicuje.

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka trzech popularnonaukowych książek o mediach społecznościowych w marketingu i zarządzaniu oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w tej tematyce. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą związaną z konsultingiem, opracowywała strategie marketingowe dla firm oraz biznesplany. Prowadzi obsługę mediów społecznościowych dla klientów biznesowych. Posiada także doświadczenie jako trener przedsiębiorczości.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa. Ukończyła Studia Podyplomowe – Rachunkowość i Finanse oraz Rachunkowość i Sprawozdawczość wg MSR/MSSF na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Autorka publikacji naukowych z dziedziny predykcji upadłości, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów. Długoletni praktyk w działach finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2015 na podstawie dysertacji doktorskiej opracowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pt. “Czynniki wpływające na opracowanie strategii przedsiębiorstw hotelarskich”. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z zakresu tematyki zarządzania, ekonomii, turystyki i kultury. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, przedsiębiorczość i innowacyjność w turystyce, sektor przemysłów kultury i kreatywnych. Współpracuje z Katedrą Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej UP im. KEN w Krakowie, Urzędem Statystycznym w Krakowie oraz Instytutem Turystyki Sp. zo.o. w Krakowie.

Rodowita krakowianka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii o specjalizacji Strategie rozwoju biznesu.
Obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swojej pracy badawczej skupia się na analizie strategicznej przedsiębiorstw, sukcesji firm rodzinnych.
Prywatnie związana,od zawsze, z firmą rodzinną zajmującą się produkcją i sprzedażą kwiatów ciętych – róż.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Podstaw zarządzania czy Przedsiębiorczości.

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

polski