WSEI poszukuje uczelnianego asystenta dla studentów z niepełnosprawnościami - WSEI Kraków
WSEI realizuje projekt "Uczelnia Dostępna"

WSEI poszukuje uczelnianego asystenta dla studentów z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie jest liderem wśród uczelni praktycznych. Nasi studenci zdobywają uznane i cenione na rynku certyfikaty: m.in. Microsoft, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rozwijamy własny Park Technologiczny, którego zadaniem jest wsparcie projektów IT na wczesnych etapach rozwoju.

Naszą społeczność The Space: WSEI tworzą międzynarodowe korporacje, firmy i społeczności z branży IT, finansów, mediów, uczelnie wyższe, trzeci sektor oraz instytucje publiczne. Siłą naszej uczelni są ludzie, którzy ją tworzą – eksperci w swoich dziedzinach oraz pasjonaci realizujący różnorodne projekty.

W związku z realizowanym na uczelni projektem szukamy osoby na stanowisko:

 

Uczelnianego asystenta dla studentów z niepełnosprawnościami - umowa zlecenie

Miejsce pracy: Kraków

 

Kto może być Asystentem:

Asystentem może być student Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Dla kogo?

O wsparcie asystenta mogą ubiegać się wszyscy studenci WSEI, którym z powodu niepełnosprawności trudniej jest w pełni uczestniczyć w zajęciach życia akademickiego, np. ze względu na m.in. trudności w poruszaniu się, korzystaniu z technologii, komunikacji z grupą lub wykładowcami.

 

Do Twoich zadań będzie należeć:

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie studentów, będących osobami niepełnosprawnymi we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania w Uczelni.

Przykładowe formy pomocy:

 • asysta w dotarciu na uczelnię na zajęcia objęte planem studiów
 • asysta w przemieszczaniu się między zajęciami
 • pomoc w sporządzaniu, organizowaniu notatek, konspektów
 • pomoc w korzystaniu z zasobów biblioteki
 • pomoc w organizacji korepetycji
 • pomoc w komunikacji z wykładowcami
 • pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie i innych jednostkach organizacyjnych uczelni
 • zadbanie o to, aby wykładowca wiedział, że na zajęciach znajduje się osoba niepełnosprawna
 • dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby niepełnosprawne były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do ich potrzeb;
 • informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez Uczelnię
 • pełnienie funkcji doradcy/konsultanta edukacyjnego
 • pomoc w poruszaniu się na terenie uczelni
 • pomoc w obsłudze platformy Moodle, e-wniosków, aplikacji mobilnej dla niepełnosprawnych oraz innych narzędzi wspierających opracowanych w ramach zadania TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE w projekcie „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna”
 • inne uzgodnione obszary pomocy

 

Odpowiedzialność/wynagrodzenie

Umowa zlecenia na okres styczeń - luty 2021 (80 h miesięcznie) Asystent za swoje działania odpowiada przed Kierownikiem Projektu oraz Rektorem. Rozliczany jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin. Są one przed rozpoczęciem i po zakończeniu zatwierdzane przez przełożonego. Asystent jest niezbędny do osiągnięcia standardu MINI na WSEI. Wynagrodzenie asystenta studenta niepełnosprawnego jest finansowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A012/20-00 pt.  "WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kody CPV - 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Termin składania ofert: 15.01.2021 godz. 12:00

Prosimy o składanie ofert (wycena 1 godz. netto i brutto)  w formie elektronicznej lub papierowej*

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, Polska,

Budynek administracyjny, parter

 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot

kkowalska@wsei.edu.pl

+48 507 142 991

 

* w przypadku wersji papierowej oferty należy zamieścić następującą informację

 

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV lub liście motywacyjnym* przez Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Filipa 17, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

 

------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że:

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki z siedzibą w Krakowie 31-150 przy ul. św. Filipa 17 w świetle przepisów jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji oraz miesiąc po ich zakończeniu.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej, pracownikom lub współpracownikom administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom doradczym, kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom ochrony mienia oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: kancelaria@wsei.edu.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content